HVN: Cập nhật Đại hội cổ đông bất thường: Kế hoạch tái cấu trúc được phê duyệt

HVN: Cập nhật Đại hội cổ đông bất thường: Kế hoạch tái cấu trúc được phê duyệt

Lượt xem: 299
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ bất thường do HVN tổ chức vào tuần trước và dưới đây là những điểm chính:

Tại cuộc họp cổ đông đã thông qua các việc sau:

• Nguồn vốn 8 nghìn tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong 6 tháng đầu năm 2021 sẽ được sử dụng để cấp vốn hoạt động và trả nợ. Đối với cổ đông Nhà nước, SCIC sẽ là cơ quan đại diện cho Chính phủ.

• Khoản vay với lãi suất thấp từ các cổ đông hiện hữu (bao gồm Chính phủ) tối đa là 4 nghìn tỷ đồng và lãi suất tái cấp vốn là 0% do Ngân hàng trung ương cung cấp. Chênh lệch giá trị tuyệt đối bằng đồng VND giữa lãi suất vay dài hạn và lãi suất tái cấp vốn 0% sẽ được chuyển đổi thành vốn chủ sở hữu với mệnh giá là 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu tham gia khoản vay khi khoản vay được hoàn tất trong khoảng 2021-2025.

Mục đích của cuộc họp là để các cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch cứu trợ theo đề xuất của Chính phủ và đã được Quốc hội thông qua. Đây là yếu tố hỗ trợ cho HVN. Sau khi kế hoạch này được thực hiện không chỉ tăng thanh khoản cho các hãng hàng không mà còn tái cơ cấu vốn của HVN để giảm thiểu các khoản vay dài hạn và tăng vốn chủ sở hữu. Tại thời điểm cuối tháng 9/2020, hệ số nợ/VCSH của HVN là 4,8x, cao hơn nhiều so với hệ số nợ /VCSH năm 2019 là 1,4x. Tốc độ sử dụng tiền mặt hàng tháng của HVN là khoảng 2 nghìn tỷ đồng, được tài trợ gần như hoàn toàn bằng số dư tiền mặt và các khoản vay ngân hàng bổ sung. Với số lượng tiền mặt bổ sung từ việc phát hành thêm và vay mới, chúng tôi ước tính hệ số nợ/VCSH của HVN sẽ cải thiện lên mức 1,6x (dựa trên bảng cân đối kế toán 9T2020).

Tại đây, ban lãnh đạo công bố khoản lỗ trước thuế của công ty mẹ là -12 nghìn tỷ đồng – sát với ước tính của chúng tôi là -11,8 nghìn tỷ đồng nhưng thấp hơn so với dự kiến của công ty là -14 nghìn tỷ đồng. Doanh thu và lỗ trước thuế hợp nhất ước tính lần lượt là 42,5 nghìn tỷ đồng (-57% so với cùng kỳ) và -14 nghìn tỷ đồng. Tổng số chuyến bay của HVN đạt 96,5 nghìn chuyến (-34% so với cùng kỳ) trong năm 2020, trong khi tổng số lượng hành khách đạt 14,2 triệu khách (-37% so với cùng kỳ). HVN có khả năng giảm lỗ kế toán khoảng 2 nghìn tỷ đồng bằng cách điều chỉnh lịch khấu hao và trích lập dự phòng theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh việc tái cấu trúc vốn, HVN cũng có kế hoạch tái cơ cấu đội bay bằng các thỏa thuận bán và cho thuê lại, và có thể thoái vốn (một phần hoặc toàn bộ) một số mảng kinh doanh có lãi nhằm giảm thiểu áp lực tài chính trong dài hạn. HVN cũng dự kiến sẽ có lãi từ năm 2023 trở đi, xóa lỗ lũy kế từ năm 2025.

Nguồn: SSI

×
tvi logo