HT1: Lợi nhuận Q3/2020 giảm đáng kể do giá bán giảm trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu

HT1: Lợi nhuận Q3/2020 giảm đáng kể do giá bán giảm trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu

Lượt xem: 339
  •  

Lợi nhuận trước thuế của HT1 giảm đáng kể -33% so với cùng kỳ trong Q3/2020 đạt 188 tỷ đồng, do giá xi măng giảm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước yếu, cũng như không có nguồn thu nhập tài chính bất thường như cùng kỳ năm trước. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 14% ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 cho HT1 còn 814 tỷ đồng (-12,5% so với cùng kỳ) do nhu cầu yếu và tác động từ việc giảm giá bán gần đây. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ năm 2020 giảm 9% đạt 6,65 triệu tấn cùng giá bán bình quân giảm 3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 sẽ phục hồi 14% đạt 932 tỷ đồng nhờ giải ngân đầu tư công được tăng tốc và chi phí lãi vay giảm. Chúng tôi tăng P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt từ 8x và 4,5x lên 9x và 5x do lãi suất thị trường giảm. Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu lên 16.900 đồng/cp (từ 16.000 đồng/cp như trong báo cáo trước đây). Tuy nhiên, do giá cổ phiếu đã tăng 24% kể từ báo cáo gần đây nhất, chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cổ phiếu từ MUA thành PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

Lợi nhuận cốt lõi bị ảnh hưởng tiêu cực do giá giảm trong bối cảnh nhu cầu thị trường yếu trong thời gian dài: Doanh thu của HT1 trong Q3/2020 giảm 9,3% so với cùng kỳ đạt 2 nghìn tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ của công ty đạt 1,69 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu trong nước vẫn giảm 7% do ảnh hưởng của dịch Covid19.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý ở mức 16,8%, giảm từ 19,5% trong Q3/2019 và 20,6% trong Q2/2020 mặc dù giá than đầu vào giảm 8% so với cùng kỳ, do công ty cắt giảm giá bán xi măng -3% so với quý trước hay -5% so với cùng kỳ để duy trì sản lượng tiêu thụ (điều này có thể lý giải cho việc tỷ lệ sản lượng tiêu thụ của HT1 giảm thấp hơn so với mức tiêu thụ trong nước nói chung).

Gia tăng chi phí tài chính ròng do không có lãi chênh lệch tỷ giá tính đến Q3/2019: Trong Q3/2020, HT1 ghi nhận lỗ tài chính ròng là 347 triệu đồng so với khoản lãi 23,8 tỷ đồng trong Q3/2019 nhở tỷ giá đồng EUR giảm 4,4% so với VND trong giai đoạn đó. Nếu loại trừ lãi lỗ chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận trước thuế Q3/2020 giảm ở mức thấp hơn - 26,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng chi phí lãi vay trong Q3/2020 tiếp tục giảm 29% so với cùng kỳ còn 41 tỷ đồng, nhờ dư nợ giảm. Tổng nợ phải trả giảm 730 tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất còn 2,4 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối Q3/2020, hệ số D/E là 0,41x so với mức 0,55x tại thời điểm cuối Q3/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của HT1 lần lượt đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (-12,3% so với cùng kỳ) và 584 tỷ đồng (-13,3% so với cùng kỳ), và lần lượt thoàn thành 67% và 70% kế hoạch năm.

Ước tính lợi nhuận

Chúng tôi điều chỉnh giảm 14% ước tính lợi nhuận trước thuế cho năm 2020 đạt 814 tỷ đồng (-12,5% so với cùng kỳ) do nhu cầu yếu và giá xi măng giảm gần đây. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ trong năm 2020 sẽ giảm 9% đạt 6,65 triệu tấn, trong giá giá xi măng bình quân có thể giảm 3% so với cùng kỳ. Chúng tôi không cho rằng giá xi măng của HT1 sẽ giảm thêm trong quý cuối năm 2020.

Trong năm 2021, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế của công ty có thể phục hồi 14% đạt 932 tỷ đồng. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ xi măng sẽ phục hồi 5% từ cơ sở thấp năm 2020 đạt 7 triệu tấn trong năm 2021, thời điểm mà đầu tư công có thể mang lại tác động tích cực hơn đối với nhu cầu tiêu thụ xi măng. Ngoài ra, chi phí lãi vay ước tính giảm 40 tỷ đồng cũng sẽ hỗ trợ cho lợi nhuận năm 2021.

Định giá và quan điểm đầu tư

HT1 đang giao dịch với hệ số P/E 2020 và 2021 lần lượt là 10,3x và 9x. Chúng tôi tăng P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt từ 8x và 4,5x lên 9x và 5x do lãi suất giảm, Theo đó, chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 16.900 đồng/cp (từ mức 16.000 đồng/cp). Do giá cổ phiếu đã tăng 24% kể từ báo cáo gần đây nhất, chúng tôi hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG để phản ảnh mức tăng giá gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính sự phục hồi trong năm 2021 cùng với tỷ suất cổ tức tiền mặt là 7,5% sẽ được chi trả vào tháng 12 tới đây sẽ hỗ trợ cho giá cổ phiếu trong dài hạn.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo