KDH: Bàn giao dự án với biên lợi nhuận tốt hơn đã hỗ trợ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2019

KDH: Bàn giao dự án với biên lợi nhuận tốt hơn đã hỗ trợ tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2019

Lượt xem: 285
  •  
  • CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) công bố KQKD năm 2019 với doanh thu đi ngang đạt 2,8 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 13% đạt 915 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 42,5% trong năm 2018 lên 53,4% trong năm 2019, chủ yếu nhờ bàn giao có biên lợi nhuận cao hơn trong năm 2019, bao gồm dự án Verosa Park (tổng cộng 300 căn hộ thấp tầng tại quận 9, giá bán trung bình (ASP) giả định của chúng tôi là ~540.000 USD/căn, đã bán trước ~95% trong số 150 căn hộ được mở bán đến thời điểm cuối năm 2019). Chúng tôi cũng lưu ý rằng lãi tài chính giảm dẫn đến tốc độ tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS (+13% YoY) thấp hơn tăng trưởng lợi nhuận từ HĐKD (+25% YoY) trong năm 2019.
  • KQKD năm 2019 này trùng khớp với dự báo doanh thu và tương ứng 96% dự phóng lợi nhuận của chúng tôi. Vì diễn biến kinh doanh của KDH phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể nào cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020F ở mức 1,3 nghìn tỷ đồng (+44% YoY).
KQKD 2019 của KDH
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo