HTN: Giá trị hợp đồng chuyển tiếp dồi dào hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2022

HTN: Giá trị hợp đồng chuyển tiếp dồi dào hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2022

Lượt xem: 253
  •  

Luận điểm đầu tư: Tổng giá trị hợp đồng lũy kế cuối năm 2021 khá dồi dào & sự kỳ vọng về đơn hàng mới trong 2022 là các yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu HTN. Năm 2021, giá trị hợp đồng lũy kế cuối năm đạt 29,8 nghìn tỷ đồng (+36% YoY) và đây có thể là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho doanh thu, LNST và tăng trưởng EPS sau phát hành riêng lẻ năm 2022. Ước tính EPS 2022 và 2023 của chúng tôi đã bao gồm sự pha loãng từ đợt phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu dự kiến thực hiện từ nửa cuối năm 2022. Với giá mục tiêu 1 năm là 69.300 đồng/cp, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu HTN dựa trên các yếu tố tích cực như giá trị HĐ lũy kế cuối năm 2021 khá dồi dào có thể thúc đẩy doanh thu (+60%YoY), LNST (+44,3%YoY) và tăng trưởng EPS sau phát hành riêng lẻ (+26,6%YoY) trong năm 2022.

Kết quả kinh doanh 2021

• LNST 2021 giảm 32,6% YoY do không có khoản LN từ chuyển nhượng dự án BĐS. Năm 2020, HTN đã chuyển nhượng dự án Richmond City ghi nhận 2,3 nghìn tỷ đồng doanh thu. Các dự án bàn giao trong 2021 chủ yếu đến từ Tập Đoàn Hưng Thịnh

• Giá thép tăng đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của HTN cũng như toàn ngành xây dựng. Biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng của HTN trong 2021 giảm 150 bps do giá thép tăng +41% YoY.

Triển vọng lợi nhuận 2022: Tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận tích cực nhờ giá trị hợp đồng lũy kế cuối 2021 khá dồi dào

Nguồn: SSI

×
tvi logo