MBB: Tích cực xử lý nợ xấu trong Q4/2020 thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2021

MBB: Tích cực xử lý nợ xấu trong Q4/2020 thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2021

Lượt xem: 396
  •  

Bộ đệm chi phí dự phòng tốt hơn thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2021. Mặc dù tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 15% so với cùng kỳ trong Q4/2020, lợi nhuận trước thuế của MBB chỉ tăng +5,6% so với cùng kỳ - đạt 2,6 nghìn tỷ đồng trong quý. Điều này là do ngân hàng đã tích cực xử lý dư nợ có vấn đề. Lũy kế cả năm 2020, ngân hàng đạt 10,7 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+6,5% so với cùng kỳ). Tại thời điểm cuối năm 2020, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,09%, đây là mức thấp nhất trong 13 năm qua trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) ở mức cao nhất là 134%. Dư nợ tái cấu trúc cũng giảm từ 7 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,7% tổng dư nợ) vào cuối tháng 6/2020 xuống 2,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 0,8% tổng dư nợ) vào cuối tháng 12/2020. Nhờ những nỗ lực của ngân hàng để giải quyết tài sản có vấn đề trong Q4/2020, chúng tôi ước tính áp lực dự phòng nợ xấu sẽ thấp hơn trong năm tới và ngân hàng dự kiến đạt 13,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+27,5% so với cùng kỳ) trong năm 2021.

Với các chỉ số cơ bản được cải thiện trong các quý gần đây và ROE năm 2021 ước tính là 21%, chúng tôi cho rằng MBB xứng đáng với hệ số P/B mục tiêu cao hơn là 1,6x (từ 1,4x như hiện tại). Do đó, chúng tôi tăng giá mục tiêu đối với cổ phiếu MBB thêm 14,7% lên 31.900 đồng/cổ phiếu (+19% so với giá hiện tại) và lặp lại khuyến nghị MUA.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính, các khoản vay đối với các dự án điện mặt trời.

Yếu tố hỗ trợ tăng đối với khuyến nghị: Hạn mức tín dụng do NHNN cấp cao hơn dự kiến, tỷ lệ nợ xấu mới hình thành thấp hơn ước tính, bán cổ phần tại các công ty con.

Tóm tắt Q4/2020

Tiền gửi tăng đột biến +19% so với quý trước và +21% so với đầu năm. Tiền gửi tăng lên mức 41,8 nghìn tỷ đồng (+19% so với quý trước) trong Q4/2020, trái ngược hoàn toàn với diễn biến trong 3 quý đầu năm 2020 (giảm 3,5 nghìn tỷ đồng). Điều này là do tiền gửi doanh nghiệp tăng trở lại (+34 nghìn tỷ đồng trong Q4/2020) sau khi giảm mạnh trong Q1/2020 (-37 nghìn tỷ đồng). Mặc dù chúng tôi quan sát thấy sự biến động tương tự về tiền gửi của doanh nghiệp trong những năm gần đây, nhưng mức độ biến động trong năm 2020 lớn hơn nhiều so với giai đoạn 2018-2019. Lũy kế cả năm 2020, tiền gửi doanh nghiệp tăng 11,8 nghìn tỷ đồng (+7,7%) (so với 13 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 và 12,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2018).

Điểm sáng trong năm 2020 là sự tăng trưởng ổn định của tiền gửi từ khách hàng cá nhân hàng quý, cũng như CASA bán lẻ tăng khoảng 134% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng cá nhân tăng 26 nghìn tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ) trong năm 2020, trong đó 2/3 mức tăng đến từ tiền gửi không kỳ hạn. CASA bán lẻ trên tổng CASA tăng lên 25% từ mức 13% trong năm 2019 và tỷ lệ CASA của nhóm khách hàng cá nhân đã tăng lên 21,8% từ 11,4% trong năm 2019. Mức tăng trưởng mạnh mẽ của CASA do các yếu tố sau:

• Lãi suất thấp khiến tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng kém hấp dẫn hơn; và

• Các sáng kiến ngân hàng số và chương trình khuyến mại liên quan đến các tài khoản mở mới.

Nhìn chung, tỷ lệ CASA của ngân hàng đã cải thiện lên 41% (so với mức 38% vào cuối năm 2019 và Q3/2020).

Tuy nhiên, tỷ lệ CASA của MBB tụt xuống vị trí thứ 2 trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu (sau TCB).

Cho vay bán lẻ thúc đẩy tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Danh mục cho vay chỉ tăng +6% so với đầu năm trong 3 quý đầu năm 2020. Tuy nhiên, giải ngân tăng nhanh chóng trong Q4/2020, với số dư cho vay khách hàng đạt 298 nghìn tỷ đồng, tăng +12,2% so với quý trước và +22,9% so với đầu năm. Cho vay mua nhà tăng mạnh vào cuối năm 2020. Dư nợ MCredit phục hồi với mức tăng trưởng cho vay là +27,5% so với quý trước và +18,3% so với đầu năm. Tại thời điểm cuối năm 2020, dư nợ tại Mcredit đạt 10,1 nghìn tỷ đồng.

Với việc đầu tư mạnh vào trái phiếu doanh nghiệp dài hạn trong 3 quý đầu năm 2020 và việc giải ngân cho vay mua nhà trong quý 4, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại MBB đã tăng lên 37,2% từ 31,6% vào cuối năm 2019. Điều này sẽ khiến nhu cầu vốn dài hạn của ngân hàng lớn hơn trong năm 2021.

NIM trong Q4/2020 tăng lên 5,3%. Sau khi chạm đáy vào Q2/2020 ở mức 4,7%, NIM của ngân hàng đã dần phục hồi kể từ Q3/2020, đạt mức 5,3% trong Q4/2020 (+23 bps so với cùng kỳ). Sự cải thiện NIM chủ yếu là do chi phí vốn giảm -33 bps so với quý trước và -83 bps so với cùng kỳ xuống còn 3,07%. Lũy kế cả năm 2020, NIM ở mức 4,73% (-17 bps so với cùng kỳ).

Nhìn chung, Ngân hàng đã đạt mức tăng trưởng ổn định về thu nhập lãi ròng +18,5% so với cùng kỳ trong Q4/2020 và 12,7% so với cùng kỳ trong năm 2020.

Dồn nỗ lực xử lý các tài sản có vấn đề. MBB đã xử lý 2,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu trong Q4/2020 (+30% so với cùng kỳ), giúp số dư nợ xấu giảm còn 3,2 nghìn tỷ đồng (-20% so với quý trước và +12% so với cuối 2019) và tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,09% (từ mức 1,5% trong Q3/2020 và 1,16% trong Q4/2019). Đồng thời, MBB trích lập thêm 1,9 nghìn tỷ đồng cho các khoản nợ xấu, giữ tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) ở mức 134%. Tỷ lệ nợ xấu của MBB ở mức thấp nhất trong 13 năm qua, trong khi LLCR ở mức cao nhất từ trước tới nay. Dư nợ tái cấu trúc cũng cho thấy sự cải thiện, với số dư giảm xuống 2,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 0,8% tổng dư nợ) vào tháng 12/2020 từ 7 nghìn tỷ đồng (chiếm 2,7% tổng dư nợ) vào tháng 6/2020.

Chúng tôi xin lưu ý rằng phần lớn sự cải thiện về chất lượng tài sản là từ ngân hàng mẹ. Đối với Mcredit, chúng tôi chưa nhận thấy sự chuyển biến tích cực nào về chất lượng tín dụng - cho dù là ở tỷ lệ nợ xấu (-12 bps so với cùng kỳ, ở mức 6,38%) hay chi phí dự phòng bao nợ xấu (-52 bps, ở mức 34,8%).

Dấu hiệu cho thấy biên lợi nhuận đang giảm dần tại MBAgeas Life. Trong khi Mcredit, MBS và MIG đều có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế mạnh mẽ, chúng tôi nhận thấy mức tăng trưởng lợi nhuận giảm nhanh tại MBAgeas trong hai quý liên tiếp vừa qua (-77% so với cùng kỳ trong Q3/2020 và -127% so với cùng kỳ trong Q4/2020).

Điều này có thể là do:

• Dự phòng kỹ thuật gia tăng trong môi trường lợi suất trái phiếu chính phủ thấp

• MBAgeas Life đặt mục tiêu phát triển và đẩy mạnh bán hàng qua kênh đại lý vào năm 2021 và có thể đã bắt đầu các khoản chi cho việc tuyển dụng/đào tạo đại lý từ năm 2020 – đặc biệt là vào Q4/2020. Vào cuối tháng 9/2020, tổng số đại lý tại MBAgeas là hơn 11.700 đại lý, tăng 3.900 đại lý (+34%) so với quý trước. Chúng tôi tin rằng điều tương tự cũng có thể đã xảy ra trong Q4/2020 – đẩy cao chi phí bán hàng & quản lý.

Ước tính lợi nhuận và định giá

Chúng tôi ước tính MBB sẽ đạt 13,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+27,5% so với cùng kỳ) trong năm 2021, tăng trưởng tín dụng, tiền gửi và tài sản lần lượt ở mức 21,5%, 17,5% và 16,3%. Các giả định chính khác bao gồm:

• NIM nới rộng +89 bps lên 4,82% nhờ chi phí vốn cải thiện và tăng trưởng cho vay bán lẻ mạnh mẽ.

• Thu nhập phí tăng +22% so với cùng kỳ, phần lớn là nhờ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ.

• CIR thấp hơn ở mức 37,4% và chi phí dự phòng có thể sẽ tăng +7,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tín dụng giảm xuống còn 1,98% (so với 2,23% trong năm 2020), trong khi tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu sẽ được duy trì trên 100%.

Với các chỉ số cơ bản được cải thiện trong các quý gần đây và ROE năm 2021 ước tính là 21%, chúng tôi cho rằng MBB xứng đáng với hệ số P/B mục tiêu cao hơn là 1,6x (từ 1,4x như hiện tại). Do đó, chúng tôi tăng giá mục tiêu đối với cổ phiếu MBB thêm 14,7% lên 31.900 đồng/cổ phiếu (+19% so với giá hiện tại) và lặp lại khuyến nghị MUA.

Nguồn: SSI

×
tvi logo