MBB: Chuyển đổi số hỗ trợ mạnh mẽ tăng trưởng

MBB: Chuyển đổi số hỗ trợ mạnh mẽ tăng trưởng

Lượt xem: 167
  •  

Từng bước mở rộng thị trường, chuyển đổi số hoá hoạt động, cùng với hệ sinh thái vững chắc: Môi trường kinh doanh dần phát triển đa dạng hơn từ mục tiêu ban đầu là phục vụ cho doanh nghiệp quân đội. Hiện tại Ngân hàng đã đi đúng với định hướng tập trung vào mảng khách hàng cá nhân và bước đầu đạt được thành công từ việc chuyển đổi số hoá hoạt động.

Hoạt động an toàn và hiệu quả thông qua phân tích CAMEL: Giai đoạn 2017- 2021, nguồn vốn vững chắc với tỷ lệ CAR trên 10%, cao hơn quy định 8%; Chất lượng tài sản liên tục cải thiện với tỷ lệ nợ xấu liên tục giảm, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn ở mức cân bằng 50%, cho vay không tập trung nhiều vào tài sản có rủi ro cao; Ban quản trị quản lý hiệu quả với tỷ lệ CIR giảm và năng suất lao động liên tục gia tăng; Khả năng sinh lời cao - thuộc top 3 đầu ngành; Thanh khoản dồi dào với tỷ lệ LDR luôn thấp hơn so với quy định NHNN là 85%;

Luận điểm đầu tư và triển vọng

- Tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mức tăng trưởng ngành trong giai đoạn 2017- 2021 và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao 22% năm 2022 và 19% giai đoạn 2023-2026 nhờ vào tập trung phát triển mảng cho vay cá nhân và SME, tăng cường số hoá, và thu hút khách hàng.

- Cơ cấu cổ đông là doanh nghiệp lớn giúp hỗ trợ nguồn vốn huy động và hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn vững chắc với tỷ lệ tiền gửi của nhóm cổ đông lớn liên tục tăng trong giai đoạn 2018-2021 và tận dụng liên kết với hoạt động của nhóm cổ đông lớn để phát triển HĐKD. Nhờ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Cải tiến công nghệ giúp gia tăng tỷ lệ casa và chi phí vốn thuộc nhóm thấp nhất ngành.

- Chi phí được kiểm soát hiệu quả trong giai đoạn 2017-2021 và tiếp tục cải thiện trong thời gian tới nhờ vào chuyển đổi số toàn diện với tầm nhìn 2026.

- Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ giúp tỷ lệ NPL dưới mức 1%.

Định giá và quan điểm đầu tư

Sử dụng phương pháp P/B và RI, chúng tôi ước tính giá 46,400 VND/cp. Chúng tôi kì vọng Ngân hàng sẽ duy trì nền tảng vững chắc và hiệu quả hoạt động cao cũng như đạt thành công trong chuyển đổi số và cho vay phân khúc cá nhân & SME. Theo đó, lợi nhuận sẽ tăng trưởng 26% năm 2022 và 24%/năm 2023-2026. Rủi ro:Chất lượng tài sản suy giảm và sáp nhập với ngân hàng 0 đồng sẽ giảm hiệu quả hoạt động.

Nguồn: ORS 

×
tvi logo