KDH: Tiến chậm nhưng chắc chắn

KDH: Tiến chậm nhưng chắc chắn

Lượt xem: 189
  •  

Dự phóng năm 2021 và định giá doanh nghiệp

Các chỉ số tài chính

Định giá doanh nghiệp

Chúng tôi lựa chọn một số công ty trong cùng ngành có mô hình kinh doanh tương đồng

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo