MWG: Cập nhật kết quả kinh doanh tháng 11/2021

MWG: Cập nhật kết quả kinh doanh tháng 11/2021

Lượt xem: 126
  •  

KQKD tháng 11/2021

Trong tháng 11, MWG đạt 11.523 tỷ đồng doanh thu thuần (+25% so với cùng kỳ) và LNST đạt 489 tỷ đồng (+55% so với cùng kỳ). Lũy kế 11T2021, doanh thu thuần và LNST đạt 110,53 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ) và 4.395 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 88% và 93% kế hoạch năm 2021.

Chuỗi ICT (ĐMX và TGDĐ):

• Tính đến cuối tháng 11, công ty có 966 cửa hàng TGDĐ (+53 cửa hàng so với đầu năm) và 1.863 cửa hàng ĐMX (+436 cửa hàng so với đầu năm). Các cửa hàng mới mở chủ yếu là các cửa hàng ĐMX Supermini (674 cửa hàng tính đến cuối tháng 11, +372 cửa hàng so với đầu năm), đúng theo kế hoạch đạt 700 cửa hàng vào cuối năm 2021.

• Doanh thu tăng trưởng ở mức 36% so với cùng kỳ (mặc dù thấp hơn so với mức 51% trong tháng 10) nhờ nhu cầu dồn nén và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn vào cuối năm.

• 4 cửa hàng Topzone đạt 110 tỷ đồng trong tháng 11, doanh thu đạt 27,5 tỷ đồng/cửa hàng, cao hơn kỳ vọng của ban lãnh đạo nhờ sự ra mắt thành công của iPhone 13. Doanh thu/tháng/cửa hàng dự kiến sẽ ổn định ở mức 8-10 tỷ đồng, khi hiệu ứng ra mắt sản phẩm mới giảm dần.

Chuỗi bách hóa (BHX):

• Có 2.026 cửa hàng BHX (+307 cửa hàng so với đầu năm) tính đến cuối tháng 11.

• Chúng tôi ước tính doanh thu/tháng/cửa hàng BHX đạt mức 0,9 tỷ đồng trong tháng 11 (so với 1 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 9-tháng 10/2021 và 1,1-1,2 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 3-tháng 4/2021) do chi tiêu của người tiêu dùng vẫn còn yếu và có thể mất nhiều thời gian hơn để phục hồi. Trong khi đó, người tiêu dùng vẫn còn lượng hàng FMCG dự trữ còn lại từ đợt giãn cách xã hội.

Kế hoạch năm 2022 của công ty

MWG đặt kế hoạch doanh thu và LNST năm 2022 lần lượt là 140 nghìn tỷ đồng và 6,35 nghìn tỷ đồng (so với ước tính của chúng tôi là 139,9 nghìn tỷ đồng và 7.115 tỷ đồng).  Kế hoạch được đưa ra dựa trên các giả định sau:

• Giãn cách xã hội không diễn ra một cách nghiêm ngặt như năm 2021

• Mở mới 200 cửa hàng ĐMX Supermini và 40 cửa hàng Topzone. Thử nghiệm các ý tưởng mới (quần áo thể thao, quần áo thời trang, sản phẩm chăm sóc trẻ em)

• Ngừng mở mới BHX để cải thiện lợi nhuận. MWG kỳ vọng BHX sẽ đạt được lợi nhuận ròng bền vững từ cuối năm 2022, trước khi mở rộng quy mô trên toàn quốc trong năm 2023.

Chúng tôi duy trì ước tính lợi nhuận ròng năm 2021 là 4,7 nghìn tỷ đồng. Vì MWG sẽ ngừng mở mới cửa hàng BHX, chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh lại ước tính cho năm 2022. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá mục tiêu hiện tại của chúng tôi là 176.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu.

Nguồn: SSI

×
tvi logo