KBC: Quý 3 ghi nhận lỗ do doanh thu thấp và chi phí lãi vay cao

KBC: Quý 3 ghi nhận lỗ do doanh thu thấp và chi phí lãi vay cao

Lượt xem: 126
  •  

• Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã công bố KQKD quý 3/2021, trong đó công ty ghi nhận doanh thu tăng 61% YoY đạt 325 tỷ đồng và khoản lỗ ròng trị giá 68 tỷ đồng so với lỗ ròng 21 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020.

• Chúng tôi cho rằng khoản lỗ ròng của KBC trong quý 3/2021 chủ yếu do doanh thu bán đất KCN thấp trong bối cảnh gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19 và chi phí lãi vay tăng 140% YoY lên 155 tỷ đồng khi số dư nợ gộp tăng 156% lên 7,4 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2021 so với số dư cuối quý 3/2020 là 2,9 nghìn tỷ đồng.

• Tăng trưởng doanh thu trong quý 3/2021 chủ yếu đến từ doanh số bán đất tại Khu công nghiệp (KCN) Nam Sơn Hạp Lĩnh và Khu đô thị (KĐT) Tràng Duệ. KBC ghi nhận doanh số bán đất KCN đạt 1,9 ha và doanh số bán đất KĐT đạt 2,2 ha trong quý 3/2021 so với mức 1,7 ha và 0,5 ha trong quý 3/2020.

• Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của KBC tăng 231% YoY đạt 3,1 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 19 lần so với cùng kỳ năm trước đạt 572 tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý rằng KBC đã ghi nhận mức LNST sau lợi ích CĐTS cao nhất tính theo quý kể từ khi niêm yết là 599 tỷ đồng vào quý 1/2021.

• KBC ghi nhận tổng doanh số bán đất đạt 83 ha đối với KCN và 4,5 ha đối với KĐT trong 9 tháng đầu năm 2021. Kết quả doanh số bán đất KCN và KĐT này đều hoàn thành 53% dự báo tương ứng của chúng tôi.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2021 của KBC lần lượt hoàn thành 54% và 38% dự báo cả năm của chúng tôi. Trong khi đó, KĐT Phúc Ninh của KBC tại tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa được phê duyệt để bắt đầu ghi nhận doanh số bán đất. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo năm 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Doanh số bán đất KCN duy trì ở mức thấp trong quý 3/2021 do dịch COVID-19.

Doanh thu quý 3/2021 của KBC giảm 57% so với quý trước dù tình trạng gián đoạn do dịch COVID-19 tại cụm công nghiệp miền Bắc (bao gồm các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh và Bắc Giang) đã giảm từ đầu quý 3/2021. Khi các khách thuê mục tiêu của KBC là các nhà sản xuất lớn trên toàn cầu, chúng tôi cho rằng tình trạng gián đoạn do dịch COVID-19 khiến các khách thuê này thận trọng trong việc đặt kế hoạch đầu tư và mở rộng.

Chi phí tài chính tăng mạnh khi KBC bước vào giai đoạn đầu của các khoản đầu tư lớn. Trong 9 tháng đầu năm 2021, chi phí lãi vay của KBC tăng 143% YoY lên 362 tỷ đồng (chiếm 90% chi phí tài chính trong giai đoạn này) do số dư nợ gộp của KBC tăng 156% lên 7,4 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2021 so với mức 2,9 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 3/2020. KBC đang trong giai đoạn đầu của đợt đầu tư lớn và đã huy động được một lượng lớn nợ vay cho các dự án mới. Do đó, lợi nhuận của công ty bị ảnh hưởng do chi phí lãi vay tăng so với cùng kỳ năm trước trong khi doanh thu bán đất KCN và KĐT từ các dự án mới vẫn chưa được ghi nhận.

Lợi ích của cổ đông thiểu số chiếm tỷ trọng cao trong dự báo năm 2021 của chúng tôi. Trong 9 tháng đầu năm 2021, lợi ích của cổ đông thiểu số đã chiếm 85% dự báo cả năm của chúng tôi do các dự án mà KBC sở hữu một phần hoạt động tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi và là nguồn đóng góp lợi nhuận chính trong 9 tháng đầu năm 2021. Các dự án này bao gồm KCN Quang Châu, Tân Phú Trung và KĐT Tràng Duệ, trong đó KBC lần lượt sở hữu 88%, 72% và 87%. Ngược lại, các dự án mà KBC sở hữu hoàn toàn (bao gồm cả KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh) chỉ đóng góp 11% vào doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 so với dự báo hiện tại của chúng tôi là chiếm 47% doanh thu cả năm 2021 (bao gồm KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh và KĐT Phúc Ninh).

Nguồn: VCSC 

 

×
tvi logo