MWG: Vượt qua khó khăn ngắn hạn

MWG: Vượt qua khó khăn ngắn hạn

Lượt xem: 188
  •  

Định giá

▪ BSC duy trì khuyến nghị MUA và đưa ra giá mục tiêu năm 2022 dự phóng ở mức 140,400VND (upside +18.1% so với mức giá ngày 10/09/2021) dựa trên hai phương pháp P/E (50%) và DCF (50%).

Dự báo kết quả kinh doanh

▪ 2020: DTT và LNST ước đạt lần lượt 118,108 tỷ đồng (+8.8% YoY) và 4,202 tỷ đồng (+7% YoY). EPS FW 2020 = 5,894 đồng, PE FW 2021 = 20.2 lần

▪ 2021: DTT và LNST ước đạt lần lượt 143,121 tỷ đồng (+21.2% YoY) và 6,321 tỷ đồng (+50% YoY). EPS FW 2020 = 10,626 đồng, PE FW 2021 = 13.4 lần.

Quan điểm đầu tư

▪ Mô hình Điện Máy Xanh (DMX) Supermini sẽ là chìa khóa giải quyết bài toán tăng trưởng thị phần và động lực thúc đẩy tăng trưởng chính năm 2022 hậu dịch Covid-19.

▪ Bách Hóa Xanh tiếp tục tiến dần về mức hòa vốn và dự kiến đạt điểm hòa vốn trong nửa cuối năm 2022.

▪ MWG sẽ tái định giá giao dịch ở mức PE cao hơn khi BHX dần tiệm cận về mức hòa vốn. Rủi ro ▪ Rủi ro về khả năng hồi phục sức mua sau dịch Covid-19

▪ Tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm đối với các cửa hàng khu vực tỉnh và khả năng tối ưu hóa chi phí ở mức thấp cho chuỗi BHX trong năm 2021

▪ Tốc độ mở cửa hàng DMX Supermini chậm, dư địa giảm chi phí như năm 2020 không còn (chủ yếu chi phí mặt bằng được hỗ trợ giảm trong giai đoạn dịch)

Cập nhật doanh nghiệp

▪ 1H2021 – Ghi nhận KQKD tích cực trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tác động. Doanh thu và lợi nhuận MWG lần lượt đạt 63,139 tỷ đồng (+12% YoY) và 2,208 tỷ đồng (+26% YoY).

▪ Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lên KQKD Q3/2021 tuy nhiên điểm sáng từ BHX.

▪ Triển vọng lạc quan hơn trong Q4/2021 và năm 2022.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 1H2021 – Ghi nhận KQKD tích cực trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tác động

MWG ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong bối cảnh làn sóng dịch Covid T2/2021 và T5/2021 tác động mạnh đến mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu.

• Lũy kế 6T/2021, doanh thu và lợi nhuận MWG lần lượt đạt 63,139 tỷ đồng (+12% YoY) và 2,208 tỷ đồng (+26% YoY) nhờ vào (1) Biên lợi nhuận gộp cải thiện đều ở chuỗi TGDĐ&ĐMX và BHX và (2) Các mảng kinh doanh ghi nhận mức tăng trưởng dương (3) Hiệu quả trong việc quản lý dòng tiền giúp doanh thu tài chính tăng mạnh.

• TGDĐ và ĐMX: (i) Yếu tố “Năng động” của Ban lãnh đạo trong bối cảnh hoạt động kinh doanh “đóng/mở” liên tục, (ii) Model sản phẩm mới Apple thúc đẩy mảng điện thoại, (iii) Mở rộng chuỗi DMX Supermini tiếp tục là động lực tăng trưởng bù đắp cho nhu cầu mua sắm giảm mạnh do dịch Covid-19. DMXS: Lũy kế 6T2021, số lượng cửa hàng mở mới chiếm đến 87% tổng SL cửa hàng mở mới của DMX, và đóng góp 9% vào tổng DT DMX. Chúng tôi lưu ý chuỗi DMXS khởi động từ T9/2020.

• Biên lợi nhuận gộp cải thiện đều ở chuỗi TGDĐ&DMX và BHX. Động lực chính đến từ (1) Tăng tỷ trọng cấu trúc danh mục các sản phẩm thiết bị gia đình, private label, (2) Hiệu quả của mảng DMXS, (3) Biên lợi nhuận gộp BHX duy trì đà cải thiện lên mức 27%.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lên KQKD Q3/2021 tuy nhiên điểm sáng từ BHX

Dịch bệnh diễn biến phức tạp từ T5/2021 đến hiện tại tại các tỉnh thành phía Nam ảnh hưởng phần nào đến nhóm mặt hàng không thiết yếu của MWG (DMX&TGDĐ). Kết quả kinh doanh Q3/2021 dự kiến ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ. Đợt bùng phát lần thứ 4 của dịch Covid-19 có quy mô và mức độ diễn biến phức tạp nhất từ trước đến nay.

Qua đó, MWG phải hạn chế bán hàng hoặc đóng cửa hoàn toàn với quy mô khoảng 2,000/2,700 cửa hàng trong giai đoạn tháng 7 và tháng 8. Cụ thể, doanh thu chuỗi TGDĐ&DMX giảm 23%YoY trong T7/2021. Ngoài ra, việc siết chặt các biện pháp giãn cách qua đó cũng tạo ra áp lực chi phí vận chuyển, chi phí nhân sự và các loại chi phí đầu vào, tuy nhiên chúng tôi đánh giá MWG đã nỗ lực tiết giảm các chi phí không cần thiết qua đó giúp biên lợi nhuận ròng tháng 7 vẫn duy trì mức dương đạt 2.4% tỷ đồng.

Chuỗi BHX đóng góp công lớn giúp doanh thu MWG không bịsuy giảm nhờ vào việc đẩy mạnh mở rộng chuỗi cửa hàng trong năm 2020-2021. Trong tháng 7/2021, MWG ghi nhận 2 kỷ lục mới với chuỗi BHX đóng góp mức doanh thu 4,240 tỷ đồng (+55% MoM, +133% YoY) và doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt khoảng 2.2 tỷ đồng/cửa hàng.

Triển vọng lạc quan hơn trong Q4/2021 và năm 2022

Hiệu quả việc chuyển đổi mô hình từ BHX quy mô nhỏ sang BHX quy mô lớn “500m2” sẽ đến trong năm sau. Lũy kế từ T7/2020 đến nay, MWG đã chuyển đổi 435 cửa hàng lên mô hình BHX có quy mô lớn >500m2, chiếm 23% tổng số lượng cửa hàng hiện hữu. Doanh thu bình quân một cửa hàng trong tháng 6/2021 đạt trung bình khoảng 3 tỷ đồng/tháng cho toàn hệ thống, doanh thu cửa hàng cao nhất đạt trên 6 tỷ đồng/tháng. Lũy kế 7T2021, doanh thu của nhóm cửa hàng có quy mô lớn đạt 4,814 tỷ đồng, chiếm 36% tổng doanh thu chuỗi BHX.

Tuy nhiên, BSC đánh giá doanh thu bình quân mỗi cửa hàng ghi nhận xu hướng giảm chủ yếu do (1) Tốc độ chuyển đổi cửa hàng mới tương đối nhanh, tính bình quân khoảng 40 cửa hàng/tháng, (2) Nâng cấp cửa hàng sẽ mất khoảng 3-4 ngưng hoạt động. Tuy nhiên, BSC cho rằng các chuỗi này sẽ phải cần thời gian để có thêm tệp khách hàng mới và tăng dần mức doanh thu bình quân.

Nguồn: BSC

×
tvi logo