KBC: Phát hành riêng lẻ sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng trung hạn

KBC: Phát hành riêng lẻ sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng trung hạn

Lượt xem: 293
  •  

 Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nhưng điều chỉnh giảm 1,0% giá mục tiêu dựa trên RNAV (giá trị tài sản ròng) xuống 48.000 đồng/CP.

 Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do phản ánh pha loãng do phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá phát hành ước tính 30.000 đồng/CP. Tuy nhiên, pha loãng được bù đắp một phần khi chúng tôi đưa các dự án cụm công nghiệp của KBC tại tỉnh Long An vào dự báo và định giá, bên cạnh quan điểm tích cực hơn của chúng tôi về việc bán đất KCN tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh.

 Sau khi đưa các dự án cụm công nghiệp vào dự báo lợi nhuận của KBC, chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho giai đoạn 2022-2025 tổng cộng 6,5% khi chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ bắt đầu bán đất công nghiệp cho các dự án này từ năm 2022. Trong khi đó, chúng tôi cắt giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 xuống 1,7% chủ yếu do chi phí tài chính dự báo cao hơn do KBC phát hành khoản nợ mới gần đây.

 Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2021 sẽ đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (+164% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS là 1,5 nghìn tỷ đồng (+570% YoY), chủ yếu nhờ vào việc bán 155 ha đất KCN (+162% YoY) ) và 8,4 ha bán đất KĐT (+250% YoY).

 KBC là công ty hưởng lợi chính từ sự chuyển dịch cơ cấu của ngành sản xuất toàn cầu sang Việt Nam và có kinh nghiệm thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn, Luxshare, Canon và GoerTek. Ngoài ra, KBC mở rộng mảng phát triển KĐT khi công ty có mục tiêu hướng đến việc công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tăng xung quanh các cụm công nghiệp phía Bắc.

 Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Trì hoãn trong việc mở bán các dự án mới và/hoặc trì hoãn đầu tư từ các khách hàng tiềm năng; biến động vốn lưu động liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh ngoài cốt lõi.

Chúng tôi đưa các dự án cụm công nghiệp của KBC ở tỉnh Long An vào định giá. Theo KBC, công ty sẽ đầu tư phát triển ba dự án cụm công nghiệp với tổng diện tích 169 ha (tương ứng khoảng 110 ha đất thương phẩm, theo ước tính của chúng tôi) ở tỉnh Long An. Tỷ lệ sở hữu của KBC ở những dự án này là từ 72% đến 88%. Chính quyền địa phương đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho những dự án này và KBC chia sẻ rằng công ty đang thực hiện giải tỏa đền bù và dự kiến sẽ bắt đầu ghi nhận doanh số bán đất trong năm 2022F. Ngoài ra, KBC đã thành công phát hành 1,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10,8%/năm trong 6T đầu năm 2021, để tài trợ cho những dự án cụm công nghiệp này. Do đó, chúng tôi đã nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi cho KBC trong giai đoạn 2022-2025F thêm tổng cộng 6,5%, chủ yếu được dẫn dắt bởi việc đưa dự báo bán 169 ha đất cụm công nghiệp ở tỉnh Long An trong giai đoạn này.

Phát hành riêng lẻ sẽ hoàn thành trong năm 2021, củng cố triển vọng tăng trưởng trung hạn của KBC. KBC đặt kế hoạch hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu trong năm 2021; chúng tôi giả định giá phát hành là 30,000 đồng/cổ phiếu. Do đó, chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ nhận về từ đợt phát hành này 3 nghìn tỷ đồng, KBC chia sẻ công ty sẽ dùng tiền này để tài trợ vốn lưu động, tái cơ cấu các khoản nợ hiện tại và tăng vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (công ty con KBC sở hữu 100% vốn và đang phát triển dự án KĐT Tràng Cát) thêm 1,5 nghìn tỷ - 3 nghìn tỷ. Chúng tôi kỳ vọng phát hành riêng lẻ thành công sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng trung hạn của KBC và cải thiện năng lực tài chính của công ty để phát triển những dự án lớn như dự án KĐT Tràng Cát.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo