KHG: “VỊ THẾ Ở TẦM CAO MỚI”

KHG: “VỊ THẾ Ở TẦM CAO MỚI”

Lượt xem: 288
  •  

Nội dung chính đã thông qua trong ĐHCĐ:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 sẽ lần lượt tăng 130% và 90% so với thực hiện năm 2021, tương đương đạt 2,962 tỷ đồng và 786 tỷ đồng. Công ty lên kế hoạch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư, giá trị thu về dự kiến là 2,000 tỷ đồng. Giá chào bán chưa được công bố nhưng KHG cho biết sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC kiểm toán gần nhất, cũng như không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Số tiền huy động thu về sẽ được KHG sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng và phát triển hoạt động kinh doanh.

Cổ tức năm 2021: KHG đã thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và chia cổ phiếu ESOP với tỷ lệ tối đa 1.5%. Cổ phiếu ESOP sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm tùy theo quyết định của HĐQT. KHG phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với 92 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 29%.

Điểm nhấn đầu tư: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai phát triển các dự án của KHG với quỹ đất 800 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Phú Quốc, Vũng Tàu… Hiện tại công ty đang hoàn thiện pháp lý tại các dự án như: dự án La Partenza (1.9 ha Nhà Bè, TP.HCM) (2) dự án Helios (51.8ha, Phú Quốc) và (3) dự án KĐT Gò Găng (170ha, đảo Gò Găng, Vũng Tàu).

KHG đang phân phối sản phẩm cho các đối tác chiến lược như T&T, Vinhomes, Masteri, KeppeLand, GS. Bên cạnh đó, KHG sẽ tiếp tục hợp tác phát triển với Tập đoàn T&T để triển khai các dự án có quy mô lớn như dự án T&T City Millennia (tại Long Hậu, Cần Giuộc, Long An), T&T Phố Nối, T&T DC Complex (Hoàng Mai, Hà Nội), T&T Victoria (Vinh, Nghệ An)…

Chúng tôi kỳ vọng khi dịch bệnh hoàn toàn được kiểm soát, sẽ giúp các hoạt đông kinh doanh của KHG đươc triển khai mạnh mẽ và hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng khi các dự án bất động sản của công ty bắt đầu vào khai thác sẽ đóng góp nguồn doanh thu đáng kể cho KHG trong tương lai.

Rủi ro: (1) Rủi ro chu kỳ ngành bất động sản, (2) rủi ro pháp lý, (3) rủi ro nợ vay, (4) rủi ro dịch bệnh.

Nguồn: PHS 

×
tvi logo