MBB: Tiến tới ngân hàng số

MBB: Tiến tới ngân hàng số

Lượt xem: 125
  •  

 Lợi nhuận (LN) ròng tăng trưởng 53,7% svck đạt 12.697 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và NIM mở rộng.

 Chúng tôi ước tính lợi nhuận tăng 28,5%/21,8% svck năm 2022-2023 nhờ cho vay tăng trưởng 20,0%/17,5% svck và NIM đạt 5,03%/5,11%.

 Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 40.800đ/cp.

Tăng trưởng toàn diện

Trong năm 2021, thu nhập lãi (NII) tăng trưởng 29% svck nhờ tín dụng tăng trưởng 26% svck và NIM đạt 5,03%. Thu nhập ngoài lãi (non-ii) tăng mạnh 51,5% svck nhờ thu nhập từ nợ xấu đã xử lý tăng 68,1% svck và thu nhập từ hoạt động bảo hiểm tăng 23,7% svck. Về mặt chi phí, CIR giảm về 33,5% từ mức 38,6% năm trước, nhờ quản lý chi phí nhân viên hiệu quả. Chi phí dự phòng tăng 31,2% svck, nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đạt 268% - cao thứ hai trong ngành. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm về 0,9% từ mức 1,1% năm trước, thấp hơn 53% so với mức trung bình ngành là 1,92% năm 2021. 2022: khởi đầu giai đoạn tăng trưởng mới Trong cuộc họp ngày 15/3/2022, ngân hàng chia sẻ mong muốn trở thành một trong những ngân hàng số hàng đầu dựa trên không gian sáng tạo số Innovation Lab và các nền tảng ứng dụng App MB và Biz MB. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ đẩy mạnh cho vay bán lẻ, tập trung vào cho vay cá nhân và nhưng doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-SME) với mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm đạt 17% trong giai đoạn 2022-2026.

Trong năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 26,7% svck đạt 20,9 nghìn tỷ đồng nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 20% svck, nhờ đó ROE đạt mức 23%. MBB cũng tiếp tục quản lý chất lượng tài sản với mục tiêu NPL nhỏ hơn 1% trong năm nay.

Dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 28,5%/21,8% svck giai đoạn 2022-2023 Trong năm 2022-2023, chúng tôi dự báo NII tăng 19,9%/18,8% svck nhờ cho vay tăng trưởng 20,0%/17,5% svck và NIM đạt 5,03%/5,11%. Chúng tôi tin việc MBB tập trung cho vay bán lẻ và cải thiện ứng dụng giúp tăng trưởng tín dụng và CASA. Non-II tăng 16,4%/14,1% svck nhờ đẩy mạnh bán chéo, tăng tốc sản phẩm số và sự đóng góp của các công ty con. Chi phí dự phòng giảm 5,0%/1,7% so với năm 2021 nhờ nền tảng chất lượng tài sản tốt. Kết quả, lợi nhuận tăng trưởng 28,5%/21,5% svck năm 2022-2023.

Giá mục tiêu mới 40,800đ/cp sau khi nâng dự báo lợi nhuận 2022-2024

Giá mục tiêu mới dựa trên sự kết hợp của phương pháp thu nhập thăng dự (chi phí vốn: 15,1%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV 2,0 lần năm 2022 với tỷ trọng tương đương. Tiềm năng tăng giá là thu nhập từ phí cao hơn chúng tôi dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát cao hơn dự kiến dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp hơn và nợ xấu cao hơn dự kiến.

TIẾN TỚI NGÂN HÀNG SỐ

Luận điểm đầu tư

Chúng tôi khuyến nghị Khả quan dựa trên các yếu tố:

(1) Mở rộng cho vay bán lẻ và micro-SME dựa trên nền tảng công nghệ và mạng lưới rộng. Bằng việc nâng cấp ứng dụng và các chương trình mới nhằm thu hút khách hàng, số lượng người sử dụng ứng dụng đã tăng 210% svck trong năm 2021. Bên cạnh đó, ứng dụng MBB App là ứng dụng ngân hàng duy nhất xuất hiện trong bảng xếp hạng “Top app được ưa thích nhất 2021” tại Việt Nam trên hệ điều hành iOS (top 10).

(2) Chất lượng tài sản vững chắc của ngân hàng với nguồn dự phòng dồi dào giúp đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận ngân hàng. Kết thúc năm 2021, ngân hàng đứng thứ 4 về tỷ lệ nợ xấu (NPL) thấp nhất và đứng thứ 2 trong số các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao nhất.

(3) Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2022-2023 với mức tăng trưởng đạt 28,5%/21,8% svck dựa trên cho vay tăng trưởng 20,0%/17,5% svck và NIM đạt 5,03%/5,11%.

Nâng giá mục tiêu 40,800đ/cp dựa trên điều chỉnh lợi nhuận 2022-2023

Chúng tôi điều chỉnh tăng lợi nhuận giai đoạn 2022-2023 lên 7,2%/11,1% so với dự báo cũ nhằm phản ánh tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và CASA cao hơn mức dự kiến. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn chủ sở hữu: 15,1%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/BV (2 lần cho năm 2022) để định giá MBB với tỷ trọng tương đương cho mỗi phương pháp. MBB hiện tại đang giao dịch tại mức 1,6 lần P/B 2022, thấp hơn so với mức trung bình ngày là 2,0 lần.

Chúng tôi tin MBB phù hợp với mức dự báo 2 lần P/B nhằm phản ánh ROE cao hơn trung bình ngành giai đoạn 2022- 2023. Kết hợp 2 phương pháp, giá mục tiêu mới của MBB là 40.800đ/cp.

Kết quả 2021: tăng trưởng toàn diện

Các điểm chính trong cuộc gặp với chuyên viên phân tích:

Trong cuộc họp với chuyên viên phân tích ngày 15/3/2022 vừa qua, MBB đã chia sẻ vể chiến lược giai đoạn 2022-2026 và kết quả sơ bộ Q1/2022.

Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay bán lẻ, bao gồm cho vay cá nhân và micro-SME với mục tiêu tăng trưởng khách hàng đạt mức 20 triệu vào năm 2022 và mức 30 triệu trong năm 2026, trong đó, số lượng khách hàng mảng dịch vụ Priority và Private đạt 2,8 triệu.

Ngân hàng duy trì đầu tư từ 1,6-2 nghìn tỷ mỗi năm trong 5 năm tiếp theo vào nền tảng công nghệ với các sáng kiến kỹ thuật số tập trung vào BAAS (nền tảng ngân hàng dưới dạng dịch vụ), dữ liệu lớn...

Ngân hàng cũng đặt các mục tiêu cụ thể về mặt tài chính trong giai đoạn 2022- 2026 về tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm, bao gồm: tài sản đạt 11%, tín dụng đạt 17%, tổng thu nhập hoạt động đạt 24% và lợi nhuận trước thuế đạt 21%.

Ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược – Tập đoàn Viettel. Chi tiết về đợt phát hành riêng lẻ vẫn chưa được hé lộ thêm. Về phương án chia cổ tức, ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ ít nhất là 15%, kết quả cuối cùng sẽ được thông qua tại đại hội đồng cổ đông vào ngày 25/4/2022 tới đây.

Trong năm 2022, ngân hàng đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% svck với mức tăng trưởng tín dụng đạt 20% svck. Cũng trong cuộc họp này, ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt 10% sv cuối năm trước và lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 5.500 tỷ đồng (tăng 20% svck) trong Q1/22.

Trên góc độ của chúng tôi, MBB sẽ đạt được những mục tiêu đề ra vì những lý do sau:

1) Ngân hàng có vốn hóa tốt hơn các ngân hàng khác với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11,2% (theo Base II) vào cuối năm 2021, điều này sẽ cho phép ngân hàng duy trì tăng trưởng cho vay mạnh mẽ trong thời gian tiếp theo.

2) Tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngoài lãi nhờ nguồn thu đa dạng và các công ty con.

3) Việc mở rộng cho vay bán lẻ và micro-SME giúp ngân hàng có mức tài sản sinh lãi cao hơn các ngân hàng khác. Bên cạnh đó, chi phí vốn sẽ không tăng quá nhiều khi ngân hàng đang tập trung tăng trưởng CASA nhờ các chương trình thu hút khách hàng và nâng cấp các ứng dụng. Chúng tôi ước tính NIM năm 2022 đạt 5,03%.

Nguồn: VNDS 

×
tvi logo