HSG: Hoạt động kinh doanh tháng 9

HSG: Hoạt động kinh doanh tháng 9

Lượt xem: 174
  •  

Sản lượng bán hàng nội địa tháng 9 hồi phục

- Tổng sản lượng tiêu thụ thép tháng 9 đạt 200,545 tấn, tăng 20.3% t/t, 9.3% n/n.

- Sản lượng tiêu thụ tôn mạ chiếm 89% tổng tiêu thụ tháng 9 ở mức 178,150 tấn, tăng 18.2% t/t và 26.2% n/n.

- Sản lượng tôn mạ xuất khẩu (136,845 tấn) tăng 11.2% t/t và 42.1% n/n.

- Sản lượng tiêu thụ ống thép ở mức 22,395 tấn, giảm 47.2% n/n nhưng tăng 41.2% t/t so với thấp điểm trong tháng 8.

Tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2021

- Trong quý 4 năm tài chính 2021, công ty chịu ảnh hưởng bởi chính sách giãn cách tại các tỉnh phía nam. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thép bị ảnh hưởng nặng nề, giảm 53.5% q/q và 43.6% n/n.

- Tuy vậy, nhờ vào sản lượng tôn mạ xuất khẩu (383,013 tấn, +25.9% q/q, +49.5% n/n), tổng sản lượng tiêu thụ trong quý 4 vẫn tăng 8.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Tổng sản lượng tiêu thụ trong 12 tháng (10/2020 – 09/2021) đạt 2,286,861 tấn, tăng 41% so với cũng kỳ năm ngoái nhờ sự tăng trưởng sản lượng tiêu thụ tôn mạ (1,814,975 tấn, +47.8% n/n) và ống thép (471,886 tấn, +19.8% n/n).

- Tổng sản lượng xuất khẩu (ở mức 1,279,234 tấn) tăng 84.2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 55.9% tổng sản lượng bán hàng trong bối cảnh công ty tập trung vào mở rộng kênh tiêu thụ ở thị trường nước ngoài.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả

- Trong tháng 9, HSG ghi nhận 318 tỷ LNST, tăng 220% n/n, giảm 0.6% t/t trong khi doanh thu tăng trưởng 105% n/n, 31.3% t/t đạt mức 6,175 tỷ đồng.

- Quý 4 năm tài chính 2021, doanh thu ghi nhận 15,797 tỷ đồng, tăng 89% n/n, 21.6% t/t trong khi LNST ở mức 940 tỷ đồng, tăng 109% n/n nhưng giảm 44.7% q/q. Sự gia tăng chi phí logistic có thể là 1 trong những lí do gây ra sự sụt giảm trong tăng trưởng lợi nhuận so với quý trước đó.

- Kết quả hoạt động cho năm tài chính 2021 vượt xa kế hoạch công ty, với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 48.7 ngàn tỷ đồng (+77% n/n) và 4.3 ngàn tỷ đồng (+274% n/n), lần lượt hoàn thành 148%/288% kế hoạch của công ty.

- Sự tăng trưởng ấn tượng của LNST trong năm tài chính 2021 có thể được giải thích bằng chính sách thúc đẩy xuất khẩu với mặt bằng giá tốt cùng với sự hoạt động sản xuất hiệu quả giúp giảm chi phí.

Nguồn: KIS 

×
tvi logo