HSG: Lợi nhuận trong quý tới tiếp tục được hưởng lợi từ giá thép tăng cao

HSG: Lợi nhuận trong quý tới tiếp tục được hưởng lợi từ giá thép tăng cao

Lượt xem: 182
  •  

HSG công bố doanh thu Q2/2021 đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 87,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng cũng đạt mức cao kỷ lục mới 1,0 nghìn tỷ đồng, tăng 415% so với cùng kỳ do sản lượng và giá thép tăng mạnh. Chúng tôi điều chỉnh ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2021 lên 2,9 nghìn tỷ đồng (+151% so với cùng kỳ). HSG đang giao dịch với hệ số P/E và EV/EBITDA năm 2021 lần lượt là 6,5x và 4,8x. Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP, mặc dù điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm lên 40.800 đồng/cổ phiếu (từ 28.350 đồng) dựa trên hệ số P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 7x và 5x. Lợi nhuận tăng mạnh trong Q3/2021 (hay Q2/2021 tính theo năm dương lịch) do giá thép tăng có thể hỗ trợ tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận có thể sẽ về mức bình thường trong các quý tiếp theo, do chúng tôi cho rằng đà tăng của giá thép trong thời gian gần đây sẽ không được duy trì.

(*) Lưu ý: Tất cả các quý áp dụng cho báo cáo tài chính của Công ty, bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 9. Q2 áp dụng cho khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3.

HSG công bố doanh thu Q2/2021 đạt 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 87,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng trong quý đạt mức cao kỷ lục mới là 1,0 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 415% so với cùng kỳ.

Sản lượng tiêu thụ duy trì mức tăng trưởng mạnh nhờ xuất khẩu: Tổng sản lượng thép tiêu thụ trong Q2/2021 tăng 72% nhờ kênh xuất khẩu với sản lượng tăng 139% so với cùng kỳ do nhu cầu phục hồi và nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 25,6% so với mức thấp trong Q2/2020 và 13% so với Q2/2019.

Lợi nhuận tăng do xu hướng tăng giá thép: Lợi nhuận gộp trong quý tăng 75,7% so với cùng kỳ và 26,1% so với quý trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q2/2021 đạt mức 17,4%, cải thiện từ mức 16,5% trong quý trước, nhưng thấp hơn mức 18,6% trong Q2/2020 chủ yếu do giá bán bình quân cao hơn (+8,5% so với cùng kỳ). Theo giá trị tuyệt đối, lợi nhuận gộp/tấn ước tính đạt 3,4 triệu đồng/tấn, tăng 20% so với quý trước và tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ.

Những kết quả ấn tượng này được thúc đẩy bởi xu hướng tăng của giá thép trên toàn cầu, giá thép đã tăng 10% trong quý và giúp Công ty hưởng lợi nhờ hàng tồn kho giá rẻ. Số ngày tồn kho đã tăng lên 112 ngày trong Q2/2021, từ 70 ngày trong quý trước. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận sẽ được duy trì ở mức cao hơn trong quý tới do giá HRC đã tăng thêm 28% kể từ đầu Q3/2021. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận có thể điều chỉnh về mức bình thường trong dài hạn khi giá HRC tăng chậm lại hoặc đảo chiều khiến lợi thế từ hàng tồn kho giá rẻ có thể sẽ hết dần.

Chi phí lãi vay tiếp tục giảm do thanh toán bớt nợ, nhưng có khả năng đảo chiều: Chi phí lãi vay trong Q2/2021 giảm -51% so với cùng kỳ xuống còn 53 tỷ đồng do tổng dư nợ giảm 1,8 nghìn tỷ đồng xuống còn 6,8 nghìn tỷ đồng trong 4 quý qua. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính dư nợ sẽ tiếp tục tăng trong các quý tới để tài trợ vốn lưu động trong bối cảnh giá thép tăng.

Ước tính lợi nhuận

Với lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn dự kiến nhờ doanh thu tăng mạnh và giá HRC tăng, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận sau thuế cho HSG lên 2,9 nghìn tỷ đồng (+151% so với cùng kỳ). Chúng tôi cũng nâng dự báo sản lượng tiêu thụ từ 2,16 triệu tấn lên 2,26 triệu tấn, tương ứng với mức tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi xuất khẩu tăng 70% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 16% so với cùng kỳ. Theo ban lãnh đạo, công ty đã có đơn đặt hàng trước cho sản lượng xuất khẩu trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 8. Chúng tôi ước tính giá bán bình quân tăng 40% so với cùng kỳ và giá HRC tăng 59%.

Định giá và quan điểm đầu tư

Chúng tôi điều chỉnh ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2021 lên 2,9 nghìn tỷ đồng (+151% so với cùng kỳ). HSG đang giao dịch với hệ số P/E và EV/EBITDA năm 2021 lần lượt là 6,5x và 4,8x. Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP, mặc dù điều chỉnh tăng giá mục tiêu 1 năm lên 40.800 đồng/cổ phiếu (từ 28.350 đồng) dựa trên hệ số P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 7x và 5x. Lợi nhuận tăng mạnh trong Q3/2021 (hay Q2/2021 tính theo năm dương lịch) do giá thép tăng có thể hỗ trợ tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận có thể sẽ về mức bình thường trong các quý tiếp theo, do chúng tôi cho rằng đà tăng của giá thép trong thời gian gần đây sẽ không được duy trì.

Nguồn: SSI

×
tvi logo