HPG: Kế hoạch kinh doanh khả quan trong năm 2021

HPG: Kế hoạch kinh doanh khả quan trong năm 2021

Lượt xem: 642
  •  

Kế hoạch kinh doanh tăng mạnh trong năm 2021: Theo Nghị quyết của HĐQT vừa ban hành, HPG đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2021 lần lượt đạt 120 nghìn tỷ đồng và 18 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng mạnh lần lượt là 33% và 34% so với cùng kỳ. Cổ tức năm 2020: Được phê duyệt với tỷ lệ 35%/mệnh giá, trong đó 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.

Cổ tức dự kiến được chi trả trong quý 2 hoặc quý 3/2021.

Kế hoạch mở rộng Dung Quất: HĐQT đã phê duyệt kế hoạch triển khai Khu liên hợp Dung Quất 2 tại tỉnh Quảng Ngãi, với công suất đạt 5,6 triệu tấn/năm – bao gồm 4,6 triệu tấn thép dẹt và 1 triệu tấn thép dài. Dự án này dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 36 tháng, với vốn đầu tư tài sản cố định 70 nghìn tỷ đồng và vốn lưu động 15 nghìn tỷ đồng. Ban lãnh đạo trước đó dự kiến dự án có thể sẽ khởi công vào năm 2022.

Quan điểm đầu tư

Giá cổ phiếu HPG đã tăng 20% kể từ báo cáo gần đây của chúng tôi vào tháng 1 lên 45.000 đồng/cp – hiện vẫn thấp hơn giá mục tiêu là 49.000 đồng/cp. Kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2021 của công ty cao hơn 6% ước tính lợi nhuận của chúng tôi là 17 nghìn tỷ đồng, HPG hiện đang giao dịch với hệ số P/E là 9x dựa trên dự phóng của chúng tôi và 8,5x theo kế hoạch của công ty. Lợi nhuận thực tế của HPG luôn cao hơn kế hoạch đề ra với mức bình quân 43% trong 9 năm qua. Chúng tôi đang xem xét lại ước tính lợi nhuận, giá mục tiêu và khuyến nghị.

Nguồn: SSI

×
tvi logo