LPB: Quay lại đà tăng trưởng nhanh

LPB: Quay lại đà tăng trưởng nhanh

Lượt xem: 203
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư: LPB đã công bố kết quả kinh doanh năm 2020, trong đó tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (+19,4% so với cùng kỳ) và 2,4 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ). Trong năm 2020, chất lượng tài sản được cải thiện: tất cả trái phiếu VAMC hiện đã được xử lý hết và tỷ lệ chi phí dự phòng bao nợ xấu cải thiện lên gần 90%. Tuy nhiên, do ngân hàng không công bố khá nhiều thông tin nên chúng tôi duy trì quan điểm KHÔNG KHUYẾN NGHỊ đối với ngân hàng trong thời điểm hiện tại.

Diễn biến chính của LPB trong năm 2020

Tăng trưởng tín dụng mạnh: LPB đạt mức tăng trưởng +25,7% so với cùng kỳ, một trong những mức cao nhất trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi (chỉ sau TPB và VIB). Tín dụng được đẩy mạnh trong Q4/2020, chiếm 48,3% trong tổng tăng trưởng tín dụng.

Các ngành có mức tăng trưởng mạnh nhất bao gồm bán buôn và bán lẻ (+100% so với cùng kỳ), cho vay tiêu dùng (+23,5% so với cùng kỳ), khoa học và công nghệ (+717% so với cùng kỳ) và giáo dục đào tạo (+308% so với cùng kỳ). Trong khi đó, tỷ lệ cho vay đối với các ngành có tính chu kỳ bao gồm bất động sản, xây dựng và khách sạn giảm đáng kể -21% so với cùng kỳ, giảm tỷ trọng từ 30,2% trong tổng dư nợ năm 2019 xuống 19% trong năm 2020.

NIM bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19: NIM ở mức thấp trong 6 tháng đầu năm 2020, khi lợi suất cho vay giảm trước khi phục hồi vào 6 tháng cuối năm 2020. Trong cả năm 2020, NIM đạt mức 3,23%, giảm -22 bps so với cùng kỳ.

Cụ thể như sau:

• Chi phí vốn đạt 5,5%/năm, -43 bps so với cùng kỳ. Mức giảm chi phí vốn tương đương mức giảm trung bình ngành. Tuy nhiên, chi phí vốn của LPB vẫn cao hơn nhiều so với phạm vi nghiên cứu của chúng tôi (trung bình 4,24%/năm), tiếp tục đứng thứ 3 sau SHB (5,97%) và VPB (5,92%). Kết quả này là nhờ:

✓ Tỷ lệ CASA giảm trong 4 năm vừa qua, ở mức 14,6% trong năm 2020, thấp hơn mức trung bình ngành là 22,2%. Đây là kết quả của cơ cấu tiền gửi điển hình, bao gồm 61% từ khách hàng cá nhân vốn thường gửi tiền có kỳ hạn. Ngoài ra, cổ đông chiến lược trong nước là VNPost đã giảm tiền gửi CASA tại LPB và mức lãi suất tiền gửi trả cho VNPost cũng ngày càng gia tăng.

✓ Tiền gửi trung và dài hạn và chứng chỉ tiền gửi tăng +50% so với cùng kỳ. LPB đã hoàn thành việc phát hành 3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Cấp 2 để cải thiện CAR, vốn chỉ ở mức 8,58% trong năm 2019 – không cao hơn nhiều so với mức tối thiểu là 8%. Trong số trái phiếu Cấp 2 được phát hành, 2,5 nghìn tỷ đồng là trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 500 tỷ đồng là trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

• Lợi suất tài sản giảm -65 bps so với cùng kỳ xuống 8,59%. Lợi suất tài sản giảm thấp hơn nhiều so với bình quân ngành (-49 bps), có thể do tỷ trọng cho vay cao đối với ngành bất động sản, xây dựng, khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ngân hàng không công bố tổng số khoản vay đang được tái cơ cấu theo Thông tư 01, nhưng chúng tôi ước tính là khá nhiều.

Tóm lại, NII tăng +10,9% so với cùng kỳ đạt 6,72 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,5% trong tổng thu nhập hoạt động.

Thu nhập ngoài lãi tăng 135,8% so với cùng kỳ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 13,5% trong tổng thu nhập hoạt động. Năm 2020 là năm thứ 2 liên tiếp LPB đạt thu nhập ngoài lãi dương. Trong năm 2020, động lực chính của tăng trưởng thu nhập ngoài lãi là thu nhập phí thuần (627 tỷ đồng, +59,3% so với cùng kỳ), thu nhập từ kinh doanh chứng khoán và ngoại hối (234 tỷ đồng, gấp hơn 16 lần so với cùng kỳ), và thu từ nợ xấu đã xóa (135 tỷ đồng, +149% so với cùng kỳ). Kể từ năm 2019, LPB không ghi nhận chi phí lớn cho nhà ở xã hội ở vùng sâu vùng xa, giúp nâng thu nhập ngoài lãi.

Chất lượng tài sản cải thiện: Trong Q2/2020, LPB đã xử lý 184 tỷ đồng số dư trái phiếu VAMC ròng, tương đương 0,13% tổng dư nợ. Do đó, tỷ lệ nợ xấu kết hợp giảm xuống 1,43% từ 1,57% trong năm 2019. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu bao gồm trái phiếu VAMC cũng tăng lên gần 90%, từ mức 77,7% trong năm 2019.

Như đã đề cập trước đó, tổng dư nợ cho vay đối với các ngành có rủi ro bao gồm bất động sản và xây dựng giảm từ 30,2% trong năm 2019 xuống 19% trong năm 2020.

Tái cơ cấu vốn: Trong năm 2020, LPB đã giảm chi phí vốn bằng cách làm mới các khoản nợ phải trả với lãi suất hiện hành thấp kỷ lục. Ví dụ, Ngân hàng đã phát hành 3,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 7,35%/năm. Đồng thời, LPB đã mua lại 1 nghìn tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã phát hành trong năm 2015 với mức lãi phải trả 9%/năm.

LPB cũng tăng vốn điều lệ thêm 21% thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Tại ĐHCĐ năm 2020, LPB đã phê duyệt phát hành 5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng vẫn chưa thực hiện.

Có tin đồn rằng Chủ tịch của Tập đoàn Thaiholding (THD: HOSE) đã mua cổ phần của ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức từ ngân hàng. Cũng có thông tin cho rằng VNPost sẽ thoái vốn tại LPB trong những năm tới.

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021:

Chúng tôi ước tính LPB sẽ đạt 1,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong Q1/2021, tăng +74% so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đặt ở mức 3,2 nghìn tỷ đồng, +32% so với cùng kỳ. Nếu LPB đạt được kế hoạch này, chúng tôi ước tính BVPS 2021 ở mức 15.301 đồng. Với mức giá 18.450 đồng/cp, LPB giao dịch với hệ số P/B 2021 là 1,2x, thấp hơn mức bình quân ngành là 1,7x.

Rủi ro: Tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính.

Yếu tố hỗ trợ:

• Được UBCKNN đưa vào danh sách cho vay ký quỹ.

• Phát hành mới 5% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài.

• Được đưa vào Chỉ số VNDiamond và VNFinLead trong lần đánh giá tiếp theo vào tháng 10/2021.

Nguồn: SSI

×
tvi logo