MWG: Cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ Q4/2019

MWG: Cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ Q4/2019

Lượt xem: 278
  •  

(tỷ đồng)

12T2019

12T2018

YoY

KH 2019

TSLN

 

12T2019

12T2018

2017

Doanh thu thuần

102.174,2

86.516,3

18,1%

94,2%

     

Lợi nhuận gộp

19.487,8

15.292,1

27,4%

 

19,1%

17,7%

16,8%

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

5.259,2

4.125,7

27,5%

 

5,1%

4,8%

4,5%

EBIT

5.621,6

4.222,7

33,1%

 

5,5%

4,9%

4,6%

EBITDA

7.064,3

5.445,6

29,7%

 

6,9%

6,3%

5,6%

Lợi nhuận trước thuế

5.053,4

3.786,3

33,5%

 

4,9%

4,4%

4,2%

Lợi nhuận ròng

3.836,2

2.880,3

33,2%

107,4%

3,8%

3,3%

3,3%

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông

3.834,3

2.878,7

33,2%

 

3,8%

3,3%

3,3%

Nguồn: MWG, SSI Research

Doanh thu thuần tăng 18% YoY lên 102.170 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng 33% YoY lên 3.836 tỷ đồng, hoàn thành 94% và 107% kế hoạch năm 2019. Kết quả thực tế sát với ước tính năm 2019 của chúng tôi là 101.954 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.866 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng tháng 12/2019 đạt 9.088 tỷ đồng (+ 21% YoY) và 294 tỷ đồng (+ 25% YoY). Tăng trưởng doanh thu thuần tháng 12 cao hơn so với 11T2019 (21% YoY so với 18% YoY) nhờ khuyến mãi cuối năm và tiêu thụ tăng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết (xin lưu ý rằng Tết Nguyên đán năm 2019 là vào tháng 2). Hoạt động mở mới cửa hàng diễn ra mạnh mẽ vào tháng 12, với 110 cửa hàng mở mới (chỉ thấp hơn tháng 11 với 117 cửa hàng mở mới). Do đó, tăng trưởng lợi nhuận ròng tháng 12 khá chậm so với 11T2019 (25% YoY so với 34% YoY).

  • ĐMX: doanh thu ĐMX tăng 22% YoY lên 58.239 tỷ đồng, chiếm 57% tổng doanh thu. Tăng trưởng doanh thu ĐMX là nhờ (1) Tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu (SSSG) một con số, (2) cửa hàng mở mới (3) chuyển đổi các cửa hàng TGDĐ (Thế giới di động) thành các cửa hàng ĐMX mini (Điện Máy Xanh) và (4) thay đổi trong cách trưng bày để đưa thêm sản phẩm vào cửa hàng. Số lượng cửa hàng ĐMX đạt 1018 cửa hàng (vượt mục tiêu 900 cửa hàng) vào cuối năm nay, tăng thêm 268 cửa hàng so với đầu năm nhờ 227 cửa hàng mở mới và 41 cửa hàng chuyển đổi từ TGDĐ, theo ước tính của chúng tôi. Công ty cũng thay đổi cách trưng bày cho 483 cửa hàng ĐMX mini để đưa thêm nhiều sản phẩm vào cửa hàng hơn, vượt kế hoạch 200 cửa hàng. Doanh thu trên mỗi cửa hàng đạt 4,8 tỷ đồng/ tháng, giảm -10% YoY do (1) tốc độ mở mới nhanh hơn (268 cửa hàng mở mới trong năm 2019 so với 108 cửa hàng mở mới trong năm 2018) và (2) chuyển đổi các cửa hàng TGDĐ với doanh thu thấp thành cửa hàng ĐMX mini.
  • TGDĐ (cùng với chuỗi cửa hàng Điện thoại siêu rẻ): doanh thu giảm -4% YoY xuống còn 33.207 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng doanh thu. Tính đến cuối năm 2019, đã có 996 cửa hàng TGDĐ (giảm -36 cửa hàng so với đầu năm do chuyển đổi thành cửa hàng ĐMX mini). Số lượng cửa hàng Điện thoại siêu rẻ đạt 17 cửa hàng sau 5 tháng mở bán ra thị trường. Doanh thu trên mỗi cửa hàng là 2,7 tỷ đồng/ tháng (-2% YoY).
  • BHX: doanh thu BXH tăng 148% YoY lên 10.728 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng doanh thu. Tăng trưởng doanh thu BHX là nhờ (1) SSSG trên 20%, (2) việc mở mới cửa hàng nhanh chóng. Công ty đã mở mới 603 cửa hàng, nâng số lượng cửa hàng lên 1.008 vào cuối năm 2019, vượt xa mục tiêu 700 cửa hàng. Điều này đánh dấu tốc độ mở cửa hàng nhanh nhất của BHX, nhưng cũng phát sinh chi phí trung tâm phân phối và logistics cao. MWG đặt mục tiêu 700 cửa hàng BHX vào cuối năm 2019, với 4 trung tâm phân phối (DC). Do mở rộng cửa hàng nhanh hơn nhiều so với kế hoạch và những cửa hàng này tập trung vào các tỉnh ở miền Trung, công ty đã chịu chi phí thuê 4 kho chứa hàng tạm thời trong khi xây dựng các trung tâm phân phối mới. Do đó, tỷ lệ chi phí SG&A trên doanh thu ở mức cao. Ngoài ra, công ty cũng chưa hoàn thành kế hoạch hòa vốn EBITDA ở cấp cửa hàng và trang trải chi phí trung tâm phân phối và logistics vào cuối năm 2019.

Tăng trưởng doanh thu theo sản phẩm: MWG đạt mức tăng trưởng +2% YoY đối với điện thoại di động, +13% YoY đối với hàng điện tử (TV, âm thanh), +32% YoY đối với hàng điện lạnh và + 41% YoY đối với hàng gia dụng. Thị phần năm 2019 của MWG 2019 về điện thoại di động và hàng điện máy đã tăng lên 48% và 38%, so với 45% và 35% vào năm 2018.

Đồng hồ: Sau 10 tháng kể từ khi mở bán sản phẩm này tại các cửa hàng ĐMX và TGDĐ, MWG đã có tới 255 cửa hàng bán đồng hồ vào cuối năm 2019. Công ty đã thu được 800 tỷ đồng từ loại hình sản phẩm này (mặc dù chỉ chiếm 0,8% tổng doanh thu), tương ứng với số lượng bán ra là 430 nghìn đơn vị sản phẩm và giá bán trung bình là 1,86 triệu đồng/chiếc. Kết quả đáng khích lệ này nhờ (1) tận dụng lưu lượng khách hàng hiện có ở các cửa hàng TGDĐ và ĐMX và (2) bán cho khách hàng mới với mức giá thấp hơn 10-20% so với giá niêm yết của nhà cung cấp hoặc thấp hơn 40% cho khách hàng mua cùng điện thoại di động tầm trung.

Doanh thu bán hàng online đạt 12.682 tỷ đồng (+ 3% YoY), chiếm 12,4% tổng doanh thu. Tăng trưởng của kênh bán hàng online đã chậm lại đáng kể từ tháng 5/2019 khi công ty giảm các chương trình khuyến mại online để tránh chênh lệch giá lớn giữa bán online và tại cửa hàng.

Xu hướng tỷ suất lợi nhuận gộp: tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2019 tăng lên 19,1% (so với 17,7% vào năm 2018). Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận gộp của chuỗi cửa hàng BHX đã cải thiện lên 19% (so với 16% vào năm 2018) nhờ (1) quy mô tăng, (2) mua hàng trực tiếp và (3) tỷ trọng thực phẩm tươi sống tăng (50% tổng doanh thu trong năm 2019 so với 40% trong năm 2018). Đối với TGDĐ và ĐMX, tỷ suất lợi nhuận gộp cũng cải thiện kể từ 3Q19 nhờ (1) quy mô tăng và (2) thay đổi cơ cấu sản phẩm.

Tỷ lệ chi phí SG&A trên doanh thu tăng từ 13,2% trong năm 2018 lên 14,2% trong năm 2019 chủ yếu do chi phí trung tâm phân phối và logistics kể trên.

Thu nhập tài chính: lỗ tài chính ròng là -94 tỷ đồng trong năm 2018 đã chuyển thành thu nhập tài chính dương 61 tỷ đồng trong năm 2019 chủ yếu do thu nhập lãi tăng mạnh (từ 85 tỷ đồng năm 2018 lên 344 tỷ đồng năm 2019), nhờ lý tiền mặt chặt hơn.

Xu hướng tỷ suất lợi nhuận ròng: mặc dù tỷ lệ chi phí SG&A trên doanh thu tăng, tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể hơn, giúp tỷ suất lợi nhuận ròng tăng từ 3,3% vào năm 2018 lên 3,8% vào năm 2019.

Quan điểm sơ bộ

Mặc dù kết quả kinh doanh Q4/2019 đáng khích lệ, giá cổ phiếu MWG gần đây đã giảm do lo ngại về virus corona tại Việt Nam. Quan điểm của chúng tôi là MWG có thể chịu ảnh hưởng về lưu lượng khách hàng tại các cửa hàng giảm, vì người dân hạn chế đến những nơi công cộng và thay đổi tiêu dùng từ các sản phẩm không thiết yếu (như hàng ICT) sang hàng cần thiết (thuốc). Trong khi đó, kênh bán hàng hiện đại và online có thể giành thị phần từ thị trường truyền thống, do người tiêu dùng sẽ tìm kiếm môi trường mua sắm hợp vệ sinh hơn. Chúng tôi sẽ cung cấp phân tích đầy đủ sau khi tham dự cuộc họp nhà phân tích sắp tới.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo