MBB: Ngân hàng chất lượng với định giá hấp dẫn

MBB: Ngân hàng chất lượng với định giá hấp dẫn

Lượt xem: 208
  •  

Nâng giả định tăng trưởng cho vay. Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng cho vay năm 2022E của MBB thêm +2 điểm phần trăm (ppt), đạt 17% YoY so với dự báo trước đó của chúng tôi là 15% YoY.

Dự báo thu nhập lãi thuần tăng 11% trong năm 2022E, đạt 31 nghìn tỷ đồng (+18% YoY). Dự báo NIM tăng 26 điểm cơ bản (bps) so với dự báo trước đó, đạt 5,29% (+17bps YoY) cho năm 2022E do tăng tỷ trọng đóng góp của phân khúc cho vay khách hàng cá nhân và tỷ lệ CASA ở mức cao.

Dự báo thu nhập phí tăng 5% so với dự báo trước đó của chúng tôi, kỳ vọng đạt 5,5 nghìn tỷ đồng (+24% YoY) vào năm 2022E.

Hiệu quả chi phí hoạt động sẽ được cải thiện nhờ vào việc số hóa. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ CIR điều chỉnh (không bao gồm khoản thu từ xử lý nợ xấu trong doanh thu) sẽ đạt 37% vào năm 2022E (-2ppt YoY).

Dự báo khoản trích lập dự phòng năm 2022E tăng 28% so với dự báo trước đó do ảnh hưởng từ đợt giãn cách xã hội Q3/2021, đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (+6% YoY). Tuy nhiên, tỷ lệ LLR cao của MBB giúp ngân hàng linh hoạt hơn so với hầu hết các ngân hàng khác trong việc giảm trích lập dự phòng và thúc đẩy lợi nhuận trong tương lai.

Vì vậy, chúng tôi nâng dự báo LNST của CĐCT mẹ thêm 17% đạt 15,6 nghìn tỷ đồng cho năm 2022E, tương ứng với tốc độ tăng trưởng +27% YoY.

Yuanta vs. các bên. Dự báo LNST cho năm 2022E của chúng tôi hiện đang cao hơn 10% so với mức trung bình của các bên.

Duy trì khuyến nghị MUA. MBB đang giao dịch tương ứng với P/B 2022E là 1,5x so với trung vị ngành là 1,7x; ROE kỳ vọng năm 2022E của MBB theo giả định của chúng tôi là 22%, cao hơn so với trung vị ngành là 20%.

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên mức 39.350 đồng, tương ứng với P/B 2022E đạt 1,8x. Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA và vẫn xem MBB là một trong những lựa chọn hàng đầu trong số các ngân hàng được niêm yết tại Việt Nam.

Nâng dự báo tăng trưởng cho vay đối với năm 2022E

Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng cho vay năm 2022E thêm +2ppt, đạt 17% do chúng tôi cho rằng nhu cầu vay vốn sẽ tăng trở lại khi nền kinh tế hồi phục vào năm 2022E.

Chúng tôi cho rằng NHNN sẽ mở rộng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng có chất lượng tài sản và mức độ an toàn vốn vững chắc. Và chúng tôi nghĩ rằng MBB có đủ điều kiện để nằm trong danh sách này và xứng đáng nhận được hạn mức tín dụng cao. Vì vậy, chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay sẽ đạt 17% vào năm 2022E

Chi phí huy động vốn thấp và chiến lược tập trung vào phân khúc cho vay khách hàng cá nhân thúc đẩy tăng tỷ lệ NIM. Chi phí huy động vốn thấp là yếu tố chính hỗ trợ cho tỷ lệ NIM của MBB.

Chi phí huy động vốn thấp của ngân hàng được hỗ trợ bởi tỷ lệ CASA cao (42% tính tại Q3/2021), và nằm trong nhóm thấp nhất ngành (xem biểu đồ 4). Nhiều ngân hàng đã và đang đầu tư vào công nghệ số hóa nhằm thu hút thêm nhiều khoản tiền gửi CASA; tuy nhiên, quá trình này cần có nhiều thời gian để hoàn thành. Chúng tôi cho rằng các ngân hàng đang có tỷ lệ CASA cao (như MBB, VCB (MUA), TCB và MSB) sẽ có thể thúc đẩy tăng NIM một cách hiệu quả hơn so với các ngân hàng có tỷ lệ CASA thấp.

Việc tập trung vào phân khúc cho vay khách hàng cá nhân (xem biểu đồ 2) cũng sẽ giúp thúc đẩy NIM. Do đó, chúng tôi kỳ vọng NIM năm 2022E sẽ đạt 5,29% (+17bps YoY).

Hiệu quả chi phí được cải thiện.

Số hóa sẽ giúp làm giảm chi phí hoạt động. Chúng tôi ước tính CIR sẽ đạt 34% (-2ppt YoY) và CIR điều chỉnh (không bao gồm khoản thu từ xử lý nợ xấu trong doanh thu) sẽ đạt 37% vào năm 2022E (-2ppt YoY).

Nguồn: FSC 

×
tvi logo