Không đánh phái sinh khi tâm không tĩnh

Không đánh phái sinh khi tâm không tĩnh

Lượt xem: 389
  •  

1, KHÔNG CHỐNG LẠI XU HƯỚNG CHÍNH
Việc mở vị thế đầu ngày nên thuận theo xu hướng đang hiện hữu. Chẳng hạn như thông thường chỉ số dao động trong range xanh và đỏ giữa điểm cao nhất và thấp nhất từ lúc mở cửa đến 10h chẳng hạn. Sau đó, chỉ số bất ngờ break điểm cao nhất và tăng mạnh. Nếu NĐT vội vàng mở vị thế sớm chẳng hạn như vị thế Short 

×
tvi logo