KDH: KDH vẫn là cơ hội đầu tư tốt, an toàn trong trung và dài hạn

KDH: KDH vẫn là cơ hội đầu tư tốt, an toàn trong trung và dài hạn

Lượt xem: 243
  •  

LNST năm 2020 tăng 26% yoy cho thấy sự bền vững trong đại dịch của KDH Tổng doanh thu 2020 ước tính đạt 4.532 tỷ, tăng 61% yoy. Lợi nhuận gộp là 1.936 tỷ, tăng 31% yoy, thấp hơn mức tăng doanh thu, do biên lợi nhuận bình quân giảm từ 54% về 43% với sự đóng góp tỷ trọng lớn hơn của Safira trong 2020. Công ty kiểm soát tốt chi phí quản lý doanh nghiệp khi tăng 4,6%, so với mức 3,2% của 2019. Chi phí bán hàng ghi nhận 5,5%/doanh thu, tăng nhẹ so với 4,3% của 2019. Nguyên nhân, công ty tăng mức chiết khấu bán hàng cho sản phẩm giá trị lớn ở Verosa. Lợi nhuận sau thuế trừ lợi ích thiểu số là 1.152 tỷ, tăng 26% yoy và vượt 5% so với kế hoạch. Theo đó, EPS2020 là 2.334 đồng/cp.

Tình hình chính tốt với tỷ lệ tiền mặt cao và quỹ đất liên tục gia tăng

Bên cạnh kết quả kinh doanh, bảng cân đối tài chính tốt và sự tập trung vào quỹ đất là điểm ấn tượng của KDH trong bối cảnh khó khăn chung nền kinh tế. Tính đến 31.12.2020, tiền và tương đương tiền của KDH là 1.826 tỷ, chiếm 13% tổng tài sản. Tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn cũng chỉ ở mức 13,2% tổng tài sản. Điều này cho thấy sức khỏe tài chính của KDH rất tốt.

Điểm nổi bật khác là tài sản tập trung chủ yếu cho quỹ đất, và không dàn trải sang nhiều khoản đầu tư khác. Khoản chi đầu tư cho quỹ đất thể hiện rõ ở khoản mục trả trước, tạm ứng và hàng tồn kho. Giá trị khoản chi mua đất của KDH hiện tại là 10.635 tỷ, tương đương 77% tổng tài sản. Các khoản phải thu khác, đầu tư dài hạn chiếm tỷ lệ nhỏ là 10% tổng tài sản. Tiềm năng xét trong dài hạn ở KDH là rất lớn, nhất là quỹ đất tập trung 100% ở TP.HCM.

Lợi nhuận 2021 dự báo tăng trưởng 19% so với mức cao năm 2020

Với vị trí gần Verosa và các dự án Mega, đây là khu vực đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Dự án Armena theo đó sẽ tập trung triển khai trước so với dự án Bình Trưng. Như vậy, dự báo lợi nhuận 2021 của BVSC sẽ không có nhiều thay đổi so với báo cáo trước. BVSC dự báo doanh thu 2021 là 5.134, tăng 13% yoy. Trong đó, doanh thu chủ yếu từ hai dự án là Lovera Vista và Armena, và 1 phần nhỏ từ Verosa, Safira. Biên gộp trung bình đạt 43,7%, tăng nhẹ so với mức 43,3% của 2020. Lợi nhuận sau thuế trừ thiểu số là 1.367 tỷ, tăng 19% yoy, tương đương EPS2021 là 2.428 đồng/cp.

Định giá

BVSC sử dụng phương pháp NAV và so sánh (PE, PB) để xác định giá trị hợp lý trên mỗi cổ phần KDH trong năm 2021. So với định giá trong báo cáo chiến lược cuối năm 2020 là 33,000 đồng/cp, giá mục tiêu của KDH trong 2021 tăng thêm 14% do i) điều chỉnh tăng giá quỹ đất phía Nam lên 10% do triển vọng thị trường bất động sản phía Nam thu hút dòng tiền khi giá đất phía Đông tăng cao trong 2-3 tháng qua ii) điều chỉnh PB, PE mục tiêu. Kết quả, giá trị hợp lý xác định là 37.069 đồng/cp, tương ứng với mức lợi nhuận kỳ vọng 17% so với giá thị trường ngày 26.2.2021.

Nguồn: BVSC

×
tvi logo