MBB: Lợi nhuận tăng nhờ dự phòng giảm

MBB: Lợi nhuận tăng nhờ dự phòng giảm

Lượt xem: 189
  •  

Sự kiện

MBB công bố LNST của CĐCT mẹ trong Q3/2021 đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (+16% QoQ/ +28% YoY), phần lớn là do ngân hàng giảm mạnh chi phí trích lập dự phòng. Trong 9T2021, LNST của CĐCT mẹ đạt 9,2 nghìn tỷ đồng (+45% YoY), hoàn thành 90% kế hoạch cả năm của ngân hàng và 92% dự báo năm 2021E của chúng tôi.

Tiêu điểm

Dư nợ cho vay tăng 12,7% YTD, đạt 336 nghìn tỷ đồng. Thu nhập lãi ròng Q3/2021 đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (-1% QoQ/ +26% YoY). Tỷ lệ NIM trên tổng tài sản bình quân hằng năm đạt 4,83% trong Q3/2021 (- 25bps QoQ / -4bps YoY).

Thu nhập phí ròng Q3/2021 đạt 926 tỷ đồng (-10% QoQ / +16% YoY), trong đó thu nhập gộp từ dịch vụ thanh toán (-13% QoQ / +18% YoY) và doanh thu banca (-20% QoQ / +24% YoY) là hai nguyên nhân chính khiến thu nhập phí sụt giảm so với quý trước.

Thu nhập phí ròng trong 9T2021 đạt 3,0 nghìn tỷ đồng (+22% YoY). Thu nhập ngoài lãi khác tăng vọt +12% QoQ/ +121% YoY, đạt 772 tỷ đồng trong Q3/2021. Mức thu nhập ngoài lãi trên đã loại trừ khoản thu nhập khác (chủ yếu là từ xử lý nợ xấu) trị giá 486 tỷ đồng (-24% QoQ/ +14% YoY). Khoản thu nhập khác nằm trên khoản mục LNHĐKH trước dự phòng (PPOP) theo chuẩn mức kế toán Việt Nam (VAS), nhưng chúng tôi xem khoản thu nhập này liên quan đến chi phí tín dụng trong mô hình dự báo của chúng tôi.

Dự phòng giảm -27% QoQ, nhưng tăng +101% YoY, đạt 1,8 nghìn tỷ đồng trong Q3/2021, đây là động lực chính giúp lợi nhuận Q3/2021 của ngân hàng gia tăng so với quý trước. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được công bố đạt 0,95% (+19bps QoQ/-55bps YoY). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu LLR của MBB là 233% (-4ppt QoQ / +114ppt YoY) trong Q3/2021. Đây là tỷ lệ LLR thuộc nhóm cao nhất ngành.

Tiền gửi CASA tăng. Tổng tiền gửi CASA là 143 tỷ đồng (+5% QoQ/+41% YoY). Tỷ lệ CASA đạt 42% tính tại thời điểm Q3/2021 (+2ppt QoQ/+4ppt YoY), chỉ thấp hơn so với mức 49% của TCB (không đánh giá).

Quan điểm

MBB là một ngân hàng nổi bật khi có lợi nhuận Q3/2021 tăng so với quý trước. Dự phòng giảm là một động lực thúc đẩy chính; và như đã đề cập trước đó, với tỷ lệ LLR cao giúp ngân hàng linh hoạt hơn trong việc giảm dự phòng và từ đó có thể thúc đẩy lợi nhuận. Điều này có thể sẽ diễn ra tương tự với các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao khác như VCB (MUA), ACB (MUA) và TCB (không đánh giá), mặc dù có thể điều này vẫn chưa diễn ra trong Q3/2021.

Chất lượng tài sản vẫn duy trì vững chắc, nhưng nên cẩn trọng vì nợ xấu có thể sẽ gia tăng. Cụ thể, tổng nợ xấu nhóm 2 (nợ cần chú ý) đã tăng lên +53% YTD, và nợ xấu nhóm 3 đã tăng lên +37% YTD.

Định giá vẫn hấp dẫn so với các ngân hàng khác. MBB có kết quả hoạt động kinh doanh vượt trội nhưng chỉ giao dịch tương ứng với P/B 2021E đạt 1,6x (so với trung vị ngành là 1,8x).

Nguồn: FSC 

×
tvi logo