IDC: Điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021

IDC: Điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021

Lượt xem: 164
  •  

Vào ngày 12/10/2021, IDC sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường, với các nội dung chính như sau:

Điều chỉnh tăng 117% lợi nhuận công ty mẹ. Doanh thu công ty mẹ điều chỉnh từ mức 996 tỷ đồng lên mức 1.711 tỷ đồng (+2,6x YoY). LNST điều chỉnh từ mức 460 tỷ đồng lên mức 1.032 tỷ đồng (+2,3x YoY). Trong đó, lợi nhuận từ thoái vốn tại Thủy điện Dakmi đạt mức 260 tỷ đồng, thoái vốn nhà máy kính siêu trắng đem lại lợi nhuận 84,2 tỷ đồng. Ngoài ra, khu công nghiệp Hựu Thạnh sẽ đóng góp chính vào tăng trưởng năm 2021 khi đi vào cho thuê kể từ cuối Q3/2021. Nếu loại trừ lợi nhuận bất thường từ thoái vốn LNTT tăng trưởng 65% YoY đạt mức 923 tỷ đồng.

Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận. Cổ tức tiền mặt được điều chỉnh tăng từ mức 10% lên 30%, cổ tức bằng cổ phiếu 10% cho năm 2021. Đồng thời, trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 1% lợi nhuận sau thuế.

Sửa đổi ngành nghề kinh doanh nhằm mở room nhà đầu tư nước ngoài từ 0% lên 49%. Trong đó, IDC giảm ngành nghề: Đại lý môi giới đấu giá hàng hóa (4610), Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (4634), bán lẻ thuốc lá thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (4724), bỏ ngành nghề Định giá bất động sản trong ngành tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (6820).

Chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ sàn HNX sang HOSE. Dự kiến vào Q4/2021.

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị là ông Nguyễn Vũ Bảo (đại diện Bitexco) và bầu lại Thành viên HĐQT mới.

Luận điểm đầu tư: IDC đang giao dịch tại PE 2021 -2022 lần lượt là 15x, 11,4x và PB là 3,1x. Chúng tôi hạ khuyến nghị từ MUA xuống TRUNG LẬP sau khi cổ phiếu IDC đã tăng 63% từ báo cáo trước (link); Giá mục tiêu 1 năm là 53.300 đồng/ CP- điều chỉnh tăng 10,4% so với báo cáo lần trước do tăng giá thuê tại KCN Hựu Thạnh từ 120 USD/m2/chu kỳ thuê lên mức 130 USD/m2/chu kỳ thuê cho năm 2021 và tăng lợi nhuận từ thoái vốn lên 349,2 tỷ đồng. Chúng tôi đánh giá tích cực IDC với vị thế là 1 trong những nhà phát triển KCN lớn nhất Việt Nam với diện tích đất 771,52 ha, trong đó có 367,8 ha đất đã đầu tư hạ tầng sẵn sàng cho thuê, tập trung ở các khu vực Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình. Đồng thời, KCN Hựu Thạnh sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của IDC trong 3-5 năm tới.

Kế hoạch 2021 điều chỉnh tăng mạnh

Doanh thu công ty mẹ điều chỉnh từ mức 996 tỷ đồng lên mức 1.711 tỷ đồng (+2,6x YoY), LNST điều chỉnh từ mức 460 tỷ đồng lên mức 1.032 tỷ đồng (+2,3x YoY). Chúng tôi đánh giá kế hoạch của IDC khả thi với động lực chính đến từ: (1) Lợi nhuận từ việc thoái vốn đạt mức 344,2 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ thoái vốn thủy điện Dakmi cho đối tác Bitexco đạt 260 tỷ đồng, đã được ghi nhận trong Q2/2021. Lợi nhuận từ thoái vốn nhà máy kính siêu trắng cho đối tác Viglacera đạt 84,2 tỷ đồng, sẽ được ghi nhận trong Q3/2021; (2) Khu công nghiệp Hựu Thạnh sẽ được ghi nhận từ cuối Q3/2021, với diện tích được cho thuê trong kỳ đạt 20 ha, giá thuê đạt 130 USD/m2/chu kỳ thuê. Doanh thu ước tính đạt 612 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 365 tỷ đồng theo phương pháp hạch toán 1 lần đối với phần diện tích được cho thuê trong kỳ.

Dự báo 6T cuối năm 2021 và 2022

6 tháng cuối năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST hợp nhất của IDC sẽ tăng lần lượt 38,3% và 2,1x so với cùng kỳ đạt 3.379 tỷ đồng và 897 tỷ đồng. Trong đó:

✓ Hoạt động thuê đất khu công nghiệp kỳ vọng tăng trưởng mạnh. Dự báo diện tích cho thuê dự kiến trong kỳ đạt 60 ha (+1,4x YoY). Chủ yếu đến từ cho thuê 20 ha đất tại KCN Hựu Thạnh (có vị trí kết nối sân bay, cảng biển qua Đường tỉnh 830, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Cần Thơ; đường cao tốc Long Thành - Bến Lức; đường Xuyên Á; Quốc lộ 1A; Tỉnh lộ 10…) với giá thuê 130 USD/m2/chu kỳ thuê, sẽ được ghi nhận 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê; Chủ yếu các khách hàng đã ký MOU đầu năm 2021, gồm các doanh nghiệp may mặc, chế biến lương thực thực phẩm, công ty bất động sản Kizuna (Nhật Bản).... Bên cạnh đó, KCN Phú Mỹ và Phú Mỹ mở rộng (có vị trí thuận lợi gần hệ thống các cảng như Cảng Cái Mép, Cảng Phú Mỹ, Cảng Quốc tế SP-SPA, Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam, Cảng PTSC... và là KCN có khí đốt thiên nhiên và khí công nghiệp phục vụ cho các Nhà đầu tư đặc thù) sẽ cho thuê được 40 ha với giá thuê đạt 90 USD/m2/ chu kỳ thuê (+20% YoY). Doanh thu từ các KCN đạt 1.711 tỷ đồng (+3,9x YoY). Biên lợi nhận gộp tăng từ mức 42% lên 53% nhờ giá thuê tăng.

✓ Hoạt động kinh doanh điện giảm do ảnh hưởng Covid và chuyển nhượng thủy điện Dakmi. Doanh thu từ kinh doanh điện trong 6 tháng cuối năm 2021 giảm 18% YoY do: (1) Giãn cách xã hội tại Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu làm giảm sản lượng tiêu thụ tại KCN Nhơn Trạch và các KCN Mỹ Xuân, Phú Mỹ; (2) IDC đã thoái vốn tại thủy điện Dak Mi từ Q2/2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 8%, không đổi so với cùng kỳ.

✓ Hoạt động thu phí đường bộ tại BOT An Sương An Lạc giảm mạnh do ảnh hưởng Covid (thông qua công ty con HTI (IDC sở hữu 54,78%). Trong thông báo ngày 20/7/2021, nhằm phòng chống dịch Covid trong thời gian giãn cách tại TP.HCM, trạm thu phí An Sương – An Lạc dừng thu phí cho đến khi hết CT16. Do đó, chúng tôi dự báo doanh thu hoạt động thu phí chỉ đạt 65,7 tỷ đồng (-67% YoY) trong 6 tháng cuối năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp duy trì ở mức 62%.

✓ Hoạt động xây lắp. Hoạt động xây lắp tiếp tục khó khăn do chi phí nguyên liệu đầu vào như sắt, xi măng, cát… tăng giá mạnh sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận hoạt động xây lắp. Doanh thu xây lắp dự kiến đạt 30 tỷ đồng (+35% YoY) chủ yếu từ các dự án nội bộ tập đoàn và lợi nhuận gộp đạt 8 tỷ đồng.

✓ Lợi nhuận từ thoái vốn. Trong tháng 8/2021, IDC có thông báo việc thoái vốn tại nhà máy kính siêu trắng (IDC sở hữu 30%) với vốn đầu tư ban đầu là 265,8 tỷ đồng. Giá trị chuyển nhượng là 350 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận từ việc thoái vốn là 84,2 tỷ đước ghi nhận trong Q3/2021.

Cho cả năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu hợp nhất đạt 5.688 tỷ đồng (+25% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt mức 1.239 tỷ đồng (+188% YoY), tương đương EPS là 3.254 đồng/CP.

Cho năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST hợp nhất của IDC lần lượt đạt mức 7.513 tỷ đồng (+32% YoY) và 1.643 tỷ đồng (+32,6% YoY), tương đương EPS đạt 4.291 đồng/CP. Trong đó:

Hoạt động cho thuê KCN. Chúng tôi dự báo, doanh thu hoạt động cho thuê KCN tiếp tục tăng trưởng 75% YoY, chủ yếu ghi nhận từ diện tích thuê đã ký MOU từ năm 2021 tại KCN Hựu Thạnh là 60 ha (+2x YoY) với giá thuê đạt mức 137 USD/m2/chu kỳ thuê (+5% YoY), bao gồm các khách hàng may mặc, sản xuất lương thực thực phẩm, gỗ và công ty bất động sản Kizuna (Nhật Bản)..... Đồng thời, các KCN Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng có diện tích thuê đạt 40 ha trong năm 2022. Biên lợi nhuận gộp đạt 54% (+3% YoY) chủ yếu do tăng giá cho thuê tại các KCN.

Nguồn: SSI

×
tvi logo