MSB: Cập nhật Đại hội cổ đông

MSB: Cập nhật Đại hội cổ đông

Lượt xem: 384
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư:

MSB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 ở mức cao +30% so với cùng kỳ. Chúng tôi giữ nguyên ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 cho MSB đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+39,2% so với cùng kỳ), nhờ tăng trưởng tín dụng ước tăng 22,9% so với cùng kỳ, NIM cải thiện +10 bps so với cùng kỳ lên 3,47% và thu nhập ngoài lãi tăng 15,3% so với cùng kỳ. Chúng tôi giữ nguyên mức giá mục tiêu 1 năm là 23.500 đồng/cp và lặp lại khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu.

Điểm chính rút ra từ cuộc họp

MSB đã tổ chức ĐHCĐ năm 2021, và dưới đây là những điểm chính:

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021: MSB dự kiến lợi nhuận trước thuế Q1/2021 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 314% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng +9,5% so với đầu năm và NIM cải thiện do lãi suất huy động thấp và phí trả trước từ thương vụ bancassurance độc quyền ký với Prudential. Trong số lợi nhuận này bao gồm 200 tỷ đồng tiền lãi từ bán cổ phiếu MBB (với số tiền tương tự đã được ghi nhận trong Q4/2020); và không bao gồm lợi nhuận từ phí bancassurance trả trước.

Tại thời điểm cuối Q1/2021, dư nợ tái cấu trúc theo Thông tư 01 giảm 21% so với quý trước ở mức 1,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 1,4% tổng dư nợ. Ngân hàng sẽ hoàn nhập 45 tỷ đồng thu nhập lãi nếu Thông tư 01 được sửa đổi.

Kế hoạch kinh doanh khả quan trong năm 2021

Dựa trên kế hoạch kinh doanh Q1/2021, MSB hiện đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2021.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 25% trong năm 2021. MSB dự kiến tập trung vào ngành năng lượng tái tạo và các ngành khác không bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ngân hàng hạn chế giải ngân mới đối với ngành bất động sản có rủi ro cao, theo đó tỷ trọng cho vay của ngành bất động sản chiếm 11,4% trong tổng dư nợ cho vay trong năm 2020 (giảm từ 23,7% trong năm 2019).

Tại thời điểm cuối năm 2020, cơ cấu tín dụng của MSB bao gồm bán lẻ (26,1%), SMEs (33,6%), doanh nghiệp lớn (33,6%) và trái phiếu doanh nghiệp (6,6%).

Dịch vụ thu phí:

MSB gần đây đã ký hợp đồng độc quyền bancassurance với Prudential (Anh) trong 15 năm. Chúng tôi ước tính khoản phí trả trước cho MSB khoảng 80-90 triệu USD. Phí trả trước được sử dụng để xử lý tài sản có vấn đề của MSB và tài trợ cho 2 dự án chính: (i) thay thế core banking và (ii) ngân hàng số. Ngân hàng cũng dự kiến mức tăng trưởng hoa hồng bancassurance khoảng 30%-34% trong những năm tới.

MSB đã và đang duy trì vị trí thứ 3 trên thị trường kinh doanh ngoại hối. Giá trị giao dịch ngoại hối tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ trong năm 2020, đứng thứ 5 toàn ngành.

Năm 2020, Ngân hàng đã triển khai dịch vụ ngân hàng lưu ký cho trái phiếu và các giấy tờ có giá sau 6 tháng chuẩn bị. Hoạt động kinh doanh này kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn thu nhập phí cho ngân hàng trong những năm tới.

Đầu tư số hóa ngân hàng: MSB sẽ khởi động 2 dự án CNTT quan trọng từ 1/5/2021, bao gồm:

(i) Thay thế core banking: Dự án này có ngân sách khoảng 500-700 tỷ đồng, và sẽ có khoảng 120-150 chuyên gia bên ngoài tham gia trong 18 tháng.

(ii) Ngân hàng số: ước tính có khoảng 150 chuyên gia bên ngoài sẽ làm việc trong 18 tháng để số hóa các hoạt động của MSB.

Cập nhật về việc thoái vốn của FCCOM: Năm 2020, Hyundai Card đã gần hoàn tất quá trình thẩm định mua lại 50% cổ phần tại FCCOM của MSB. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, Hyundai Card đã rút khỏi thương vụ này. Một đối tác khác chưa được công bố đã hoàn tất thủ tục thẩm định, MSB dự kiến sẽ thoái vốn với mức lợi nhuận đáng kể.

MSB cũng bác bỏ thông tin sáp nhập với ngân hàng PGBank. Cập nhật về ngân hàng thuần số TNEX: TNEX chính thức ra mắt vào tháng 12/2020. Đến đầu tháng 2/2021, TNEX có hơn 12.600 khách hàng, bao gồm 12.000 khách hàng cá nhân và 600 khách hàng tiểu thương. TNEX cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với mức chi phí thấp hơn 97% và tốc độ xử lý nhanh hơn 10 lần so với các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng truyền thống. Ban lãnh đạo MSB dự kiến TNEX sẽ có lãi từ Q2/2022.

Chi trả cổ tức: Ngân hàng đang hoàn tất thủ tục để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ là 30%, và đặt kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2021 với tỷ lệ là 15%. Điều này phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước về việc không chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Nguồn: SSI

×
tvi logo