MBB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q4/2019

MBB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q4/2019

Lượt xem: 307
  •  

MBB gần đây đã công bố kết quả kinh doanh Q4/2019, bao gồm tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế là 6,7 nghìn tỷ đồng (+17,1% YoY) và 2,4 nghìn tỷ đồng (+38,1% YoY). Cho cả năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 10.036 tỷ đồng (+ 29,2% YoY), hoàn thành 106% kế hoạch hàng năm. Con số này thấp hơn 2% so với dự báo của chúng tôi chủ yếu là do chi phí dự phòng thực tế năm 2019 đã tăng lên 4,89 nghìn tỷ đồng (so với dự báo của chúng tôi là 4,25 nghìn tỷ đồng).

Bảng: Tóm tắt bảng cân đối kế toán (tỷ đồng)

 

31/12/2019

31/12/2018

%YoY

Tổng tài sản

411.488

362.361

13,6%

Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp)

265.602

223.420

18,9%

Tiền gửi khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá)

298.998

251.122

19,1%

Tỷ lệ nợ xấu

1,16%

1,3%

 

LLC

110,47%

113,2%

 

LDR thuần

88,6%

88,9%

 

Nguồn: MBB  SSI research

Bảng: Tóm tắt báo cáo kết quả kinh doanh (tỷ đồng)

 

Q4/2019

Q4/2018

%YoY

2019

2018

% YoY

Thu nhập lãi ròng

4.889

4.154

17,7%

18.000

14.583

23,4%

Thu nhập ngoài lãi

1.804

1.562

15,5%

6.650

4.953

34,3%

Tổng thu nhập hoạt động

6.693

5.715

17,1%

24.650

19.537

26,2%

Chi phí hoạt động

(3.059)

(3.216)

-4,9%

(9.724)

(8.734)

11,3%

CIR

45,7%

56,3%

 

39,4%

44,7%

 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

(1.214)

(747)

62,5%

(4.891)

(3.035)

61,1%

Lợi nhuận trước thuế

2.420

1.752

38,1%

10.036

7.767

29,2%

NIM

5,12%

4,98%

 

4,90%

4,55%

 

Nguồn: MBB  SSI research

Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi tương đối tốt. Tổng dư nợ cho vay của MBB trên cơ sở hợp nhất là 265,6 nghìn tỷ đồng, tăng + 18,9% YoY. Trong khi đó, tổng tiền gửi khách hàng (bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi) tăng với tốc độ nhanh hơn một chút + 19,1% YoY đạt 299 nghìn tỷ đồng. Do đó, thanh khoản cải thiện nhẹ, với LDR thuần giảm -30 bps xuống còn 88,6%. Mặc dù vẫn thấp hơn so với cuối năm 2018 (42%), tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã phục hồi lên 38,4% từ mức 33,5% vào cuối quý 3. Theo tính toán của chúng tôi, tăng trưởng tín dụng của MBShinsei là + 56,9% YoY, thấp hơn nhiều so với hạn mức 68% do Ngân hàng Nhà nước cấp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điều này xuất phát từ việc Công ty có kế hoạch tái cấu trúc danh mục cho vay và hạn chế các khoản nợ xấu như đã trình bày trong báo cáo Q3/2019 của chúng tôi, chứ không phải xuất phát từ phía nhu cầu.

Tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động chậm lại trong Q4/ 2019 (+17,1% YoY), nhưng mức tăng trưởng chung của cả năm (+ 26,2% YoY) vẫn tương đối mạnh nhờ thu nhập từ tất cả các nguồn. Thu nhập lãi ròng (NII) năm 2019 đạt 18 nghìn tỷ đồng (+ 23,4% YoY), khi NIM tiếp tục tăng thêm 35 bps lên 4,9%. Thu nhập ngoài lãi tăng 34,3%, đạt 6,65 nghìn tỷ đồng. Điều này là nhờ tăng trưởng thu nhập ròng từ phí (+ 24,4% YoY lên 3,2 nghìn tỷ đồng) và thu nhập khác (+ 38,4% YoY lên 2,1 nghìn tỷ đồng).

Chất lượng tài sản cải thiện so với Q3/2019 và duy trì ở mức hợp lý sau khi xóa nợ xấu mạnh mẽ. Tỷ lệ hình thành nợ xấu tính theo Quý giảm ở cả ngân hàng mẹ và MB Shinsei xuống còn 0,247% và 5,39% (so với 0,253% và 7,58% trong Q3/2019). Sau khi xóa 4,9 nghìn tỷ đồng trong bối cảnh chi phí tín dụng tăng lên 2,1% (so với 1,52% năm 2018), tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên cơ sở hợp nhất ở mức 1,16% (2,9 nghìn tỷ đồng) và 110,5% vào cuối năm 2019. Theo tính toán của chúng tôi, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng và MB Shinsei lần lượt là 0,98% (2,3 nghìn tỷ đồng) và 6,5% (550 tỷ đồng).

Chi phí hoạt động trong Q4/2019 đạt 3 nghìn tỷ đồng (-4,9% YoY). Do đó, CIR 2019 là 39,4% so với 44,7% vào năm 2018. Chúng tôi cho rằng điều này một phần là do số lượng nhân viên năm 2019 hầu như không đổi so với năm 2018 (-0,2% YoY), trong khi tăng trưởng CAGR về số lượng nhân viên trong giai đoạn 2015-2018 là 24% mỗi năm.

Năm 2020, chúng tôi ước tính ​​MBB đạt 12,2 nghìn tỷ đồng (+ 21,6% YoY) lợi nhuận trước thuế. Do đó, định giá vẫn ở mức hấp dẫn với PB dự phóng là 1,15 lần. Chúng tôi sẽ cung cấp phân tích chi tiết và cập nhật khuyến nghị trong báo cáo đầy đủ của chúng tôi sắp tới.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo