HNG: Cập nhật Đại hội cổ đông bất thường

HNG: Cập nhật Đại hội cổ đông bất thường

Lượt xem: 517
  •  

Chúng tôi đã tham dự Đại hội cổ đông bất thường (EGM) của công ty nông nghiệp HNG vào ngày 8/1/2021. Dưới đây là một số điểm chính:

Phát hành riêng lẻ 7.414 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và 6T2020, HNG lỗ 2,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 do doanh thu bán trái cây giảm mạnh (-47% so với cùng kỳ), khiến lỗ lũy kế đến 6T2020 là -2,3 nghìn tỷ đồng. Do đó, HNG không đáp ứng các điều kiện tối thiểu để phát hành ra công chúng. Thay vào đó, HNG quyết định phát hành riêng lẻ. Tại EGM đã chấp thuận phát hành riêng lẻ 741,4 triệu cổ phiếu (tương đương 67% cổ phiếu đang lưu hành) với mức giá 10.000 đồng/cp cho THAGRICO nhằm tăng vốn lưu động và thanh toán nợ cho THAGRICO. Số lượng cổ phiếu mới phát hành bị giới hạn giao dịch 1 năm.

Tại thời điểm 31/12/2020, khoản nợ phải trả cho THAGRICO là 6,3 nghìn tỷ đồng. HNG sẽ sử dụng 5,5 nghìn tỷ đồng từ việc phát hành riêng lẻ để thanh toán nợ, giảm dư nợ phải trả cho THAGRICO xuống còn 774 tỷ đồng. Phần còn lại từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng làm vốn lưu động.

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Sau đợt phát hành riêng lẻ, tỷ lệ sở hữu của THAGRICO ở HNG tăng từ 28% lên 57%, trở thành cổ đông lớn nhất. THAGRICO đề cử ông Trần Bá Dương và ông Trần Bảo Sơn làm thành viên HĐQT mới, và ông Bùi Minh Khoa là thành viên Ban kiểm soát mới. Trong khi đó, đại diện của HAG – ông Võ Trường Sơn, ông Nguyễn Quân Anh, ông Đỗ Xuân Diện (đại diện cho THAGRICO) được miễn nhiệm khỏi HĐQT.

Mối quan hệ THAGRICO và HNG

THAGRICO được thành lập vào ngày 18/03/2019, trong đó THACO là cổ đông lớn nhất (sở hữu 70%). Sau đó, HNG đã bán cổ phần tại các công ty con cho THAGRICO để cải thiện tình trạng thiếu vốn. Các công ty con này bao gồm:

• Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương - thoái toàn bộ vốn vào tháng 6/2019

• Công ty cổ phần Dong Penh - thoái toàn bộ vốn vào tháng 8/2019

• CTCP Cao su Trung Nguyên - thoái toàn bộ vốn vào tháng 9/2019

THACO cũng đã mua trái phiếu chuyển đổi của HNG vào tháng 8/2018. Vào tháng 8/2019, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu với việc chuyển quyền sở hữu của THACO tại HNG cho THAGRICO.

Gần đây, HĐQT của HNG đã ban hành nghị quyết về việc bán toàn bộ cổ phần tại nhiều công ty con khác cho THAGRICO:

• Công ty TNHH một thành viên An Đông Mia (Nghị quyết ban hành ngày 21/12/2020)

• Công ty TNHH một thành viên Cao su Hoàng Anh Quang Minh (Nghị quyết ban hành ngày 06/01/2021)

• Công ty TNHH một thành viên Bò sữa Tây Nguyên (Nghị quyết ban hành ngày 06/01/2021)

• CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk (Nghị quyết ban hành ngày 06/01/2021)

Bốn công ty này sở hữu quỹ đất lớn (khoảng 20.000 ha) và sẽ được bán cho THAGRICO với giá khoảng 9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, HNG sẽ nhận được 6,5 nghìn tỷ đồng, còn 2,5 nghìn tỷ đồng được sử dụng để thanh toán dư nợ của 4 công ty con nói trên.

Với tất cả các giao dịch giữa HNG và THAGRICO, chúng tôi tin rằng THAGRICO đã rót vốn vào HNG để đổi lấy cổ phần của HNG và toàn quyền sở hữu tại các công ty con của HNG.

Triển vọng

Kế hoạch năm 2021: HNG có kế hoạch bán 154 nghìn tấn hoa quả và 11 nghìn tấn cao su tự nhiên trong năm 2021, tương đương 1,8 nghìn tỷ đồng và 343 tỷ đồng doanh thu. Chi phí CAPEX dự kiến trong năm 2021 là 1,9 tỷ đồng, dùng nguồn tiền từ phát hành riêng lẻ để trồng cây ăn trái (1.000 ha cây chuối và 1.000 ha cây xoài) và thành lập trại chăn nuôi 8.000 con bò.

Quan điểm đầu tư

Đợt phát hành riêng lẻ của HNG là yếu tố tích cực, vì nguồn vốn mới sẽ cho phép công ty: (1) giảm nợ; (2) đầu tư phát triển diện tích trồng đủ lớn để phát triển quy mô thị trường; và (3) thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, đây là chuyên môn của THAGRICO. Tuy nhiên, cả HNG và THAGRICO vẫn đang trong quá trình học hỏi cách trồng cây ăn trái quy mô lớn và chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát.

Nguồn: SSI

×
tvi logo