Ngành Dệt may 2021: Thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, hướng đến bền vững chuỗi cung ứng

Ngành Dệt may 2021: Thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, hướng đến bền vững chuỗi cung ứng

Lượt xem: 165
  •  

Diễn biến ngành dệt may trên thế giới

Ngành dệt may đƣợc xếp vào nhóm ngành hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu, nhạy cảm với chu kỳ kinh tế.

Năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu/ nhập khẩu dệt may toàn cầu tăng vƣợt nhẹ thời kỳ trƣớc dịch (2017- 2019) bất chấp ảnh hƣởng của đại dịch suốt nửa đầu năm 2020 và chớm phục hồi vào nửa cuối năm 2020.

Covid-19 đã tác động trái chiều đến tổng kim ngạch xuất khẩu mảng dệt và mảng may toàn cầu. Do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bảo hộ cá nhân nhƣ khẩu trang tăng lên, năm 2020 kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi đạt 353 tỷ USD, tăng 16,1% so với 2019. Trong khi đó, do ảnh hƣởng của các đợt phong tỏa giãn cách chống dịch trên toàn thế giới, cùng với chính sách thắt chặt chi tiêu, tình hình xuất khẩu hàng may mặc kém khả quan hơn khi xuất khẩu toàn cầu cả năm 2020 đạt 448 tỷ USD, giảm 9% so với cùng kỳ, nhiều hơn mức -3,59% yoy của GDP thế giới.

Diễn biến xuất, nhập khẩu mảng xơ, dệt sợi trên thế giới

Kim ngạch XNK tập trung vào 10 khu vực/quốc gia trọng điểm. Trong đó, Trung Quốc, EU, Ấn Độ là nhà xuất khẩu lớn nhất với 65,8% sản lƣợng và 66,9% giá trị. Về phía nhập khẩu, EU và Mỹ là khu vực/quốc gia nhập khẩu lớn nhất.

Gần đây, Trung Quốc và Việt Nam chứng kiến sự gia tăng lớn trong xuất khẩu xơ, sợi, vải đạt lần lƣợt 154,1 tỷ USD và 10 tỷ USD*, tăng 28,9% và 10,7% so với 2019. Việt Nam lần đầu tiên vƣợt Hàn Quốc trở thành nƣớc xuất khẩu xơ, sợi lớn thứ 6 trên thế giới.

Trong xu hƣớng sự dịch chuyển các đơn hàng rời khỏi Trung Quốc, Việt Nam trở thành nƣớc đƣợc hƣởng lợi, theo đó lƣợng nhập khẩu xơ sợi tăng mạnh, đạt 16 tỷ USD để đáp ứng các đơn hàng thiết bị bảo vệ cá nhân cho EU và Mỹ, vƣợt qua Trung Quốc kể từ năm 2019. Nhờ khả năng chống dịch giai đoạn này tốt hơn các nƣớc xuất khẩu xơ, sợi khác, Việt Nam trở thành điểm sang giữa các quốc gia đang phát triển khác đang vật lộn vì dịch bệnh, chứng kiến sự giảm mạnh trong nhập khẩu xơ, sợi nhƣ Bangladesh, Indonesia,…

Diễn biến xuất, nhập khẩu mảng may mặc trên thế giới

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu may mặc tập trung vào Top 10 quốc gia có thị phần lớn nhất. Tuy nhiên tổng thị phần của Top 10 nƣớc nhập khẩu may mặc năm 2020 giảm đáng kể so với 2019 (71% so với 88%). Giá trị xuất khẩu/ nhập khẩu may mặc Top 10 giảm chỉ còn bằng khoảng 80% - 87% giá trị trƣớc dịch (2017-2019).

Trung Quốc và EU luôn là Top 2 xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất thế giới (năm 2020 đạt lần lƣợt 141,6 tỷ USD và 125,3 tỷ USD, tổng chiếm 60% giá trị xuất khẩu may mặc trên thế giới). Việt Nam lần đầu tiên vƣợt nhẹ Bangladesh với 28,6 tỷ USD xuất khẩu may mặc, xếp thứ 3 thế giới.

Top 03 nhập khẩu hàng may mặc là EU, US và Japan chiếm đến 62% tổng giá trị nhập khẩu may mặc toàn cầu, giảm mạnh so với con số 75% năm 2019. Thêm vào đó, giá trị nhập khẩu riêng lẻ của Top 03 này giảm 8-14% so với 2019 do nhu cầu giảm bởi Covid-19.

Diễn biến ngành dệt may ở Việt Nam

Ngành dệt may có giá trị xuất khẩu ròng chiếm khoảng 5-7% GDP Việt Nam. Hết 9T.2021, tỷ trọng này đạt 4,86%, giảm nhiều so với con số 7,15% cùng kỳ.

Tốc độ tăng trƣởng cán cân thƣơng mại trung bình từ 5% trong 2015-2017, tăng vọt lên 52% vào năm 2019 và -7% vào năm 2020 (đạt 17 tỷ USD) do tác động của dịch Covid-19. Hết 1H.2021giá trị xuất khẩu ròng đạt 7 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Hết 9T.2021, giá trị xuất khẩu ròng đạt gần 13 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ, tƣơng đƣơng 74% giá trị năm 2020.

Thị trƣờng xuất khẩu xơ, sợi dệt của Việt Nam chủ yếu là Trung Quốc, chiếm đến gần 60%. Năm 2020, giá trị xuất khẩu xơ, sợi dệt sang Trung Quốc là 2 tỷ USD, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 9T.2021 con số này có sự giảm nhẹ, xuống còn gần 54%, thay vào đó là sự đa dạng các thị trƣờng xuất khẩu nhƣ Bangladesh, Mỹ và EU,…

Trong khi đó, hàng may mặc của Việt Nam đƣợc xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ (chiếm đến 45%-50% giá trị xuất khẩu hàng may mặc). Năm 2020, giá trị xuất khẩu sang Mỹ đạt 14 tỷ USD, trong khi hết 9T.2021, con số này là 11,6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Thị trƣờng xuất khẩu may mặc có xu hƣớng phân hóa đa dạng hơn, trong đó tỷ trọng xuất khẩu xuất khẩu sang EU, Trung Quốc, Úc,… tăng nhẹ.

Nguồn: VCBS

×
tvi logo