IJC: Kháng thể tốt trước Covid-19

IJC: Kháng thể tốt trước Covid-19

Lượt xem: 150
  •  

Khuyến nghị

Sau khi thực hiện chia cổ tức theo tiền tỷ lệ 5% (500đ/cp), giá mục tiêu trước đó được điều chỉnh về 36.300 đ/cp, cao hơn 31,7% so với giá đóng cửa ngày 15/09/2021. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua với IJC.

Cập nhật tình hình 6T2021

Kết quả kinh doanh ấn tượng

Trong 6T2021, IJC đã ghi nhận 1.975 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 28,2% so với cùng kỳ (CK), hầu hết mức tăng trưởng này đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản. LNST ghi nhận sự bứt phá ấn tượng với hơn 471 tỷ đồng, gấp 2,96 lần CK. So với kế hoạch lợi nhuận năm 2021 là 622 tỷ đồng, IJC đã hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa năm.

Cùng với lợi nhuận tăng trưởng, bảng cân đối của IJC cũng đang vững vàng hơn khi tỷ lệ Nợ/ VCSH giảm còn 1,14 lần từ mức 2,2 lần hồi đầu năm. Nợ giảm chủ yếu đến từ việc IJC đẩy mạnh thanh toán các khoản nợ phải trả cho đối tác để đầu tư quỹ đất, thêm vào đó việc phát hành thành công 80 triệu cổ phần, thu về 1.001 tỷ đồng cho nguồn VCSH.

Lượng tiền dồi dào củng cố thanh khoản doanh nghiệp

Cuối quý 2/2021, công ty có 729 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền, gấp 2,5 lần so với đầu năm. Lượng tiền này cao gấp 2 lần số nợ vay ngắn hạn của IJC cùng thời điểm và gấp hơn 10 lần số lãi phải trả hàng năm của công ty trong các năm qua.

Tồn kho giảm nhẹ khi hoạt động tái đầu tư quỹ đất vẫn đang được thực hiện

Ghi nhận hơn 1.123 tỷ đồng giá vốn trong kỳ nhưng tồn kho của IJC so với đầu năm chỉ giảm 253 tỷ đồng. 6T2021 ghi nhận giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của IJC từ Becamex (BCM) với giá trị 781 tỷ đồng.

Ảnh hưởng của Covid-19 và rủi ro

Giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến nguy cơ các doanh nghiệp Bất động sản dân cư bị hụt nguồn thu giai đoạn cuối năm, ngoài việc doanh thu và lợi nhuận bị ảnh hưởng lớn, nếu các doanh nghiệp này không có lượng tiền dự trữ thanh khoản tốt thì có thể lâm vào tình trạng thiếu thanh khoản. Sở hữu lượng tiền dồi dào, rủi ro này với IJC là không lớn, đây cũng là điểm thể hiện sức đề kháng tốt của IJC với Covid-19.

Cơ cấu nợ vay hiện nay cũng không tạo áp lực lớn cho IJC trong ngắn hạn khi 67% nợ vay của công ty là dài hạn (728/ 1.092 tỷ đồng), trong đó 419 tỷ đồng khoản nợ dài hạn (57,6% nợ dài hạn) là nợ trái phiếu có thời hạn 5 năm.

Kỳ vọng Covid-19 sẽ được kiểm soát và kinh tế sẽ mở cửa hoàn toàn vào tháng 1/2022, chúng tôi nhận thấy IJC sẽ giữ ổn định tình hình kinh doanh trong khoảng thời gian này và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn mở cửa sau đó.

Rủi ro khách hàng chậm thanh toán

Việc khách hàng chậm thanh toán sẽ làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của IJC trong năm 2021, tuy nhiên với kết quả đạt được trong 6T2021, khả năng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2021 được đại hội cổ đông thông qua.

Kế hoạch triển khai các dự án của IJC đến năm 2025

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo