HPG: Cập nhật nhanh KQKD Q4/2021

HPG: Cập nhật nhanh KQKD Q4/2021

Lượt xem: 196
  •  

Cập nhật nhanh KQKD Q4/2021

HPG gần đây đã công bố lợi nhuận sau thuế Q4/2021 đạt 7,4 nghìn tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ - mặc dù giảm 29% so với quý trước do giá thép cuộn cán nóng (HRC) giảm xuống từ mức cao trong Q3/2021. Lũy kế, lợi nhuận sau thuế năm 2021 của công ty đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 156% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn 6% so với ước tính của chúng tôi là 36,6 nghìn tỷ đồng.

Doanh thu trong quý đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ và 16% so với quý trước. Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt kỷ lục mới là 1,09 triệu tấn (+20% so với cùng kỳ) trong Q4/2021 do nhu cầu trong nước phục hồi và tăng 108% so với cùng kỳ thông qua kênh xuất khẩu. Sản lượng phôi thép phục hồi mạnh đạt 477 nghìn tấn, tăng 29% so với cùng kỳ và 112% so với quý trước và được thúc đẩy bởi nhu cầu xuất khẩu mạnh từ Trung Quốc. Sản lượng tiêu thụ HRC đạt 622 nghìn tấn, tăng 43% so với mức thấp nhất trong Q4/2020 và 3% so với quý trước. Các lò cao của công ty đã gần đạt hết công suất tối đa trong quý. Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của HPG tăng mạnh 65% so với cùng kỳ đạt 151 nghìn tỷ đồng, với tổng sản lượng tiêu thụ thép tăng 35% so với cùng kỳ đạt 8,8 triệu tấn. Biên lợi nhuận giảm do giá HRC giảm.

Biên lợi nhuận ròng Q4/2021 đạt 16,2%, giảm so với mức 18% và 26,8% được ghi nhận trong Q4/2020 và Q3/2021. Chúng tôi cho rằng việc biên lợi nhuận giảm chủ yếu là do mảng HRC, với mức giảm ước tính khoảng 10% so với cùng kỳ theo xu hướng giá khu vực. Mặt khác, giá thép xây dựng tương đối ổn định, chỉ giảm 1% trong quý.

Ước tính lợi nhuận và luận điểm đầu tư:

Ước tính gần nhất của chung tôi cho lợi nhuận ròng năm 2022 của HPG đạt 32,7 nghìn tỷ đồng (-5% so với kết quả thực tế năm 2021), tương ứng với P/E dự phóng 1 năm là 5,8x. Tuy nhiên, do lợi nhuận năm 2021 thấp hơn dự kiến, chúng tôi đang xem xét lại ước tính cho năm 2022 sau khi công ty công bố báo cáo tài chính đầy đủ.

Nguồn: SSI

×
tvi logo