HSG: KQKD quý 1 năm tài chính 2020 tích cực củng cố xu hướng phục hồi lợi nhuận

HSG: KQKD quý 1 năm tài chính 2020 tích cực củng cố xu hướng phục hồi lợi nhuận

Lượt xem: 301
  •  

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố KQKD quý 1 năm tài chính 2020 với doanh thu ròng đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (-13% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 181 tỷ đồng (+199% so với mức cơ sở thấp trong quý 1 năm tài chính 2019 khi HSG ghi nhận lỗ từ mảng kinh doanh cốt lõi). LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn nhẹ so với con số sơ bộ (170 tỷ đồng, +180% YoY) đã được công bố trước thềm ĐHCĐ của HSG diễn ra ngày 13/01/2020. Chúng tôi lưu ý rằng lợi nhuận quý 1 năm tài chính 2020 tích cực đến từ lợi nhuận mảng kinh doanh cốt lõi phục hồi (cụ thể, HSG không có lãi bất thường trong quý 1 năm tài chính 2020 so với lãi bất thường 223 tỷ đồng trong quý 1 năm tài chính 2019), chúng tôi cho rằng điều này được củng cố bởi nỗ lực của HSG trong việc giảm hàng tồn kho, giảm chi phí hoạt động và hạn chế phụ thuộc nợ vay. Biên lợi nhuận gộp của HSG tăng đạt 14,5% trong quý 1 năm tài chính 2020 so với mức thấp kỷ lục 8,0% trong quý 1 năm tài chính 2019 và 13,1% trong quý 4 năm tài chính 2019.

Doanh thu và lợi nhuận của HSG trong quý 1 năm tài chính 2020 lần lượt hoàn thành 22% và 54% dự báo cả năm của chúng tôi. Vì KQKD này vượt kỳ vọng của chúng tôi – đặc biệt là biên lợi nhuận gộp – chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho HSG.

KQKD quý 1 năm tài chính 2020 của HSG

(Nguồn: VCSC)
 
×
tvi logo