MBB: Đề cao chất lượng tài sản hơn tăng trưởng mạnh lợi nhuận

MBB: Đề cao chất lượng tài sản hơn tăng trưởng mạnh lợi nhuận

Lượt xem: 372
  •  

Trong Q2/2021, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của MBB đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+36% so với cùng kỳ) và 3,4 nghìn tỷ đồng (+16,5% so với cùng kỳ). Tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn các ngân hàng khác do chi phí dự phòng tăng 100% so với cùng kỳ cùng với việc MBB trích lập dự phòng nợ tái cơ cấu. Tổng số dư dự phòng rủi ro tín dụng đạt 6 nghìn tỷ đồng, lớn hơn tổng của 2,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu và 2,7 nghìn tỷ đồng nợ tái cơ cấu hiện tại. Các chỉ số về khả năng thanh toán quay về mức tốt tốt hơn, nhờ tăng trưởng huy động mạnh mẽ (+9,3% YTD so với tăng trưởng tín dụng 10,7% YTD).

Đối với cả năm 2021, chúng tôi điều chỉnh giảm 3% ước tính LNTT còn 15,3 nghìn tỷ đồng để phản ánh gói hỗ trợ giảm lãi suất đối với khách hàng chịu ảnh hưởng từ Covid-19. Trong khi đó, ước tính lợi nhuận 2022 không đổi ở mức 18,5 nghìn tỷ đồng. ROE 2021 và 2022 ước tính đạt 23% và 22%, chúng tôi cho rằng PB mục tiêu 2x là hợp lý và duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MBB với giá mục tiêu là 35.300 đồng/cp.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị: Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính; dư nợ cho vay các dự án điện mặt trời ở mức cao (8% tổng dư nợ cho vay).

Kết quả kinh doanh MBB Bảng cân đối kế toán tăng trưởng lành mạnh. Chúng tôi nhận thấy nhiều ngân hàng đã áp dụng những cách thức khác nhau để tăng NIM trong 6T2021 như tận dụng nguồn vốn liên ngân hàng chi phí thấp hay hạn chế tăng tiền gửi khách hàng để tận dụng tỷ lệ LDR cao. Mặc dù vậy, MBB duy trì vị thế khá cân bằng giữa tăng trưởng tín dụng và huy động ở mức +10,7% YTD và +9,3% YTD. Điều này là nhờ huy động từ khách hàng doanh nghiệp đã hồi phục sau đợt giảm theo yếu tố mùa vụ trong Q1/2021 (+6,7% QoQ hay 0,4% YTD), trong khi tiền gửi khách hàng cá nhân duy trì tăng trưởng tốt (+4% QoQ hay 21,8% YTD).

Tổng tín dụng tăng thêm 35 nghìn tỷ đồng trong 6T2021 (+10,7% YTD hay +27% YoY), nhờ cả khách hàng cá nhân (+11,8% YTD hay 16 nghìn tỷ đồng) và doanh nghiệp. Theo ngành, chúng tôi nhận thấy MBB tập trung vào những ngành ít chịu ảnh hưởng từ Covid-19, bao gồm năng lượng tái tạo (+41% YTD hay 8 nghìn tỷ đồng), thương mại (+13,2% YTD hay 8,4 nghìn tỷ đồng), sản xuất (+11% YTD hay 5 nghìn tỷ đồng), và y tế (+39% YTD hay 1 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cần theo dõi sát việc cho vay dự án năng lượng tái tạo, do có thể có rủi ro chính sách liên quan đến dự thảo Quy hoạch Điện VIII.

NIM tăng 64 điểm phần trăm so với cùng kỳ đạt 5,35%. Mặc dù MBB không tăng tỷ lệ LDR trong Q2/2021, ngân hàng đã tối ưu hóa NIM thông qua quản lý chênh lệch lãi suất với lãi suất cho vay trung bình giảm thấp hơn mức giảm của lãi suất huy động (-15 bps và -121 bps so với cùng kỳ).

• Tăng cho vay trung hạn và dài hạn. Với việc tăng giải ngân cho vay mua nhà và dự án năng lượng tái tạo, dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 25,4 nghìn tỷ đồng (+17,2% YTD) trong 6T2021, từ chiếm 50% tổng dư nợ cho vay trong Q1 lên 52% trong Q2/2021, hỗ trợ lãi suất cho vay trung hình.

• Điều chỉnh giảm lãi suất huy động. MBB tăng 10 bps QoQ lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng trong khi giảm 30 – 40 bps QoQ đối với tất cả các kỳ hạn ngắn. Điều này cùng với CASA tăng lên 40% (so với 37% tại thời điểm cuối Q1/2021), giúp lãi suất huy động trung bình tiếp tục giảm còn 2,8% (so với 2,88% trong Q1/2021).

• Do thay đổi cơ cấu huy động và cho vay, tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn tăng từ 30% tại thời điểm cuối Q1/2021 lên 32,3% tại thời điểm cuối Q2/2021.

Do đó, thu nhập lãi thuần (NII) đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (+42% so với cùng kỳ). Việc thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh cũng là xu hướng chung của toàn hệ thống với mức tăng ở các ngân hàng TMCP tư nhân lớn khác nằm trong khoảng 40% YoY đến 67% YoY.

Tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ thu phí giảm tốc, đạt 9% so với cùng kỳ và -3,4% so với quý trước. Trái ngược với bức tranh chung trong quý, thu nhập thuần từ phí giảm do chi phí tăng mạnh hơn thu nhập trong ba quý liên tiếp. Điều này chủ yếu do dự phòng toán học tăng đối với mảng bảo hiểm nhân thọ tại MBAgeas Life, cũng như hoa hồng tăng cho đại lý, do ngân hàng tăng tỷ trọng kênh bán hàng đại lý truyền thống từ cuối 2020. Gánh nặng chi phí này sẽ tiếp diễn đến cuối 2021 theo quan điểm của chúng tôi, do môi trường lãi suất thấp và chi phí cho đội ngũ bán hàng tiếp tục tăng.

MBB mở rộng cơ sở khách hàng thông qua nhiều sáng kiến trong quý, bao gồm trả phí giới thiệu cho tài khoản mở mới qua phần mềm điện thoại (app) cũng như nhiều chiến dịch truyền thông khác. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này giúp ngân hàng thu hút số lượng lớn khách hàng nhưng có thể phát sinh chi phí cho giai đoạn đầu vận hành. Nếu tỷ lệ giữ chân khách hàng đủ cao và nếu họ tăng cường sử dụng các sản phẩm của MBB, tăng trưởng lợi nhuận sẽ đến trong những quý tới. Tại thời điểm cuối tháng 6/2021, MBB có 8,8 triệu khách hàng, trong đó 5,5 triệu khách mới được thu nạp qua (app).

MBB cũng đã hợp tác với Viettel cung cấp dịch vụ ngân hàng cơ bản tại cửa hàng Viettel và có kế hoạch ký thỏa thuận hợp tác với VNPost và MWG cung cấp dịch vụ tương tự tại các điểm bán hàng. Những điểm bán hàng này đóng vai trò đòn bẩy giúp ngân hàng tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong tương lai.

Chất lượng tải sản cải thiện. Trong Q2/2021, tỷ lệ nợ xấu trước khi xóa và nợ xấu mới hình thành được kiểm soát ở mức 1,3% và 0,04% so với Q1/2021 là 1,54% và 0,56%. Mặc dù vậy, MBB vẫn xóa 1,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu, và trích lập thêm 2,4 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng (100% YoY) trong quý. Trong đó, ngân hàng đã trích lập dự phòng 70% nợ tái cơ cấu (2,7 nghìn tỷ đồng hay 0,8% tổng dư nợ cho vay) theo Thông tư 03. Phần còn lại sẽ được trích lập trong nửa cuối 2021.

Theo đó, các chỉ số về chất lượng tài sản cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu và dự phòng bao nợ xấu (LLCR) là 0,76% và 236%, so với 1,29% và 127% vào cuối Q1/2021. Xu hướng này rõ ràng hơn tại ngân hàng mẹ:

• Ngân hàng mẹ: tỷ lệ nợ xấu và LLCR là 0,58% và 311% so với 1,14% và 144% vào cuối Q1/2021

• Mcredit: tỷ lệ nợ xấu và LLCR là 6,5% và 40% so với 6,51% và 39% vào cuối Q1/2021

Chi phí hoạt động tăng (+27% YoY và 10% QoQ). Kết quả này là do chi phí khấu hao tăng liên quan đến việc xây dựng trụ sở mới tại Hà Nội (+113% YoY) và chi phí quản lý tăng (+49% YoY). Mặc dù vậy, nhờ thu nhập cải thiện, CIR (không gồm thu hồi nợ xấu) vẫn cải thiện về mức 36,7% (so với 39,7% trong Q2/2020).

Ước tính và khuyến nghị

Kịch bản cơ sở của chúng tôi là làn sóng Covid-19 lần thứ tư sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 8 và người dân sẽ được tiêm vaccine đầy đủ vào Q2/2022. Với kịch bản này, chúng tôi giả định tỷ lệ nợ xấu mới hình thành không biến động nhiều và nhu cầu vay sẽ hồi phục trong Q4/2021. Chúng tôi điều chỉnh giảm giả định NIM 2021 là 4,97% (so với 6T2021 là 5,22%) để phản ánh gói hỗ trợ gần đây giảm lãi suất cho khách hàng chịu ảnh hưởng của Covid-19. Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 3% ước tính lợi nhuận 2021 còn 15,3 nghìn tỷ đồng (+43% YoY). Năm 2022, chúng tôi ước tính MBB đạt tăng trưởng LNTT là 20,8% YoY nhờ tăng trưởng tín dụng khá (+20% YoY), NIM không đổi, CIR ổn định và dự phòng giảm (-4,5% YoY) do dự phòng nợ tái cơ cấu theo Thông tư 03 đã được trích lập toàn bộ trong 2021.

Do ROE 2021 và 2022 ước tính đạt 23% và 22%, chúng tôi cho rằng PB mục tiêu 2x là hợp lý và duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MBB với giá mục tiêu là 35.300 đồng/cp

Nguồn: SSI

×
tvi logo