LPB: Kết quả lợi nhuận cải thiện đáng kể nhưng cần thêm thông tin được công bố

LPB: Kết quả lợi nhuận cải thiện đáng kể nhưng cần thêm thông tin được công bố

Lượt xem: 204
  •  

Luận điểm đầu tư:

LPB công bố kết quả kinh doanh Q2/2021 tăng mạnh, trong đó tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng mạnh lần lượt +43,1% và +131% so với cùng kỳ, đạt 2,4 nghìn tỷ đồng và 925 tỷ đồng. Mặc dù trích lập dự phòng rủi ro tăng vọt, hệ số CIR đã cải thiện đáng kể lên 44,4% từ 62% trong nửa đầu năm 2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LNTT đạt 2 nghìn tỷ đồng, +102,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 64% kế hoạch cả năm là 3,2 nghìn tỷ đồng. Một số chỉ số tín dụng cho thấy sự cải thiện, bao gồm tỷ lệ nợ xấu (-3 điểm cơ bản so với đầu năm còn 1,40%) và tỷ lệ quỹ dự phòng bao nợ xấu (+2,4 điểm cơ bản so với đầu năm lên 92%). Ngân hàng có kế hoạch tăng vốn đáng kể trong năm 2021. Tuy nhiên, Ngân hàng công bố thông tin rất hạn chế. Do đó, chúng tôi không đưa ra định giá đối với cổ phiếu LPB.

Diễn biến hoạt động

Hoạt động tín dụng vẫn là động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của LPB: Tăng trưởng tín dụng đạt mức +8,1% so với đầu năm, tương đương mức tăng trưởng trung bình của các ngân hàng tư nhân niêm yết khác. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng của LPB tiếp tục vượt các ngân hàng khác ở mức +25,5%, cao hơn mức trung bình của các ngân hàng tư nhân niêm yết là +22% so với cùng kỳ.

Phần lớn tăng trưởng tín dụng của LPB tập trung ở các khoản nợ vay ngắn hạn (+13,9% so với đầu năm), trong khi cho vay trung và dài hạn chỉ tăng thêm +5,6% so với đầu năm. Theo nhóm khách hàng, cho vay cá nhân là động lực tăng trưởng chính, tăng +12,6% so với đầu năm. Đồng thời, cho vay doanh nghiệp tăng +5% so với đầu năm.

Theo lĩnh vực, chúng tôi ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của tín dụng cho ngành thương mại (+26,5% so với đầu năm), sản xuất chế tạo (+20,2% so với đầu năm) và nông nghiệp (+22,8% so với đầu năm). Trong khi đó, cho vay các lĩnh vực rủi ro (bao gồm bất động sản, xây dựng và khách sạn) tăng +6,5% so với đầu năm, chiếm 18,7% tổng dư nợ cho vay. Con số này giảm đáng kể so với mức 30,2% trong năm 2019.

Thu nhập lãi thuần (NII) 6T2021 đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, đóng góp tỷ trọng lớn 88,6% trong TOI. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất trong ngành, cho thấy sự phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng.

NIM cải thiện do lợi suất tài sản phục hồi: NIM Q2/2021 cải thiện đáng kể, tăng 78 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 3,80%. NIM tăng là do lợi suất tài sản tăng (tăng +6 điểm cơ bản so với cùng kỳ, so với mức giảm bình quân -49 điểm cơ bản của các ngân hàng khác) và chi phí vốn giảm ở mức thấp hơn (-63 điểm cơ bản so với cùng kỳ) so với ngân hàng tư nhân khác (bình quân -88 điểm cơ bản so với cùng kỳ).

NIM của LPB lâu nay luôn nằm trong nhóm thấp nhất trong các ngân hàng tư nhân (cùng với STB, SHB và MSB). Tương tự như SHB và MSB, khách hàng cá nhân là nhóm khách hàng có lượng tiền gửi lớn nhất (64,4%), trong khi phần lớn tín dụng (55,1%) được dành cho các khoản vay và trái phiếu của doanh nghiệp lớn. Trong khi huy động vốn từ các cá nhân thường đòi hỏi chi phí cao hơn so với khách hàng doanh nghiệp, các khoản vay doanh nghiệp thường mang lại lợi suất thấp hơn các khoản vay bán lẻ.

CASA suy yếu: Số dư CASA giảm đáng kể -22% so với đầu năm đạt 20 nghìn tỷ đồng, đưa tỷ lệ CASA xuống chỉ còn 10,7% từ 14,6% trong năm 2020. Đây là mức thấp thứ ba trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu (sau SHB và HDB), và ít hơn một nửa so với mức trung bình của ngành là 22,9%. Cổ đông chiến lược trong nước, VNPOST, tiếp tục rút tiền gửi tại LPB, giảm -11% so với đầu năm và chỉ còn 0,37% tiền gửi ngân hàng so với mức 3,15% trong năm 2017 do công ty này có kế hoạch thoái vốn khỏi LPB.

Dịch vụ thu phí đi sau so với các ngân hàng khác: Thu nhập ngoài lãi 6 tháng đầu năm 2021 (Non-II) đạt 544 tỷ đồng (+75,2% so với cùng kỳ), trên cơ sở mức so sánh thấp trong 6 tháng đầu năm 2020. Điều này được thúc đẩy nhờ thu nhập phí thuần tăng trưởng mạnh (391 tỷ đồng, +86,4% so với cùng kỳ), lãi tỷ giá (113 tỷ đồng, +217% so với cùng kỳ), và thu từ nợ xấu đã xóa (94 tỷ đồng, +175% so với cùng kỳ). Mặc dù có mức tăng trưởng vượt bậc, nhưng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi đạt được thấp hơn so với các ngân hàng khác, chỉ chiếm 11,4% TOI - chưa bằng một nửa mức trung bình của các ngân hàng khác là 23,4%. Việc các dịch vụ thu phí kém phát triển dẫn đến tỷ suất thu ngoài lãi trên tổng tín dụng ở mức thấp là 0,59% so với các ngân hàng tư nhân khác là 2,08% trong nửa đầu năm 2021.

Chi phí được quản lý tốt giúp giảm hệ số CIR: Chi phí hoạt động chỉ tăng +6,5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2021 mặc dù TOI tăng trưởng mạnh 48,6% so với cùng kỳ. Do đó, hệ số CIR được cải thiện đáng kể, giảm từ 62% trong nửa đầu năm 2020 xuống 44,4% trong nửa đầu năm 2021 do giảm chi phí quản lý (-12,6% so với cùng kỳ) và tỷ trọng chi phí nhân viên so với TOI, giảm xuống 22,8% từ 28,9% trong nửa đầu năm 2020.

Một số chỉ tiêu về chất lượng tài sản cho thấy sự cải thiện, bao gồm tỷ lệ nợ xấu (-3 bps so với đầu năm còn 1,40%) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (+240 bps so với đầu năm lên 92%). Tuy nhiên, do ngân hàng không công bố số dư các khoản dư nợ tái cơ cấu và dư nợ liên quan nên chúng tôi không thể đưa ra đánh giá tổng thể về triển vọng hình thành nợ xấu mới trong các quý tới. Với 18,7% tổng dư nợ cho vay thuộc các lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 này, chúng tôi cho rằng LPB sẽ tăng trích lập dự phòng đáng kể trong nửa cuối năm 2021, cũng như trong giai đoạn 2022-2023 theo Thông tư 03.

Chi phí tín dụng tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 0,67% trong 6T2021 và LPB đã xóa 414 tỷ đồng nợ xấu, mức cao kỷ lục trong lịch sử trong 6 tháng đầu năm của ngân hàng.

Nguồn: SSI

×
tvi logo