MWG: Tăng trưởng tăng tốc khi các gián đoạn do dịch COVID-19 giảm dần

MWG: Tăng trưởng tăng tốc khi các gián đoạn do dịch COVID-19 giảm dần

Lượt xem: 205
  •  

 Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) khi chúng tôi tin rằng năng lực triển khai kinh doanh vượt trội của MWG sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận 2 chữ số mạnh mẽ trong vài năm tới. Tỷ lệ PE 2022/2023 của MWG lần lượt là 14,8/12,3 lần, tỏ ra hấp dẫn với dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS là 26% trong giai đoạn 2021-2024.

 Chúng tôi nâng giá mục tiêu của chúng tôi thêm 23% nhờ (1) tăng 9% trong tổng LNST giai đoạn 2022F-2024 của chúng tôi do KQKD tích cực của TGDD và DMX trong tháng 9-10/2021 tái khẳng định năng lực triển khai mạnh mẽ của MWG, (2) cập nhật mô hình định giá mục tiêu đến giữa năm 2022 và, (3) tăng giả định tăng trưởng nắm cuối cùng trong mô hình định giá cho TGDD và DMX từ 1,5% lên 3% do chúng tôi ghi nhận tăng trưởng tiềm năng từ các mặt hàng bán lẻ mới mà MWG có thể tung ra trong tương lai.

 Chúng tôi dự báo tăng trưởng tổng doanh thu tương ứng của TGDD và DMX ở mức 6%/18%/8% cho các năm 2021/2022/2023 so với mức -3% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021 nhờ chi tiêu tiêu dùng phục hồi, hoạt động của các cửa hàng bình thường trở lại và mở rộng mô hình DMX mini và TopZone (cửa hàng ủy quyền của Apple).

 Chúng tôi dự báo biên EBITDA của BHX sẽ cải thiện 2,8 điểm % lên 2,0% vào năm 2022 nhờ sự trưởng thành của các cửa hàng, biên LN gộp được thúc đẩy bởi cả quy mô và cơ cấu sản phẩm và tối ưu hóa chi phí (như cải thiện năng suất lao động). Chúng tôi cho rằng BHX có thể đạt được điểm hòa vốn vào khoảng cuối năm 2022 - đến đầu năm 2023 do ban lãnh đạo đang giám sát kỹ lưỡng việc mở cửa hàng mới để đảm bảo khả năng sinh lời.

 Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Phục hồi thấp hơn mong đợi trong chi tiêu không thiết yếu; tiến độ triển khai cửa hàng và khả năng sinh lời cho BHX chậm hơn dự kiến.

Chúng tôi nâng tổng doanh thu giai đoạn 2022-2024 cho TGDD và DMX thêm 20% khi KQKD tháng 9 - tháng 10 cho thấy nhu cầu phục hồi tích cực và MWG ghi nhận mức tăng thị phần rõ ràng - ngoài đóng góp từ TopZone. Kết quả doanh số bán hàng khả quan của TGDD và DMX kể từ tháng 9 cho thấy xu hướng hợp nhất thị trường khi các công ty hàng đầu như MWG tận dụng lợi thế về quy mô, sức mạnh tài chính và khả năng triển khai của công ty trong khi các đối thủ nhỏ hơn đã gặp nhiều thách thức hơn trong các gián đoạn do dịch COVID-19. MWG đã có thể đảm bảo hàng hóa trong bối cảnh thiếu hụt các sản phẩm điện tử hiện nay, điều này rất quan trọng để công ty nắm bắt được nhu cầu bị dồn nén sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Trong khi đó, chúng tôi dự báo TopZone sẽ đóng góp lần lượt 2%/4%/6% vào doanh thu của TGDD/DMX trong các năm 2022/2023/2024, được hỗ trợ bởi việc mở thêm các cửa hàng.

Chúng tôi cắt giảm 25% tổng doanh thu dự báo giai đoạn 2022-2024 cho BHX do xu hướng doanh số/cửa hàng thấp hơn dự kiến và kế hoạch mở mới cửa hàng thận trọng của ban lãnh đạo. Theo ước tính của chúng tôi, doanh số/cửa hàng hàng tháng của BHX giảm từ khoảng 1,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021 và khoảng 1,6 tỷ đồng trong quý 3/2021 xuống còn khoảng 1 tỷ đồng vào tháng 9 - tháng 10/2021. Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu/cửa hàng hàng tháng của BHX sẽ quay trở lại mức 1,2 tỷ-1,3 tỷ đồng trong 6 đến 12 tháng, thấp hơn các dự báo trước đây của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nâng dự báo lỗ ròng năm 2021/2022 cho BHX từ 1,4 nghìn/577 tỷ đồng lên 1,6 nghìn tỷ đồng/1,1 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ ròng ước tính là 1,9 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Với mức doanh thu/cửa hàng thấp hiện tại của BHX và ưu tiên của ban lãnh đạo là đạt được mức sinh lời, chúng tôi giảm dự báo số lượng cửa hàng mới dự kiến cho giai đoạn 2022-2024 xuống mức trung bình 600 cửa hàng mới/năm so với dự báo trước đây của chúng tôi là 900 cửa hàng.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo