HT1: Năm 2019 kết thúc tích cực trên mọi mặt

HT1: Năm 2019 kết thúc tích cực trên mọi mặt

Lượt xem: 282
  •  
  • CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên 1 (HT1) công bố KQKD quý 4/2019 tích cực với doanh thu đi ngang so với cùng kỳ năm trước (YoY) (2,3 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 12% YoY (215 tỷ đồng). Trong quý 4/2019, sản lượng bán xi măng của HT1 đi ngang ở mức 1,88 triệu tấn, so với mức 1,90 triệu tấn trong quý 4/2018. Điều này là do HT1 đã chủ động tăng giá bán tại các vùng mà công ty nhận thấy có nhu cầu cao nhằm ghi nhận tỷ lệ sinh lời cao hơn, thể hiện qua biên lợi nhuận gộp của công ty tăng đạt 19,3% trong quý 4/2019 so với mức 17,8% trong quý 4/2018. Chúng tôi nhận thấy chiến lược bán hàng này là hợp lý khi HT1 đã đảm bảo tăng trưởng doanh số mạnh (+10% YoY) trong 9 tháng 2019, cho phép công ty cân bằng giữa tăng trưởng sản lượng và khả năng sinh lời.
  • Tính chung cả năm 2019, doanh số xi măng của HT1 tăng 7% YoY (7,3 triệu tấn) và doanh thu tăng 5,5% YoY (8,8 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 17,5% YoY (745 tỷ đồng). Chúng tôi lưu ý rằng lợi nhuận tích cực trong năm 2019 đến từ mảng kinh doanh cốt lõi cải thiện và không có đóng góp nhiều từ lãi tỷ giá và hoạt động kinh doanh ngoài cốt lõi. Vì các KQKD này vượt kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo năm 2020F của chúng tôi cho HT1, thông tin chi tiết trong báo cáo cập nhật gần nhất HT1 - KQKD 2019 tích cực; chi phí lãi vay giảm hỗ trợ KQKD 2020 ngày 05/11/2019.

KQKD năm 2019 của HT1​


(Nguồn: VCSC)

×
tvi logo