HSG: Hoạt động kinh doanh tháng 8

HSG: Hoạt động kinh doanh tháng 8

Lượt xem: 151
  •  

Sản lượng bán hàng tháng 8 sụt giảm

- Tổng sản lượng tiêu thụ thép tháng 8 đạt 166,645 tấn, giảm 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái, 11.3% so với tháng 7.

- Sản lượng tiêu thụ tôn mạ giảm 4.5% t/t về mức 150,871 tấn nhưng vẫn tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tôn mạ xuất khẩu (123,080 tấn) ở mức tương đương với tháng 7 nhưng tăng 46.8% so với cùng kỳ.

- Sản lượng tiêu thụ ống thép bị ảnh hưởng mạnh từ chính sách giãn cách xã hội, giảm 64.3% n/n và 47.3 t/t về mức 15,864 tấn.

Tăng trưởng mạnh mẽ qua 11 tháng

- Tổng sản lượng tiêu thụ trong 11 tháng (10/2020 – 08/2021) đạt 2,086,316 tấn, tăng 45% so với cũng kỳ năm ngoái nhờ sự tăng trưởng sản lượng tiêu thụ tôn mạ (1,636,793 tấn, +50.6% n/n) và ống thép (449,491 tấn, +27.8% n/n).

- Tổng sản lượng xuất khẩu (chiếm 54.6% tỷ trọng, ở mức 1,140,472 tấn) tăng 134.7% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng sản lượng nội địa (260,021 tấn) tăng 92.5% so với cùng kỳ trong bối cảnh công ty tập trung vào mở rộng kênh tiêu thụ ở thị trường nước ngoài.

Phòng ngừa rủi ro trên đà tăng giá hàng hóa

- Tồn kho ống thép giảm 2.7% so với tháng 7 nhưng tăng 18.4% so với cùng kỳ ở mức 52,606 tấn. Điều này có thể giải thích bởi ảnh hưởng của sự bùng phát dịch Covid-19 lần 4 khiến việc sản xuất và tiêu thụ bị đình trệ.

- Mặt khác, tồn kho tôn mạ tăng 27.6% so với tháng 7, tăng 84.7% so với cùng kỳ năm ngoái gây ra bởi việc dự trữ thành phầm khi nhu cầu thị trường và giá đầu vào tăng cao.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả

- HSG ghi nhận LNST và doanh thu tháng 8 lần lượt 320 tỷ đồng (tăng 47%n/n, 5.9% t/t), 4,701 tỷ đồng (tăng 66% n/n, giảm 4.4% t/t).

- Kết quả hoạt động trong 11 tháng cho doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 42.5 ngàn tỷ đồng (+74 n/n) và 3.9 ngàn tỷ đồng (+279 n/n), lần lượt hoàn thành 129%/266% kế hoạch của công ty.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng cải thiện lên 6.8% trong tháng 8 so với 6.1% so với tháng 7 nhưng vẫn giảm 0.9 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: KIS 

×
tvi logo