HPG: Sản lượng bản ổn định tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận

HPG: Sản lượng bản ổn định tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận

Lượt xem: 287
  •  
  • CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố KQKD quý 4/2019 phần lớn phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi với doanh thu đạt 18 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (+9% YoY).
  • Trong cả năm 2019, doanh thu của HPG đạt 63,7 nghìn tỷ đồng (+14% YoY) và LNST đạt 7,5 nghìn tỷ đồng (-12% YoY). Sự chênh lệch giữa tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chủ yếu do biên LN gộp giảm trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào biến động mạnh trong năm, cũng như giá bán thép thấp hơn dù sản lượng bán của HPG vẫn tăng trưởng ổn định.
  • Sản lượng bán thép xây dựng của HPG 2019 đạt 2,8 triệu tấn (+17% YoY so với mức 6% YoY của ngành, tương ứng với thị phần 26% trong năm 2019 so với 24% trong năm 2018) và sản lượng bán ống thép đạt 750.800 tấn (+14,8% YoY, tương ứng với 31,5% thị phần). Sản lượng bán này đã vượt 4% dự báo cả năm của chúng tôi cho cả thép xây dựng và ống thép.
  • Khi KQKD cả năm 2019 hoàn thành lần lượt 98% và 103% dự báo tương ứng cả năm của chúng tôi cho doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS, chúng tôi cho rằng không có thay đổi đáng kể đến dự báo 2020 được chúng tôi đề cập trong báo cáo cập nhật gần nhất HPG [MUA +53,6%] - Triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2020 ngày 13/11/2019, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

(Nguồn: VCSC)

×
tvi logo