KBC: Báo cáo KQKD: KQKD quý 2 thấp sau khi đạt lợi nhuận cao kỷ lục trong quý 1

KBC: Báo cáo KQKD: KQKD quý 2 thấp sau khi đạt lợi nhuận cao kỷ lục trong quý 1

Lượt xem: 264
  •  

 Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) công bố KQKD quý 2/2021 với doanh thu tăng 336% so với cùng kỳ đạt 750 tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 34 tỷ đồng so với khoản lỗ 3 tỷ đồng trong quý 2/2020. Chúng tôi lưu ý rằng quý 2/2020 là mức cơ sở so sánh thấp do bùng phát của dịch COVID-19.

 Tăng trưởng doanh thu trong quý 2/2021 chủ yếu nhờ bán đất từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh và KĐT Tràng Duệ. KBC ghi nhận doanh số bán 4,4 ha đất KCN và 0,9 ha đất KĐT trong quý 2/2021 so với 2,9 ha và 0,5 ha trong quý 2/2020.

 Ngoài doanh thu quý 2/2021 thấp so với quý 1 do dịch COVID-19, lợi nhuận của KBC tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chi phí tài chính tăng 230% YoY, chủ yếu do dư nợ tăng 248% vào cuối quý 2/2021 so với số dư cuối quý 2/2020.

 Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của KBC tăng 278% YoY đạt 2,8 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 12 lần YoY lên 634 tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý rằng KBC đã đạt được LNST sau lợi ích CĐTS theo quý cao nhất là 599 tỷ đồng kể từ khi niêm yết trong quý 1/2021

 KBC ghi nhận tổng doanh thu bán đất KCN là 71 ha và bán đất KĐT 2,2 ha trong 6 tháng đầu năm 2021, lần lượt hoàn thành 46% và 26% dự báo doanh số KCN và KĐT cả năm của chúng tôi.

 Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS 6 tháng đầu năm 2021 của KBC lần lượt hoàn thành 51% và 42% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng KQKD quý 2/2021 thấp chủ yếu do sự gián đoạn do dịch COVID-19 ở các tỉnh công nghiệp phía Bắc như Bắc Ninh và Bắc Giang.

 Do tình hình COVID-19 ở các tỉnh này đã được kiểm soát tương đối, chúng tôi cho rằng sẽ không có rủi ro đáng kể đối với dự báo cả năm 2021 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. KQKD thấp trong quý 2/2021 do các gián đoạn từ dịch COVID-19 ở các tỉnh mà KBC có nhiều dự án hoạt động. Làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam xảy ra ở các tỉnh công nghiệp phía Bắc (bao gồm Bắc Ninh và Bắc Giang) từ đầu đến giữa tháng 5/2021, làm gián đoạn hoạt động sản xuất và hoạt động của các KCN. Theo ước tính của chúng tôi, các dự án KCN hiện tại của KBC tập trung ở Bắc Ninh và Bắc Giang, chiếm khoảng 65% diện tích đất KCN có thể cho thuê của công ty tính đến cuối quý 1/2021. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán đất của KBC trong quý 2/2021; tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh này hiện đang được kiểm soát, điều này có thể hỗ trợ cho việc bán đất của KBC vào cuối năm 2021.

Cán cân nợ tăng chủ yếu từ các đợt phát hành trái phiếu. Tính riêng trong quý 2/2021, KBC đã phát hành 2 nghìn tỷ đồng trái phiếu thông thường. Trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm và lãi suất cố định 10,5%-10,8%/năm. Đầu tháng 7/2021, KBC đã công bố giao dịch cho vay tín chấp đối với 3 công ty con với tổng giá trị 1,5 nghìn tỷ đồng. Trong khi công ty mẹ của KBC không có bất kỳ dự án mở rộng hoặc dự án mới nào, 3 công ty con của KBC đều có dự án mới. Do đó, chúng tôi cho rằng các giao dịch cho vay này là để các công ty con của KBC bắt đầu đầu tư vào các dự án mới tương ứng. Theo KBC, các dự án mới chủ yếu là các dự án cụm công nghiệp tại tỉnh Long An.

Doanh thu hoạt động tài chính cao hơn dự báo của chúng tôi, chủ yếu là do thu nhập lãi cao hơn dự kiến từ các khoản đầu tư tiền gửi và các khoản phải thu cho vay. Mặc dù dư nợ gộp tăng 1,7 nghìn tỷ đồng vào cuối quý 2/2021 so với số dư cuối năm 2020, dư nợ ròng chỉ tăng 542 tỷ đồng do KBC chưa giải ngân cho dự án mở rộng/mới nào trong kỳ. Do đó, doanh thu hoạt động tài chính cao hơn dự báo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh tăng đối với dự báo thu nhập tài chính năm 2021 của chúng tôi.

Lợi ích của cổ đông thiểu số cao hơn dự báo của chúng tôi do hoạt động kém tích cực của các dự án do KBC sở hữu 100%. Trong 6 tháng đầu năm 2021, lợi ích cổ đông thiểu số đã hoàn thành 98% dự báo cả năm của chúng tôi vì các dự án do KBC sở hữu một phần (như KCN Quang Châu và Tân Phú Trung, trong đó KBC sở hữu 88% và 72%, tương ứng) đóng góp lợi nhuận chính trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong khi đó, các dự án do KBC sở hữu 100% (bao gồm KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh và KĐT Phúc Ninh) chỉ đóng góp 6,4% vào doanh thu 6 tháng 2021 so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 49% cho doanh thu năm 2021.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo