HSG: Lợi nhuận có thể đi ngang trong năm 2021 do tỷ suất lợi nhuận trở về mức bình thường

HSG: Lợi nhuận có thể đi ngang trong năm 2021 do tỷ suất lợi nhuận trở về mức bình thường

Lượt xem: 374
  •  

Lợi nhuận ròng trong Q4/2020 tăng lên 450 tỷ đồng, tăng mạnh +436% so với cùng kỳ và +41% so với quý trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ Q1/2017, và gần với mức cao kỷ lục là 451 tỷ đồng trong Q4/2016. Kết quả này được thúc đẩy nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh, cùng với xu hướng tăng của HRC hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận nhờ hàng tồn kho giá thấp. Lũy kế trong năm tài chính 2020, doanh thu của HSG đi ngang ở mức 27,5 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng tăng mạnh +219% so với cùng kỳ lên 1,2 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 188%. Trong năm tài chính 2021, chúng tôi ước tính doanh thu có thể tăng 13% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận ròng đi ngang ở mức 1.134 tỷ đồng do tỷ suất lợi nhuận gộp về mức thông thường. Do giá cổ phiếu HSG hiện đã tăng 58% kể từ báo cáo ngày 20/7/2020, chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu HSG từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường, do cổ phiếu HSG chỉ còn mức triển vọng tăng giá hạn chế là 3,7% với giá mục tiêu không đổi 18.350 đồng/cp.

(*) Lưu ý: Tất cả các quý đều theo niên độ tài chính của công ty bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 9. “Quý 4” áp dụng cho giai đoạn từ tháng 7- tháng 9.

Doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ kênh xuất khẩu. Doanh thu trong Q4/2020 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ của HSG trong Q4/2020 đạt 525 nghìn tấn, tăng +46% so với cùng kỳ và +28% so với quý trước. Mức tăng trưởng mạnh như vậy phần lớn nhờ vào kênh xuất khẩu, chiếm 52% tổng sản lượng tiêu thụ. Sản lượng xuất khẩu trong quý tăng mạnh +153% so với cùng kỳ do: (1) nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu phục hồi; và (2) sự đa dạng hóa thị trường của HSG với thị trường xuất khẩu tăng lên 85 quốc gia so với 80 quốc gia vào năm trước. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ trong nước trong quý đi ngang ở mức 250 nghìn tấn. Lũy kế trong năm tài chính 2020, sản lượng tiêu thụ của HSG tăng 9% so với cùng kỳ lên 1,6 triệu tấn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp được hỗ trợ nhờ xu hướng tăng của HRC: Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q4/2020 là 18,3% so với 13,1% trong Q4/2019 và 15,6% trong Q3/2020. Mặc dù giá HRC tăng hơn 20% trong quý, công ty vẫn duy trì được tỷ suất lợi nhuận ổn định do hàng tồn kho giá thấp và giá thành phẩm tăng. Thông thường công ty có thể chuyển từ 70% -80% mức tăng chi phí đầu vào cho người mua.

Chi phí lãi vay tiếp tục giảm nhờ dư nợ giảm: Chi phí lãi vay trong Q4/2020 giảm đáng kể -39% so với cùng kỳ và -17% so với quý trước còn 114 tỷ đồng. Điều này được thúc đẩy nhờ tổng dư nợ giảm 1,5 nghìn tỷ đồng trong năm tài chính vừa qua, do dòng tiền hoạt động kinh doanh mạnh 1,9 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng gần đây. Chi phí bán hàng tăng cao bất thường có thể giảm trong các quý tới:

Chi phí trong Q4/2020 của HSG ở mức 772 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lương cao với mức tăng 171% lên 373 tỷ đồng. HSG đã ghi nhận tiền thưởng cho nhân viên cao khi lợi nhuận niên độ 2020 vượt kế hoạch. Ngoài ra, chi phí xuất khẩu chủ yếu bao gồm chi phí vận chuyển cũng tăng 301% lên 161 tỷ đồng cùng với sự tăng trưởng của sản lượng xuất khẩu. Trong khi chi phí xuất khẩu có thể vẫn ở mức cao, các khoản thưởng cho nhân viên bất thường có thể sẽ giảm trong các quý tới, vì khoản này chủ yếu phát sinh vào quý cuối cùng của năm tài chính.

Ước tính lợi nhuận

Trong năm tài chính 2021, chúng tôi ước tính doanh thu tăng 5%. Chúng tôi cho rằng sản lượng tiêu thụ có thể vẫn tăng mạnh trong những tháng tới và sau đó sẽ giảm tốc sau khi nguồn cung trên toàn cầu ổn định. Chúng tôi cũng tin rằng tỷ suất lợi nhuận gộp có thể duy trì ở mức cao trong ngắn hạn bắt đầu từ Q1/2021 do công ty được hưởng lợi từ hàng tồn kho giá thấp. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trong các quý tiếp theo có thể sẽ trở lại mức trước đây khi hàng tồn kho giá thấp này của HSG bán hết. Do đó, chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận trong năm 2021 sẽ giảm nhẹ. Theo đó, doanh thu sẽ tăng 13% so với cùng kỳ trong năm tài chính 2021, trong khi lợi nhuận ròng đi ngang ở mức 1,1 nghìn tỷ đồng.

Định giá và quan điểm đầu tư

HSG hiện đang giao dịch với hệ số P/E dự phóng năm 2021 là 7,4x, theo quan điểm của chúng tôi là khá hợp lý. Giá mục tiêu 1 năm không đổi là 18.350 đồng/cổ phiếu (tăng 3,7%), với hệ số P/E và EV/EBITDA mục tiêu giữ nguyên lần lượt là 7,5x và 5x. Do đó, chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu HSG từ Khả quan xuống Phù hợp thị trường.

Nguồn: SSI

×
tvi logo