MBB: Củng cố bộ đệm vốn để hấp thụ rủi ro tín dụng

MBB: Củng cố bộ đệm vốn để hấp thụ rủi ro tín dụng

Lượt xem: 167
  •  

LNTT Q3/2021 của MBB tốt hơn so với kỳ vọng đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ), với động lực chính đến từ mức tăng tốt của thu nhập lãi thuần (+26% so với cùng kỳ), thu nhập ngoài lãi (+39% so với cùng kỳ) cũng như kiểm soát chặt chi phí (+6,6% so với cùng kỳ). Cần lưu ý là MBB đạt được kết quả tốt hơn kỳ vọng này trong bối cảnh chi phí dự phòng tăng mạnh đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+101% so với cùng kỳ). Tổng số dư dự phòng hiện tại đã bao phủ khoảng 91% tổng nợ xấu và nợ tái cơ cấu.

Một điểm tích cực khác trong quý là tỷ lệ CASA tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay của MBB đạt 41,7%. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng mới thông qua ứng dụng điện thoại trong 3 quý vừa qua đạt 4,5 triệu khách (so với 2,5 triệu khách trong 6T2021).

Lũy kế 9T2021, LNTT của MBB đạt 11,9 nghìn tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ), hoàn thành 90% kế hoạch tại ĐHCĐ. Hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy rủi ro đáng kể nào đến ước tính lợi nhuận 2021 là 15,3 nghìn tỷ đồng (+43% so với cùng kỳ). Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với MBB và sẽ cung cấp phân tích chi tiết sau cuộc họp với ngân hàng.

Tin cập nhật

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ nhờ mảng bán lẻ và trái phiếu Doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối Q3/2021, tổng dư nợ tín dụng của MBB đạt 375 nghìn tỷ đồng (+15,2% YTD hay +4,1% QoQ), trong đó phần tăng ròng 14,7 nghìn tỷ đồng so với quý trước đến từ khách hàng cá nhân (tăng 6,9 nghìn tỷ đồng) và TPDN (tăng 9,4 nghìn tỷ đồng). Theo tìm hiêu sơ bộ của chúng tôi, TPDN tăng đến từ nhiều mảng trong đó có năng lượng tái tạo và các dự án BĐS. Theo quan điểm của chúng tôi, việc giải ngân cho năng lượng tái tạo có một số rủi ro, đặc biệt là rủi ro chính sách liên quan đến dự thảo Quy hoạch Điện VIII.

Chi phí vốn tiếp tục cải thiện với CASA bán lẻ tăng (+80% YTD). Trong Q3/2021, CASA tăng thêm 6,7 nghìn tỷ đồng (5%) so với quý trước. Tiền gửi có kỳ hạn trong quý giảm đi 6,3 nghìn tỷ đồng (3%) so với quý trước. Đáng chú ý, CASA tăng chủ yếu từ khách hàng cá nhân, được coi là có độ kết dính cao hơn so với CASA từ khách hàng tổ chức. Chúng tôi cho rằng kết quả này là nhờ nhiều giải pháp kể từ năm 2020, cũng như số lượng khách hàng mở mới qua ứng dụng trên điện thoại tăng mạnh, đạt 4,5 triệu khách tính đến cuối Q3/2021.

Do đó, mặc dù lợi suất tài sản sinh lời giảm -59 bps so với cùng kỳ do lãi suất cho vay giảm, NIM chỉ giảm -2 bps so với cùng kỳ còn 5,13%, do chi phí vốn trung bình giảm 68 bps so với cùng kỳ xuống 2,72%. Thu nhập lãi thuần tăng 26% so với cùng kỳ lên 6,5 nghìn tỷ đồng.

Thu nhập hoạt động dịch vụ được duy trì tốt với động lực từ mảng bảo hiểm. Trong Q3/2021, tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ của MBB đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+31% YoY và -20% QoQ), đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong Q3/2021. Kết quả này chủ yếu đến từ doanh thu phí bảo hiểm (1,8 nghìn tỷ đồng, +24% YoY). Thị phần APE (phí bảo hiểm quy năm) qua kênh banca của MBB đã tăng từ Top 4 hoặc 5 trong 6T2021 lên đứng số 1 trong tháng 8 và tháng 9/2021.

Về công ty con, ngoại trừ MCredit, tất cả đều đạt tăng trưởng mạnh trong Q3/2021.

Chất lượng tài sản suy yếu, nhưng chưa đến mức đáng báo động. Theo báo cáo hợp nhất, nợ nhóm 2 và nợ xấu tăng lên 1,1% và 0,95% tổng dư nợ cho vay (từ 0,75% và 0,76% vào cuối Q2/2021). Kết quả này không quá bất ngờ do ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 gần đây. MBB trích lập thêm 1,8 nghìn tỷ đồng (+101% YoY), nâng tổng chi phí dự phòng lên 7,4 nghìn tỷ đồng. Cần lưu ý rằng MBB đã duy trì chi phí tín dụng ở mức hơn 2% từ 2020 đến nay, nâng tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu từ 110% tại cuối năm 2019 lên 233%. Mặc dù có sự suy giảm, các chỉ số chất lượng tài sản của ngân hàng vẫn nằm trong nhóm tốt nhất hệ thống (cùng với VCB, ACB và TCB). Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao nợ xấu tại ngân hàng mẹ là 0,76% và 292%, trong khi tại MCredit là 6,78% và 44%.

Nguồn: SSI

×
tvi logo