Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VCB - 13/9/2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu VCB - 13/9/2019

Lượt xem: 286
  •  

VCB – Mô hình Nền phẳng – Stock Pick ngày 12 & 13/9/2019

 

Cổ phiếu tăng trưởng:

Kết quả kinh doanh 4 năm luôn duy trì sự tăng trưởng 30-60% (năm 2018 tăng hơn 60% với cùng kỳ) đặc biệt trong 4 quý gần nhất thì chúng ta thấy 2 quý gần đây vẫn tăng trưởng rất mạnh ở mức 30 - 50% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn đầu tư:

+ Thu nhập lãi ròng (NII) 6 tháng 2019 tăng 31,4% YoY nhờ mức tăng đáng kể của NIM. Tăng trưởng tín dụng của VCB trong 6 tháng đầu năm đạt 9,6% so với hạn mức do NHNN quy định cho cả năm là 15% còn nhiều dư địa. Việc tác động tích cực của việc mở rộng mảng cho vay mua nhà tại VCB (khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái). Ngoài ra, nhờ ngân hàng kiểm soát nên chi phí huy động chỉ tăng 30 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 13%, tăng 16 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái do tỷ lệ CASA tăng 74 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái và 88 điểm cơ bản so với quý 1 lên 30,6%. 

+ Thu nhập phí ròng tăng tích cực với sự hỗ trợ lớn từ giao dịch ngoại hối. VCB giữ vững vị thế cạnh tranh trên thị trường ngoại hối với phí giao dịch ngoại hối tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 56,6% so với cùng kỳ năm ngoái (giảm 24,7% so với quý 1 xuống 1,6 nghìn tỷ đồng), chiếm 27,2% thu nhập ngoài lãi. Thu nhập phí ròng tăng mạnh 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 0,6% so với quý 1) lên 2,1 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.

+ Hoạt động thoái vốn giảm trong khi thu nhập từ thu hồi nợ vẫn mạnh mẽ. Thu nhập khác tiếp tục chiếm phần lớn thu nhập ngoài lãi từ việc thu hồi nợ tăng mạnh gần 2000 tỷ.

+ Sóng ngành ngân hàng, Cổ phiếu đầu ngành: được đánh giá là ngân hàng số 1 Việt Nam hiện tại nên định giá VCB luôn cao hơn các ngân hàng khác và đây đang là cổ phiếu khỏe nhất thị trường.

Mô hình Nền phẳng – Đặt trên Cốc tay cầm

Mô hình Gốc là Cốc tay cầm, có cả điểm mua của mô hình 3C. Đây cũng là cổ phiếu được chúng tôi nhắc từ tháng 4 khi tăng về đỉnh thời đại đầu tiên cùng FPT, MWG....

VCB hiện tại tạo nền tảng phẳng 7 tuần tại đỉnh thời đại. Đây là đợt điều chỉnh đầu tiên của VCB, giá tích lũy quanh MA50.

Điểm mua chuẩn ngày: 12/9/2019 và 13/9/2019 vượt đỉnh vùng 79-80.

Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!

Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong bản tin Room VIP ngày 13/9/2019:

TỈ SUẤT +2% từ điểm mua.

TỈ SUẤT 30% từ mô hình Cốc tay cầm được pick sóng đầu năm.

 

KQKD 4 năm gần nhất – dành riêng cho khách hàng TVI


KQKD 8 quý gần nhất - dành riêng cho khách hàng TVI

Doanh thu và Lợi nhuận 4 quý gần nhất - dành riêng cho khách hàng TVI

Một tài khoản mẫu mua VCB của TVI:


Bản tin ngày 12&13/9/2019:

Ngoài ra anh/chị có thể thấy rất nhiều cổ phiếu mạnh TVI điểm trong Stock Pick 9/9 (đọc thêm các bài về cổ phiếu khác hoặc xin lại File Stock Pick từ TVI) bùng nổ vượt đỉnh thời gian qua như MWG FPT REE BID MBB VJC…

Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo: Http://Bit.Ly/Tvi-Dangky-Motaikhoan×
tvi logo