Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu HNG - ngày 9.7.2019

Lịch sử tư vấn VIP cổ phiếu HNG - ngày 9.7.2019

Lượt xem: 298
  •  
Cổ phiếu xác sống – tăng trưởng:
+ Mỗi năm luôn có những doanh nghiệp xác sống trở thành một doanh nghiệp tăng trưởng điều này thấy rõ ở ANV 2017 2018. Hay chính HNG năm 2018.
+ KQKD của HNG chưa thay đổi quá nhiều khi vẫn tăng trưởng âm và lỗ các quý gần đây.
+ Điểm tích cực là việc HNG kết hợp với Thaco để giải quyết vấn đề tài chính, giảm mạnh nợ vay và đang tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao.
+ Kết hợp với Thaco dự báo nhiều khả quan, tích cực trong thời gian tới, với việc lỗ các quý trước thì các quý sau giảm nợ thì sẽ dễ tăng trưởng trở lại.

Mô hình Nền phẳng – Đĩa có quai:
Phía trước là 1 Đà tăng giá 120%.
Rũ bỏ cùng thị trường tạo mô hình Nền phẳng kéo dài gần 8 tháng.
Điểm mua thăm dò ngày: 20/6/2019
Điểm mua chuẩn ngày: 25/6/2019 xác nhận vượt nền. Và phiên bùng nổ theo đà ngày: 4/7/2019
Chúc mừng anh chị đã tham gia cùng TVI!
Đây đã là CP được TVI nhắc đến trong Stock Pick tuần ngày 1/7/2019:
TỈ SUẤT +20% từ nền gốc
TỈ SUẤT +10% từ điểm mua.
Đồ thị Update 9/7 /2019 - dành riêng cho khách hàng TVIMột tài khoản mẫu của TVI:Stock Pick 1/7/2019:Đăng ký làm khách hàng của chúng tôi để nhận các cơ hội đầu tư tiếp theo: Http://Bit.Ly/Tvi-Dangky-Motaikhoan


×
tvi logo