LCG: Dựng xây thành công

LCG: Dựng xây thành công

Lượt xem: 284
  •  

❑ Hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng cơ sở hạ tầng & hạ tầng năng lượng, kinh doanh bất động sản.

❑ 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.709 tỷ và 174 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,4% và 11,8% so với cùng kỳ: 1) mảng xây dựng doanh thu giảm mạnh 45% cùng kỳ do ảnh hưởng dịch Covid; 2) mảng bất động sản tăng 246%YoY do ghi nhận chuyển nhượng dự án; 3) biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,6% lên mức 18,7%.

❑ Chính sách đầu tư công của Chính phủ sẽ được thực thi mạnh trong thời gian tới, đặc biệt năm 2022 trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế sẽ là động lực để hỗ trợ mảng xây lắp của LCG.

❑ Năm 2021, dự báo doanh thu và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 2.617 tỷ và 231 tỷ đồng, giảm 26% và 25,7% cùng kỳ, trong đó mảng xây dựng ghi nhận doanh thu giảm 41%. Năm 2022, ước tính doanh thu thuần và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ phục hồi lên mức 3.772 tỷ và 426 tỷ đồng, tăng mạnh 44,1% và 84,2% cùng kỳ: 1) mảng xây dựng kỳ vọng phục hồi mạnh 71,4%YoY, đạt 3.392 tỷ đồng doanh thu đến từ nhiều dự án như Cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nhà máy Điện gió Chơ Long, …; 2) mảng bán điện từ Chư Ngọc và Solar Pharm Nhơn Hải cùng doanh thu khác đạt 230 tỷ đồng, tăng 20,2% YoY; 3) doanh thu tài chính đạt 110 tỷ, tăng 10% cùng kỳ.

❑ EPS forward 2022 ước đạt 2.440 đ/cp, tương ứng P/E forward 2022 đạt 7,4 lần. Chúng tôi đánh giá TÍCH CỰC dành cho LCG: 1) mảng đầu tư công chính phủ dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm để vực dậy nền kinh tế; 2) mảng thi công điện gió, năng lượng mặt trời có nhiều cơ hội do đây là xu hướng tương lai; 3) nền tảng tài chính vững vàng giúp sức tăng trưởng LCG được đảm bảo.

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo