IMP: Các gián đoạn do COVID-19 ảnh hưởng đến lợi nhuận

IMP: Các gián đoạn do COVID-19 ảnh hưởng đến lợi nhuận

Lượt xem: 114
  •  

 CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) đã công bố KQKD quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt 256 tỷ đồng (-12% YoY) và LNST đạt 31 tỷ đồng (-38% YoY). Chúng tôi cho rằng KQKD kém tích cực này là do sự gián đoạn của dịch COVID-19, bao gồm giảm số lượt khám chữa bệnh tại bệnh viện, từ đó làm suy yếu doanh số bán hàng của IMP tại kênh bệnh viện - đặc biệt là tại thị trường trọng điểm của IMP là miền Nam.

 Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 870 tỷ đồng (-1% YoY) trong khi LNST đạt 112 tỷ đồng (-12% YoY), hoàn thành lần lượt 66% và 59% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng trong năm 2018 và 2019 (KQKD hàng quý năm 2020 có biến động bất thường do dịch COVID-19), LNST 9 tháng đầu năm chiếm khoảng 62%-65% LNST cả năm của IMP - không bao gồm các khoản trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, vốn IMP đã dừng trích lập từ năm 2020. Nhìn chung, KQKD 9 tháng đầu năm 2021 thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi do chi phí cao hơn dự kiến, mà ban lãnh đạo cho rằng chủ yếu là các chi phí bất thường liên quan đến các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 (ví dụ: chỗ ở của nhân viên và chi phí xét nghiệm COVID-19).

 Do tình hình trên, chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo hiện tại của chúng tôi cho năm 2021. Tuy nhiên, diễn biến mảng kinh doanh cốt lõi của IMP vẫn đi đúng hướng theo kỳ vọng trung hạn của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng việc nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội gần đây ở Việt Nam cũng như việc IMP củng cố vị thế trong kênh bệnh viện sẽ mở đường cho một năm phục hồi mạnh mẽ của IMP vào năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2021, IMP đã thắng thầu 1,35 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng trong gói thầu thuốc bệnh viện, tương ứng 140% giá trị trúng thầu năm 2020. 95% số tiền này thuộc về thuốc nhóm 1 và nhóm 2 – các nhóm cao nhất về chất lượng thuốc trong bệnh viện.

 Doanh thu sản phẩm tự sản xuất (chiếm tương ứng 94% và 97% doanh thu và lợi nhuận gộp 9 tháng năm 2021 của IMP) gần như không đổi YoY trong 9 tháng năm 2021, trong đó doanh thu kênh nhà thuốc (61% doanh thu sản phẩm tự sản xuất của IMP trong 9 tháng năm 2021) tăng 6% YoY trong khi doanh thu từ kệnh bệnh viện giảm 4% YoY. Trong quý 3/2021, doanh thu kênh nhà thuốc tăng 2% YoY trong khi doanh thu kênh bệnh viện giảm 41% YoY do việc giảm lượt khám bệnh tại bệnh viện.

 Bất chấp các chi phí gia tăng liên quan đến việc ngăn chặn dịch COVID-19, biên LN gộp của sản phẩm tự sản xuất tăng 30 điểm cơ bản YoY đạt 41,2% trong 9 tháng đầu năm 2021 được hỗ trợ bởi cơ cấu sản phẩm tốt hơn. Trong khi đó, lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí bán hàng tăng 12% YoY trong 9 tháng đầu năm 2021, chủ yếu là do các hoạt động tiếp thị gia tăng trong tháng 4 và tháng 5/2021.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo