HND: KQKD Q2/2021 kém khả quan do giá PPA giảm

HND: KQKD Q2/2021 kém khả quan do giá PPA giảm

Lượt xem: 163
  •  

Giá PPA điều chỉnh giảm có thể làm giảm lợi nhuận của HND từ năm 2021. Giá cố định trong PPA giảm 190 đồng/kwh (-32%) còn 410 đồng/kwh từ năm 2021.

• LNST Q2/2021 giảm còn 188 tỷ đồng (-65,5% YoY), chủ yếu do giá PPA giảm như đã dự báo. Ngoài ra, Q2/2021 cũng không còn khoản bồi thường lỗ tỷ giá từ EVN (so với 150 tỷ đồng lỗ tỷ giá trong Q2/2020). Do giá PPA giảm, biên lợi nhuận Q2/2021 giảm còn 10% so với mức điều chỉnh Q2/2020 là 14,8% (cần lưu ý rằng chúng tôi đã loại 150 tỷ đồng lỗ tỷ giá để tính biên lợi nhuận điều chỉnh trong Q2/2020).

• 6T2021 hoàn thành 36% ước tính LNST cả năm của chúng tôi (491 tỷ đồng, giảm -67% YoY). Điều này cho thấy ước tính LNST nửa cuối 2021 sẽ là 314 tỷ đồng (-56% YoY). Theo ban lãnh đạo, công ty có thể được bồi thường một phần nhỏ trong khoản lỗ tỷ giá 2019 (dưới 100 tỷ đồng) từ EVN trong nửa cuối năm 2021 (lỗ tỷ giá 2019 & 2020 là ~400 tỷ đồng). Chúng tôi cẩn trọng giả định 50 tỷ đồng lỗ tỷ giá sẽ ghi nhận trong nửa cuối năm 2021 (nhà đầu tư cần lưu ý việc thanh toán toàn bộ lỗ tỷ giá phụ thuộc vào lộ trình của EVN, đây là yếu tố khó có thể dự báo).

• LNST 2021 ước tính đạt 491 tỷ đồng (-67% YoY):

✓ Giá cố định trong PPA giảm 190 VND/kwh còn 410 VND/kwh từ năm 2021

✓ Sản lượng điện thương phẩm ước tính đạt 6,3 tỷ kwh (-5% YoY), mức giảm này ít hơn so với mức giảm sản lượng của các công ty điện khí. Điều này phần lớn do Vinacomin vẫn chưa tăng giá than nhiệt trong nước mặc dù giá than thế giới tăng (6T2021: giá than Australia 6000kcal/kg tăng +64% YoY, giá than Indonesia 6322kcal/kg tăng +38% YoY).

✓ % sản lượng hợp đồng (%Qc): Chúng tôi cẩn trọng giả định ở mức 80% (so với 6T2021: 85%), phù hợp với kế hoạch 2021 từ ERAV đối với các nhà máy nhiệt điện.

✓ Giá than: Giá than trong nước có thể không đổi trong 2021, do công suất nhà máy điện than thấp trong năm (sản lượng điện than cả nước giảm - 4.4% YoY). Do đó, Vinacomin không cần nhập khẩu than từ Australia & Indonesia. Năm 2022, chúng tôi giả định giá than trong nước có thể tăng ~8%.

• LNST 2022 ước tính đạt 550 tỷ đồng (+12% YoY):

✓ Sản lượng điện thương phẩm ước tính đạt 7 tỷ kwh (+13% YoY) do lượng mưa/ điều kiện thời tiết kém thuận lợi, cũng như tiêu thụ điện cả nước tăng +8% và các nhà máy điện gió chạy hết công suất ~4,4GW.

✓ %Qc ước tính không đổi là 80%. Nhu cầu điện phục hồi một phần là yếu tố tích cực nhưng giá than tăng là điểm trừ.

✓ Giá than ước tính tăng 8%.

✓ Nhìn chung, động lực tăng trưởng LNST còn đến từ chi phí lãi vay giảm, đây là mức giảm kỹ thuật của nợ ngoại tệ đồng USD và JPY.

• Luận điểm đầu tư: Giá điện giảm khiến lợi nhuận giảm và đây là một yếu tố tiêu cực. Cùng với gánh nặng capex từ các dự án môi trường (2 nghìn tỷ đồng), tỷ suất cổ tức có thể giảm còn ~3,4%-4% cho năm 2021 và 2022. Với giá mục tiêu 1 năm là 15.700 đồng/cp (giảm 12% so với giá hiện tại), chúng tôi khuyến nghị Kém khả quan đối với HND.

Nguồn: SSI

×
tvi logo