LHG: Chủ đầu tư có định giá hấp dẫn cho thấy tiến độ tích cực tại dự án KCN trọng điểm

LHG: Chủ đầu tư có định giá hấp dẫn cho thấy tiến độ tích cực tại dự án KCN trọng điểm

Lượt xem: 209
  •  

 Chúng tôi công bố báo cáo lần đầu cho CTCP Long Hậu (LHG) với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 66.500 đồng/CP.

 LHG là chủ đầu tư các khu công nghiệp (KCN) Long Hậu (LH) - KCN LH1, LH2 và LH3 (bao gồm LH3.1 và LH3.2) - với tổng diện tích gần 460 ha tại tỉnh Long An. Các KCN này chỉ cách trung tâm TP.HCM 19 km và cách cụm cảng Hiệp Phước 3 km.

 Tính đến cuối quý 2/2021, các KCN LH1 và LH2 đã được lấp đầy hoàn toàn trong khi tỷ lệ lấp đầy của LH3.1 đạt 33%, tương ứng diện tích cho thuê còn lại là 61 ha có thể đảm bảo triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong trung hạn cho công ty.

 Ngoài ra, triển vọng dài hạn của LHG sẽ được thúc đẩy bởi kế hoạch mở rộng 90 ha từ KCN LH3.2 tại tỉnh Long An và 200 ha từ KCN An Định tại tỉnh Vĩnh Long.

 Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 810 tỷ đồng (+26% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 314 tỷ đồng (+58% YoY) trong năm 2021, chủ yếu được thúc đẩy bởi giả định doanh số cho thuê đất KCN đạt 12 ha (+15% YoY) và giá thuê trung bình (ASP) tăng 16% YoY của chúng tôi.

 Trong giai đoạn 2020-2025, chúng tôi kỳ vọng LHG sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 19% đối với doanh thu và 26% đối với LNST sau lợi ích CĐTS, chủ yếu được thúc đẩy bởi các giả định của chúng tôi về giá đất KCN tiếp tục gia tăng, doanh số cho thuê KCN sẽ tăng tốc và đóng góp từ các dự án mở rộng dự kiến từ năm 2024.

 Chúng tôi tin rằng LHG là doanh nghiệp được hưởng lợi chính từ nhu cầu cao đối với đất KCN tại tỉnh Long An và TP.HCM. Ngoài quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng có giá trị tại các vị trí đắc địa, chúng tôi cho rằng LHG có vị thế thuận lợi để nắm bắt nhu cầu đất KCN khi KCN Hiệp Phước lân cận đang gặp trở ngại về pháp lý.

 Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Tỷ lệ hấp thụ thấp hơn kỳ vọng; ASP đất KCN thấp hơn kỳ vọng; các khoản phải trả liên quan đến giải phóng mặt bằng cao hơn dự kiến.

KCN LH3.1 sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng trong ngắn và trung hạn. LHG cho biết công ty đã giải phóng mặt bằng và đền bù 88% diện tích dự án KCN LH3.1 cùng với việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Chính phủ đối với 77% tổng diện tích của LH3.1 vào cuối năm 2020. Tính đến cuối quý 2/2021, diện tích thương phẩm có thể cho thuê còn lại tại KCN LH3.1 là 61 ha, sẽ là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng của LHG trong ít nhất 3 năm tiếp theo.

LHG có thu nhập ổn định từ mảng nhà xưởng xây sẵn (NXXS). Trong khi doanh thu từ cho thuê đất KCN của LHG biến động phụ thuộc thời gian bàn giao và ghi nhận, doanh thu từ mảng NXXS ít biến động hơn và có mức tăng trưởng ổn định. Trong giai đoạn 2018-2020, doanh thu từ cho thuê NXXS & khu lưu trú chiếm 17%-20% tổng doanh thu của LHG và tăng trưởng với CAGR đạt 20%. Chúng tôi kỳ vọng LHG sẽ ghi nhận CAGR doanh thu từ cho thuê NXXS & khu lưu trú đạt 17% trong giai đoạn 2020-2025, điều này được hỗ trợ bởi dự báo của chúng tôi về việc mở rộng diện tích của dự án NXXS J4 & J3 tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng và dự án nhà xưởng cao tầng (HRF) 6 tầng tại KCN Long Hậu.

Kế hoạch mở rộng sẽ đảm bảo triển vọng tăng trưởng dài hạn của LHG. Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể cấp tỉnh cho KCN LH3.2 tại tỉnh Long An và KCN An Định tại tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi kỳ vọng LHG bắt đầu ghi nhận doanh thu cho thuê đất KCN từ các dự án này từ năm 2024, thận trọng hơn so với kế hoạch của công ty là năm 2023.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo