KBC: Rủi ro pha loãng từ đợt phát hành cổ phiếu sắp tới

KBC: Rủi ro pha loãng từ đợt phát hành cổ phiếu sắp tới

Lượt xem: 89
  •  

• Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho Tổng CT Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) từ KHẢ QUAN còn PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và giảm giá mục tiêu 11% còn 60.600 đồng/CP.

• Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do (1) chúng tôi mới đưa vào dự báo tác động pha loãng tiềm năng từ đợt phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu với giá giả định là 50.000 đồng/CP và (2) chúng tôi kéo dài giả định thời gian triển khai các đợt bán buôn tại khu đô thị (KĐT) Tràng Cát.

• Tương ứng với giả định kéo dài của chúng tôi đối với KĐT Tràng Cát, chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 39%; tuy nhiên, chúng tôi hầu như vẫn giữ nguyên dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2025.

• Hiện tại, chúng tôi dự báo doanh số bán buôn tại KĐT Tràng Cát sẽ đạt 30 ha với mức giá ước tính là 18 triệu đồng/m2 trong năm 2022 so với dự báo trước đây của chúng tôi là 50 ha với mức giá ước tính 20 triệu đồng/m2.

• Đối với năm 2022, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 11 nghìn tỷ đồng (+155% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+436% YoY). Chúng tôi cho rằng doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 chủ yếu đến từ KĐT Tràng Cát - đóng góp 49% và 69% vào dự báo tương ứng của chúng tôi.

• Không bao gồm đóng góp từ KĐT Tràng Cát, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 5,6 nghìn tỷ đồng (+29% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+55% YoY), trong đó chúng tôi cho rằng chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL) và KĐT Phúc Ninh.

• Chúng tôi cho rằng KBC sẽ hưởng lợi lớn từ xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có thành tích thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn, Luxshare, Canon và GoerTek. Ngoài ra, KBC đã gia tăng đầu tư phát triển KĐT. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng KBC hiện có định giá hợp lý do rủi ro pha loãng cổ phiếu cao từ đợt phát hành riêng lẻ sắp tới.

• Yếu tố hỗ trợ/(giảm) cho quan điểm của chúng tôi: Mở bán các dự án mới và/hoặc đầu tư từ các khách hàng tiềm năng nhanh hơn/(chậm hơn).

KĐT Tràng Cát sẽ bắt đầu ghi nhận doanh số trong năm 2022. Hiện tại, chúng tôi giả định doanh số bán buôn tại dự án KĐT Tràng Cát đạt 30 ha với giá ước tính là 18 triệu đồng/m2 trong năm 2022, phù hợp với kế hoạch mà KBC đã được công bố vào đầu tháng 2/2022. KBC chia sẻ rằng công ty đã được cấp phép xây dựng và dự kiến khởi công dự án trong tương lai gần.

Cổ đông đã phê duyệt 1 đợt phát hành riêng lẻ khác để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh tiếp theo của KBC. Tại ĐHCĐ ngày 10/02/2022, các cổ đông đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 150 triệu cổ phiếu (tương đương 26% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành không thấp hơn 80% giá đóng cửa trung bình của 30 ngày giao dịch trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành riêng lẻ của KBC. Công ty dự kiến thực hiện đợt phát hành riêng lẻ này trong năm 2022. Dựa trên thị giá hiện tại, chúng tôi giả định giá phát hành là 50.000 đồng/CP.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo