MBB: Định giá hấp dẫn nhờ tăng trưởng ổn định

MBB: Định giá hấp dẫn nhờ tăng trưởng ổn định

Lượt xem: 202
  •  

 Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 2,7% lên 34.400 đồng/CP và nâng khuyến nghị đối với MBB từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên MUA vì (1) chúng tôi nâng P/B mục tiêu lên 2,0 lần so với 1,9 lần trong báo cáo cập nhật trước và (2) do giá cổ phiếu MBB đã giảm khoảng 10,3% trong 1 tháng qua. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/B năm 2021 là 1,88 lần.

 Chúng tôi giữ nguyên dự báo trước đó nhưng nâng P/B mục tiêu cho MBB lên 2,0 lần – tương tự ACB - do hoạt động cho vay và thu hút tiền gửi của ngân hàng này tốt hơn ACB trong nửa đầu năm 2021 với lượng CASA nắm giữ ở mức tương đối cao.

 Yếu tố hỗ trợ: Tỷ lệ cho vay bán lẻ trong dư nợ vay hợp nhất tăng cao hơn dự kiến; diễn biến tốt hơn kỳ vọng của các khoản vay được cơ cấu lại có thể yêu cầu ít phí dự phòng hơn.

 Rủi ro: Tỷ lệ CASA có rủi ro giảm và rủi ro thực hiện trong quá trình phát triển của MCredit; dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến nợ xấu cao hơn và không kiềm chế được chi phí tín dụng; áp lực giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Chúng tôi cho rằng MBB xứng đáng được định giá tương đương ACB với P/B mục tiêu là 2,0 lần. Trong quá khứ, lợi suất IEA của MBB phần lớn thấp hơn ACB, nhưng quý 2/2021 có một bước ngoặt quyết định khi tỷ lệ này của MBB tăng đạt hơn 19 điểm cơ bản so với ACB. Ngoài ra, MBB duy trì tỷ lệ CASA cao thứ hai trong số các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi trong 4 quý gần nhất; ngân hàng cũng đặt mục tiêu phân khúc ngân hàng bán lẻ sẽ tăng gấp đôi mức đóng góp tương đối cho CASA trong 5 năm tới nhờ tập trung vào phát triển nền tảng kỹ thuật số.

Chúng tôi kỳ vọng chiến lược này sẽ hỗ trợ tăng trưởng bền vững hơn so với trước đây khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đóng vai trò quan trọng hơn trong dư nợ vay. Cuối cùng, việc giảm tỷ trọng các khoản cho vay SME trong tổng dư nợ vay sẽ khiến dư nợ vay có tính linh hoạt cao hơn trong các quý trong tương lai vì các vấn đề về chất lượng tín dụng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các ngân hàng mà chúng tôi theo dõi.

Chúng tôi duy trì dự báo bất chấp đợt cắt giảm lãi suất cho vay vừa qua. Việc cắt giảm lãi suất cho vay nửa cuối năm 2021 không ảnh hưởng đến dự báo lợi suất IEA của chúng tôi. MBB ước tính thu nhập lãi trong nửa cuối năm 2021 sẽ giảm khoảng 1.000 tỷ đồng đến từ việc giảm lãi suất cho vay được công bố vào tháng 7. Ngân hàng cũng chia sẻ rằng 700 tỷ đồng trong số 1.000 tỷ đồng thu nhập lãi giảm đã được ghi nhận trong tháng 8 trong khi phần còn lại sẽ ghi nhận trong vài tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần (NII) 6 tháng đầu năm 2021 đã hoàn thành 49% dự báo trước đó của chúng tôi (một năm thông thường ghi nhận khoảng 55% NII cả năm trong nửa cuối năm). Chúng tôi cũng kỳ vọng tỷ lệ LDR (cho vay/huy động) tăng sẽ giảm thiểu tác động của việc cắt giảm lãi suất cho vay do MBB đang tăng huy động với tốc độ chậm hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo