MSN: Báo cáo gặp gỡ NĐT: Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ cho mảng Tiêu dùng trong năm 2022

MSN: Báo cáo gặp gỡ NĐT: Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ cho mảng Tiêu dùng trong năm 2022

Lượt xem: 138
  •  

• Chúng tôi đã tham dự buổi gặp gỡ NĐT theo hình thức trực tuyến của Tập đoàn Masan (MSN) diễn ra ngày 09/02/2022. Ban lãnh đạo đã diễn giải KQKD năm 2021 cũng như trình bày kế hoạch kinh doanh sơ bộ cho năm 2022.

• Mặc dù kế hoạch doanh thu và EBITDA năm 2022 của MSN phù hợp dự báo của chúng tôi, kế hoạch LNST của MSN thấp hơn dự báo của chúng tôi - chúng tôi cho rằng điều này một phần là do các khoản chi tiềm năng cho các thương vụ M&A và tương ứng là chi phí tài chính liên quan mà chúng tôi chưa đưa vào mô hình dự phóng.

• Trong tháng 1/2022, Masan đã chi 110 triệu USD để mua lại 31% cổ phần tại Phúc Long - một trong những chuỗi cà phê & trà hàng đầu Việt Nam - qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Phúc Long lên 51%. Dựa trên mục tiêu kinh doanh của ban lãnh đạo đối với Phúc Long cho năm 2022, giao dịch này tương ứng với mức định giá của Phúc Long ở mức EV/ EBITDA khoảng 9 lần và P/E là khoảng 15 lần cho năm 2022. Đây là mức định giá mà chúng tôi cho là hấp dẫn đối với Masan vì Phúc Long có thương hiệu mạnh hàng đầu, dư địa tăng trưởng rộng lớn qua việc mở rộng hệ thống cửa hàng, cũng như những giá trị tương hỗ với hệ sinh thái tiêu dùng của Masan - đặc biệt là với WinCommerce (WCM).

• Những ghi nhận chính của chúng tôi từ buổi họp - đặc biệt là về triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của các mảng kinh doanh tiêu dùng - củng cố quan điểm tích cực của chúng tôi dành cho MSN.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo