HVN: Báo cáo ĐHCĐ bất thường

HVN: Báo cáo ĐHCĐ bất thường

Lượt xem: 215
  •  

• CTCP Hàng không Việt Nam (HVN) đã tổ chức ĐHCĐ bất thường tại Hà Nội vào ngày 14/12/2021.

• ĐHCĐ đã thông qua 3 tờ trình chính liên quan đến: (1) kế hoạch tái cơ cấu cho giai đoạn 2021- 2025; (2) thay đổi danh sách các ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty để duy trì trần sở hữu nước ngoài ở mức 30%; và (3) bầu bổ sung thành viên mới vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.

• Ban lãnh đạo của HVN đặt kế hoạch hãng hàng không có kế hoạch tiếp tục chương trình cắt giảm chi phí nhằm mục tiêu duy trì vốn chủ sở hữu cổ đông ở mức dương vào cuối năm 2021 để HVN có thể tiếp tục niêm yết trên HOSE.

• Hãng hàng không có kế hoạch tăng vốn bổ sung thông qua phát hành cả vốn chủ sở hữu và phát hành nợ để duy trì khả năng thanh toán và thanh khoản vào giai đoạn 2022-2025.

Hãng hàng không cần phát hành thêm vốn cổ phần trong giai đoạn 2021-2025. Theo HVN, 60% gói giải cứu hiện tại đã được giải ngân. Tuy nhiên, ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng gói giải cứu trị giá 12 nghìn tỷ đồng này chỉ đủ để đảm bảo thanh khoản trong ngắn hạn và hãng vẫn cần huy động thêm vốn, bao gồm cả nợ và vốn chủ sở hữu. HVN đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu mới và phát hành nợ để bán trái phiếu thông qua hình thức công khai/riêng lẻ.

Thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết và tái cơ cấu mảng vận tải hàng hóa để tăng cường thanh khoản. HVN đang tìm kiếm cơ hội bán cổ phần tại một số công ty.

Hãng hàng không cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa khi HVN có thị phần hàng đầu trong mảng kinh doanh này tại Việt Nam. HVN dự kiến doanh thu từ vận tải hàng hóa hàng không sẽ đạt 8 nghìn tỷ đồng vào năm 2021.

Lên kế hoạch bán máy bay thân hẹp cũ và trì hoãn tiến độ giao máy bay mới. Ban lãnh đạo của HVN cho rằng hãng hàng không sẽ dư thừa máy bay cho đến năm 2025. Trong năm 2022, HVN dự kiến sẽ có 8 máy bay thân rộng và 22 máy bay thân hẹp không được sử dụng, chủ yếu bao gồm mẫu máy bay cũ là A321CEO. HVN đã bán 2 máy bay A321 vào quý 4/2021 và có kế hoạch bán thêm 9 máy bay A321 và 6 máy bay ATR trước khi kết thúc năm. Trong giai đoạn 2022-2023, HVN có kế hoạch (1) bán 12 máy bay A321 và (2) hiện đại hóa đội bay thông qua giao dịch bán và cho thuê lại (SALB) đối với các máy bay thân hẹp mới có chi phí khai thác thấp hơn.

Các thành viên HĐQT và ban kiểm soát mới được bổ nhiệm đại diện cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC), hiện đang nắm giữ 31% cổ phần sau đợt tăng vốn chủ sở hữu vào tháng 9/2021. Cụ thể, ông Đinh Việt Tùng và bà Nguyễn Hồng Loan lần lượt được bầu vào HĐQT và ban kiểm soát. Ông Tạ Mạnh Hùng tái đắc cử chức thành viên HĐQT đại diện cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC). Ông Trương Văn Phước, người được CMSC đề cử, được bầu làm thành viên HĐQT độc lập.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo