LHG: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận phù hợp với dự báo khi công ty không ghi nhận doanh số bán đất KCN trong quý 4/2021

LHG: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận phù hợp với dự báo khi công ty không ghi nhận doanh số bán đất KCN trong quý 4/2021

Lượt xem: 108
  •  

• CTCP Long Hậu (LHG) đã công bố KQKD quý 4/2021 phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi, trong đó doanh thu giảm 65% YoY còn 64 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 63% YoY còn 24 tỷ đồng.

• Doanh thu và lợi nhuận thấp trong quý 4/2021 chủ yếu do LHG không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ việc bán đất KCN trong quý - phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi.

• So với quý trước, LNST sau lợi ích CĐTS của LHG tăng 18% QoQ trong quý 4/2021 chủ yếu nhờ chi phí S&G giảm so với quý 3/2021.

• Năm 2021, doanh thu của LHG tăng 22% YoY đạt 782 tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 49% YoY đạt 295 tỷ đồng. Tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2021 chủ yếu nhờ doanh số bán đất KCN tăng trưởng mạnh, phần lớn được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2021.

• Ngoài ra, chúng tôi ước tính giá bán đất KCN trung bình (ASP) của LHG tăng khoảng 18% YoY vào năm 2021, giúp biên lợi nhuận gộp của LHG tăng 7,1 điểm phần trăm đạt 52,7% trong năm.

• LHG ghi nhận doanh số bán đất KCN đạt 11 ha vào năm 2021, bao gồm 10 ha đất KCN bán cho Công ty TNHH LOGOS Việt Nam Long An vào quý 2/2021. LOGOS là nhà vận hành kho bãi & cơ sở logistic nước ngoài, gần đây đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của LHG lần lượt hoàn thành 101% và 98% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng triển vọng doanh số bán đất của LHG sẽ không thay đổi nhờ công ty sở hữu diện tích đất KCN đã được giải phóng mặt bằng lớn; do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với các dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

LHG không ghi nhận giao dịch bán đất KCN trong quý 4/2021 - phù hợp với kỳ vọng hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng lợi nhuận hàng quý của LHG thường không ổn định với LNST sau lợi ích CĐTS hàng quý dao động từ 20 tỷ đồng đến 218 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021 do công ty chỉ có một dự án KCN (KCN Long Hậu 3.1) để bàn giao và ghi nhận việc bán đất KCN trong giai đoạn này. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý rằng LHG chỉ sử dụng phương pháp ghi nhận doanh số bán đất KCN một lần.

Doanh thu từ nhà xưởng xây sẵn (RBF) & cho thuê khu lưu trú thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Trong quý 4/2021, doanh thu RBF & khu lưu trú giảm 7,9% YoY còn 29 tỷ đồng. Trong khi cơ cấu doanh thu giữa RBF và khu lưu trú chưa được công bố, chúng tôi cho rằng doanh thu giảm chủ yếu do phân khúc RBF, thường nhắm đến các khách thuê vừa và nhỏ, vốn có khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. Trong năm 2021, doanh thu từ mảng kinh doanh này tăng 5% YoY đạt 127 tỷ đồng, tương ứng 96% dự báo cả năm của chúng tôi.

Các khoản trả trước từ khách hàng và các khoản phải trả ngắn hạn khác tăng cho thấy tiềm năng doanh số bán đất KCN tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Trong quý 4/2021, các khoản trả trước từ khách hàng của LHG đã tăng 15 tỷ đồng từ cuối quý 3/2021 đến cuối năm 2021, đạt 41 tỷ đồng, trong đó chủ yếu bao gồm khoản tạm ứng từ CTCP Dược 3/2. Ngoài ra, các khoản phải trả ngắn hạn khác - liên quan đến tiền cọc mua đất của khách hàng – đạt 45 tỷ đồng tính đến cuối năm 2021. Mặc dù LHG chưa cung cấp tỷ lệ tiền đặt cọc và trả trước trong giá trị hợp đồng, chúng tôi kỳ vọng doanh số bán đất KCN của LHG sẽ tăng mạnh vào năm 2022 với doanh số bán đất KCN dự kiến đạt 13 ha (+18% YoY).

Nguồn: VCSC

×
tvi logo